Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Ambitionen var att att utveckla maskiner med ett klart teknologiskt försprång, valde SIGMATEK


Företaget Phoenix-Extrusion Technology GmbH är specialist på extrusionsmaskiner för framställning av komplexa plastprofiler. Missnöjd med de tillgängliga maskinerna inom Co-Extrusion så började man att utveckla en egen maskin, en maskin som dessutom förbrukar hälften av den energi de etablerade maskinerna behöver. Med automatiseringsteknik från SIGMATEK lyckades man ta fram en extremt kompakt enhet med användarvänlig betjäning för operatören, allt på bara tre månader!

SIGMATEK är med och bryter ny mark, igen

Oavsett om det gället kabelkanaler eller profiler för tillverkning av fönster så är extruderade plastdetaljer en viktig del av vårt dagliga liv. I dessa extruder-maskiner omvandlas pulver, under kontrollerade former m.h.a. en extruderskruv, till plast. Plasten pressas genom ett munstycke, vidare genom ett vakuum och kalibreringssystem för att slutligen kylas av i ett vattenbad. Allt oftare innehåller våra kabelkanaler inte längre PVC utan det flamtåliga materialet ABS och det är inom detta område som man tillsammans med SIGMATEK nu bryter ny mark!

Flertalet av alla kända tillverkare av fönster och dörrar är Phoenix-Extrusions kunder

Praktiskt taget alla kända tillverkare av fönster, dörrar och kabelkanaler av plast är kunder till Phoenix-Extrusion Technology GmbH, som grundades så sent som 2009. Många på Phoenix-Extrusion Technology GmbH har trots allt mer än 15 års arbetserfarenhet inom extrusionsbranschen.

Behovet av kvalificerade maskiner var stort

co-extruder lasal sigmatek hardvara mjukvara
En co-extruder med ett klart teknologiskt försprång
sätter in hårdvara och mjukvara från SIGMATEK
"Strax innan vi grundade Phoenix-Extrusion Technology GmbH märkte vi av ett ökat behov av Co-Extruders berättar ägaren Michael Heider. ”Dessutom var det inte lätt att köpa sådana maskiner av de traditionella tillverkarna, de flesta maskinerna var otympliga och inte heller särskilt energieffektiva.” Detta ledde till att man ville utöka utbudet av maskiner och att ta steget från att bygga verktyg till att bli en maskinbyggare.

Ambition att utveckla maskiner med ett klart teknologiskt försprång

”Vår ambition var att utveckla maskiner som gentemot konkurrenterna hade ett klart teknologiskt försprång.” berättar Leonard Lechner, Area Sales Manager. Leonard fortsätter: ”Framförallt skulle vår maskiner förbruka väsentligt mindre energi och samtidigt vara mer användarvänliga än de Co-Extruders ute på marknaden.”

Utvecklingen var tvungen att ske på bara 3 månader!

Utvecklingsarbetet startade första kvartalet 2011. Då man redan hade en order från kund stod utvecklingen under ett stort tidsmässigt tryck. På bara 3 månader skulle man leverera sin produkt. Väldigt snabbt utkristalliserade sig SIGMATEK som det bästa valet som leverantör av styrsystem.

Den licensfria och objektorienterade utvecklingsmiljön fällde avgörandet

co-extruder touchpanel styrsystem visualisering
Leonard Lechner är mycket nöjd med SIGMA-
TEKs engangemang och sätt att realisera
maskiner på ett effektivt och framtidssäkert
sätt.
Avgörandet kom när SIGMATEK erbjöd sin kostnadsfria utvecklingsmiljö samt gratis kurs i handhavandet av programvaran, en service den gamla leverantören inte alls erbjöd. Dessutom var SIGMATEKs pris/prestanda förhållandet överlägset våra andra lösningsförslag.

Den mängd funktioner som ingår i SIGMATEKs HMI:enheter är svårslagen

Den mängd funktioner som SIGMATEK levererar i sin hårdvara är helt klart imponerande. Ingen konkurrent på marknaden håller jämna steg med de funktioner som SIGMATEK implementerar bl.a. i sina HMI-enheter. Att bara kunna erbjuda ett gränssnitt med den extremt snabba fältbussen VARAN, utan extra kostnad är helt klart anmärkningsvärt. Med VARAN kan man därefter kommunicera mot andra system och delar av maskinen. Detta har bl.a. medfört att hårdvarukonfigurationen för den totala lösningen verkligen är översiktlig.

VARAN ansluts direkt till servot som reglerar extruderskruven

hmi visualisering touchpanel
Phoenix Extrusion Technology GmbH har med sin
visualisering utvecklat ett tydligt och lättarbetat HMI
för operatören.
Torquemotorn som driver extruderskruven drivs av Baumüllers Torque-motoromriktare b maXX 4000. Detta modulära servo kan anslutas till alla gängse gränssnitt och likaså SIGMATEKs Ethernet-fältbuss VARAN för kommunikation i hård realtid. ”Detta förenklade naturligtvis vår utveckling och är också en fördel hos den färdiga maskinen”, menar Michael Heider. ”Att kunna eliminera hårdvara mellan styrningen och servot reducerar inte bara plats i skåpet utan minskar även felkällor.”

Applikationen fungerade direkt tack vare objektorienteringen

Med tanke på den ytterst korta tiden för utveckling så uppskattade man naturligtvis den tydliga översikten man har i utvecklingsmiljön LASAL, det går fort att lära sig och är enkelt att implementera. ”Den objektorienterade programmeringen bygger på att implementera konkreta maskindelar till abstrakta mjukvarumoduler vilket resulterade i en applikation som fungerade direkt vid uppstart.” Resultatet blev en maskin som tack vare den mest moderna drivtekniken, styrsystemslösning och visualiseringsteknik kunde reducera energiförbrukningen för en Co-Extruder så pass mycket att man nu har kunnat ta användandet till helt nya nivåer.


Fler pressreleaser