Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Cykeltid under 100-microsekunder med VARAN


Datapaket garanteras vid varje busscykels slut

VARAN-bussen är den Ethernet-baserade fältbussen med kommunikation i hård realtid. VARAN implementerar logiken i hårdvaran och bygger på standardkomponenter. Med VARAN erhålles ytterst korta cykeltider samt en mycket hög datasäkerhet. Istället för att använda datapaket utav standard Ethernetlängd så är paketen som skickas över VARAN mindre (1-128 Bytes). Denna paketstorlek har flera fördelar, t.ex. sannolikheten att påverkas av högfrekventa störningar från närliggande drives lägre. Att kunna säkerställa korrekt data inom automation är ju av yttersta vikt när cykeltiderna blir kortare och kortare.
 
LÄS MER: Fältbuss - VARAN

Varje paket kvitteras av mottagaren

Om avsändaren inte får en kvittens på det skickade paketet inom en fördefinierad maxtid så skickas paketet automatiskt om. Paketet kommer att skickas om ända tills en kvittens erhålles eller att tiden för busscykeln har gått ut. Då går systemet i säkert läge och larmar operatören vad som har hänt. VARAN-bussen garanterar alltså att korrekt data har nått sin mottagare innan varje busscykel är förbi.

Hårdvaruimplementerad kontroll av datapaket avlastar CPU:n som kan fokusera på reglering

Det innebär att man avlastar arbetsbördan för PLC:t eller motsvarande CPU/styrning som i sin tur, till 100 %, kan koncentrera sig på de uppgifter den är tänkt att utföra, dvs. styra och reglera processen, presentera information för användaren osv. Busscykeltiden för VARAN är <100 µs och jittret < 100 ns. Dessa korta cykeltider samt den höga tillförlitlighet av data är ett viktigt verktyg med många fördelar för alla maskinbyggare och en förutsättning för att snabba maskiner med hög precision ska behålla sitt försprång mot sina konkurrenter.
 
LÄS MER: VARAN-buss grunderna

Nya maskindirektiv

Vid nyår träder de nya säkerhetsnormerna för maskinbyggare i kraft. SIGMATEK har tagit fram ett modulärt uppbyggt och integrerat säkerhetssystem som byggs tillsammans med I/O-systemet C-DIAS. För kommunikation mellan decnetraliserade enheter och styrning utnyttjar man fältbussen VARAN´s alla fördelar vad gäller snabbhet och tillförlitlig data. Man slipper t.ex. att dra extra kabeldragning vid utnyttjande av VARAN. All kommunikation, säker och "osäker" delar på samma buss vilket är möjligt eftersom VARAN jobbar efter Black-Channel principen, VARAN ses endast som ett transportmedium, all information, alla parameterar och data utvärderas och kontrolleras i hårdvaran hos mottagaren. Skulle något paket inte klara av CRC kontrollen så skickas det genast om igen, allt inom samma busscykel. SIGMATEK´s system är godkänt i SIL 3 enligt IEC 61508 och PLe enligt EN ISO 13849.


Fler pressreleaser