Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Decentraliserat I/O-system med 192 in- och utgångar i ett


Datainsamling via realtidsbussen VARAN

SIGMATEK har tagit fram ett innovativt verktyg för Mätning-, Styrning- och Reglersystem, MSR, som genom sin moduläritet lämpar sig för ett brett område av datainsamling inom mät- och reglerteknik. Kombinerat med realtidsbussen VARAN har man det optimala kommunikations- systemet för en decentraliserad användning i system och anläggningar. Alla värden i systemet samlas in och bearbetas tidsynkront och med en hög säkerhet.

Modulärt

Det innovativa MSR kan byggas ut med 8 basmoduler med 8 kanaler per modul. På så vis har man en flexibel konfigurering av sitt system med upp till 192 digitala eller 64 analoga in- och utgångar.

Olika storheter

MSR-systemet konfigureras enkelt utefter kundens önskemål för att samla in och behandla önskade mätvärden. De olika modulernas kanaler kan mäta flera olika storheter som t.ex. 4-20mA, +/-10V osv. För ytterligare mätvärden kan man seriekopplas flera MSR-produkter efter varandra.

Minimal störkänslighet

Alla är- och börvärden behandlas decentralt med högsta noggrannhet och en cykeltid på som mest 200µs. Konverteringstiden är på 25µs per kanal (40 kHz). Genom galvaniskt åtskilda mätkanaler säkerställer man en minimal störningspåverkan hos mätvärdena.

Smidig idrifttagning

Med realtidsbussen VARAN har man ett optimalt kommunikationssystem för användning av det decentrala MSR-systemet. Alla tillgängliga mätvärden i systemet samlas in tidssynkront och på så sätt kan all data samlas in via ett överordnat styrsystem för ytterligare behandling och åtgärd. Idrifttagningen är enkel genom att VARAN kan identifiera de olika modulerna under drift.

Erkänd testanstallt

SIGMATEKs MSR sitter redan i drift hos TEST-FUCHS GmbH. TEST-FUCHS GmbH är ett av de ledande testanstalterna inom luft- och rymdfärd. Där testas hydralikkomponenter som ska sättas in i civila trafikflygplan.

Fler pressreleaser