Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Det hänger på mjukvaran


Marknadens krav och de allt mer komplexa tillverkningsprocesserna ställer maskintillverkare inför ny utmaningar

LASAL utvecklingsmiljö mjukvara
Med hårdvara och mjukvara från samma leverantör kan utvecklingen av mjukvara underlättas och korta ner Time-to-Market
Tillverkningsprocessernas allt mer ökande komplexitet, korta omställningstider och kraven på en sammansatt och anpassningsbar produktion från ax till limpa ställer maskintillverkare och tillverkare av hela produktionslinjer inför helt nya utmaningar. Kundspecifika applikationer ska implementeras snabbt och på ett kostnadsbesparande sätt samtidigt som man ska följa de höga kvalitetskraven. Med »Lasal« erbjuder Salzburgs automationsexpert SIGMATEK en "Low-Code-Platform" för en effektiv och lätthanterlig mjukvaruutveckling. Plattformen bygger på objektorienterad programmering där man bl.a. återanvänder kod med förprogrammerad källkod, allt för att underlätta implementationen av nya applikationer. Det behövs ingen fördjupad programmeringskunskap för detta.
 • LASAL är en "Low-Code-Platform" som står för en effektiv och lätthanterlig mjukvaruutveckling
 • Objektorienterad prgorammering underlättar utvecklingen av nya maskiner

LASAL hjälper till under alla delmoment i utvecklingen av en ny maskin

Med LASAL, denna objektorienterade utvecklingsmiljö, har man en enhetlig plattform för alla delmoment i utvecklingen av en maskin: från regler- och drivteknik till visualisering och motion-control till säkerhetsteknik och diverse serviceverktyg. Med »Lasal Screen« och det webbaserade »Lasal VisuDesigner« finns användarvänliga verktyg för att skapa hårdvaruoberoende visualiseringar. "Lasal Motion" erbjuder också ett omfattande motion-bibliotek med funktioner för styrning av drivsteg och som innehåller ett stort antal val för positionering, CNC-funktioner och synkroniserade rörelser. Den sömlösa integrationen av »Lasal SafetyDesigner« underlättar programmeringen och konfigurationen av säkerhetskomponenterna.
 • En plattform för alla delmoment i utveklingen av en maskin samt för underhåll och service
 • LASAL Motion bistår med exempel och färdig källkod som med enkel parametrisering resulterar i komplexa körprofiler
 • LASAL Safety Designer, sömlöst integrerat, underlättar programmeringen för komplexa säkerhetskoncept väsentligt

Förenklad programmering när alla delmoment behandlas i samma mjukvarumiljö

LASAL delmoment utveckling källkod
LASAL omsluter verktyg för alla delmoment i programmeringen och utvecklingen av nya maskiner och anläggningar
Genom att i en mjukvarumiljö ta hand om alla delmoment förenade med realiseringen av nya maskiner förenklas implementeringen och hanteringen av maskinens och systemets koncept. Ett enhetligt användargränssnitt för teknik och hårdvara säkerställer också en ökad effektivitet i själva utvecklingen. Behovet av utbildning minimeras och problem med annars nödvändiga gränssnitt elimineras.
 • Med en teknisk lösning från en leverantör reduceras möjliga problem och flaskhalsar som annars gränssnitt kan leda till

Modern teknik vid utveckling av maskiner och applikationer sparar tid och kostnader

Sigmatek tar hjälp av modern teknik så att programmerare och användare kan sparar värdefull tid, kostnader och resurser när de skapar sina applikationer. För detta ändamål integrerar »Lasal« IEC 61131-3 och även objektorienterad programmering med grafisk representation. Mekatronisk design med en modulariserad och decentraliserad PLC-lösning är också möjlig tack vare objektorienterad programmering. Komplexa och tunga applikationer kan realiseras med minimal arbetsinsats.
 • Modern teknik och modern programmering underlättar och kortar ner Time-to-Market
 • En mekatronisk design reducerar kostnaderna med ett bättre Pris/Prestanda-förhållande

Klasser med inkapslad källkod kan återanvändas om och om igen

Med objektorienterad programmering representeras de olika programvarudelarna av en maskin eller ett system i form av objekt. Bakom varje objekt finns det en klass. Klassen är objektets plan/ritning och innehåller själva programkoden med tillhörande parametrar och variabler. Varje klass kan ta på sig en specifik uppgift, till exempel att mäta och utvärdera en temperatur, reglera en ventil eller kontrollera ett transportband. Klasserna som definierats av programmeraren lagras i tydliga bibliotek. De enskilda objekten kan kombineras och forma ett modulsystem och enkelt kopplas ihop. När de väl har skapats och testats kan de återanvändas om och om igen. Detta arbetssätt garanterar en hög grad av flexibilitet eftersom kodändringar kan genomföras snabbt, centralt och med små ingrepp.
 • En klass är en abstrakt modell av en verklig komponent eller del i en maskin
 • Objekt är en instans av en klass och kan återanvändas om och om igen
 • Buggfix eller vidareutveckling görs i klassen och objekten uppdateras per automatik

Klasser, objekt och ärvning är grunden i den moderna programmeringen

En anpassning eller vidareutveckling sker genom att en ny klass kan ärvas från den befintliga. Denna nya klass, subklass, ärver automatiskt alla egenskaper och funktioner i basklassen. Nya egenskaper och metoder kan enkelt adderas och ärvda metoder kan dessutom skrivas över. Fördelen att kunna lägga till nya funktioner är att den ursprungliga funktionaliteten bibehålls helt. Objekttyper som har testats en gång behöver inte kontrolleras igen efter sina tillägg. Denna ökade återanvändbarhet minskar utvecklingstiden avsevärt. Större mjukvaruprojekt är blir tydligare, lättare att utveckla vidare och lättare att underhålla.
 • En ärvd klass kan vidare optimeras för sin uppgift men bibehåller grundfunktionerna i basklassen
 • Ärvning sparar tid i både utveckling och felsökning

Mer flexibilitet med fler-CPU-lösningar när vi ska realisera Smart Factory och maskiner med tillval/optioner

fler cpu lösning SIGMATEK multiuser
En fler-CPU-lösning i maskiner med tillval och optioner är den mest kostnadseffektiva lösningen för slutkunden. Dessutom är hanteringen av källkod enklare om den är uppdelad i mindre delar
Numera måste produktionssystemen vara anpassningsbara för att snabbt kunna reagera på marknadens snabba förändringar. För att realisera Smart Factory förlitar sig SIGMATEK på modulära, decentraliserade automatislösningar. Fler-CPU-lösningar utrustar maskinbyggare med större grad av flexibilitet: systemkonfigurationen kan sättas ihop individuellt och den kan också vid behov byggas ut vid ett senare tillfälle med valfria funktionella enheter och med utökad datorkraft. "LASAL Machine Manager" ser till att denna modularitet också kartläggs i programvaran. Detta ger användarna en översikt över de enskilda nekatroniska delarna och de olika projekten i maskinen eller systemet. Med LASAL Machine Manager kan man både enkelt se och definiera vem som får utbyta vilka data med vem.
 • Smart Factory realiseras enklast och billigast med en fler-CPU-lösning
 • Decentraliserad beräkningskraft/PLC ger ett bättre pris/prestanda-förhållande
 • Machine Manager hanterar enkelt värden och variabler som ska skickas mellan maskinens olika PLC:er och mekatroniska enheter

Att skicka variabler mellan flera PLC:er har inte varit enklare

»Machine Manager« ligger som ett mjukvarulager ovanför den aktuella maskinprogrammeringen och hanterar de olika inställningar som definierar maskinen och anläggningens befintliga CPU:er i form av IP-nummer men också av variabler som ska kunna läsas och skrivas av övriga anslutna PLC:er m.m. Dessa variabler skickas under körning automatiskt mellan berörda PLC:er med rätt behörighet. Att skicka variablers värden mellan PLC:er har aldrig varit så enkelt som nu. Alla inställningar kan antingen specificeras och definieras en gång under en första projektstart eller ändras under maskinens livslängd. Med Machine Manager säkerställs och upprättshålls den största möjliga tydlighet i mjukvaruprojekt och flexibilitet i fördelningen av uppgifter, även med applikationer med flera PLC:er
 • Machine Manager verkar som ett paraply över hela maskinen och hanterar dataflödet mellan de olika subsystemen i maskinen

Standardmallar, teman och funktionsspecifika tillägg reducerar tid och kostnader samt eliminerar buggar

Lasal Machine Manager AddOn
Med ett par knapptryck så importeras färdiga kodmoduler för diverse uppgifter och låter spara tid och därmed en kortare Time-to-Market
Istället för att programmera komplexa funktioner rad för rad kan färdiga block/templates/AddOn:s användas i »Machine Manager«. Ett stort antal färdiga, testade Templates finns tillgängliga i omfattande bibliotek med vilka användare kan skapa färdiga applikationer på ännu kortare tid. Med bara några få klick kan olika maskinfunktioner enkelt implementeras, vilket avsevärt minskar utvecklingsarbetet. Färdiga standardmallar, templates eller AddOn:s finns att importera från din återförsäljare:
 • DeltaRobot
 • OPC UA for Robotics
 • 3DPrinter
 • PID Regulator
 • MQTT
 • AccessControl
 • Email
 • Event Journal
 • PDFViewer
 • TemperatureController

AddOn:s är färdiga paket med källkod och funktioner som underlättar utvecklingen av nya maskiner

SIGMATEKs AddOn:s täcker upp i olika områden, exempelvis integration av OPC UA eller dataanalys av insamlad data. I dessa AddOn:s finns motsvarande klasser från biblioteket som ska importeras till applikationen. Det finns dokumentation samt applikationsexempel. Med dessa kan olika, färdiga maskinfunktioner användas på ett mycket enkelt sätt. De är integrerade i projektet och innehåller alla nödvändiga program- och displayelement för olika skärmupplösningar. Funktionerna kan justeras individuellt för optimal anpassning. Utvecklingstiderna reduceras samtidigt som mjukvarukvaliteten höjs.
 • Källkod och manualer ingår i Templates och AddOn:s

Spara tid och pengar - Hantera mindre mängd kod än vanligt

opc ua lasal sigmatek mjukvara utvecklignsmiljö
Tack vare OPC UA är ett standardiserat datautbyte mellan maskiner från olika tillverkare möjligt
Med »Lasal« sparar maskinbyggare in på både tid och pengar samtidigt som man har en mindre mängd kod att förvalta. LASAL erbjuder ännu mer bekvämlighet tack vare smarta och effektiva serviceverktyg som förenklar utveclking och felsökning. Dessutom kortas utvecklingstiden ner tack vare simulering av kod, installation av uppdateringar fjärråtkomst för diagnos och underhåll av maskiner ute hos kund. OPC UA stöds också av LASAL och SIGMATEKs hårdvara och därmed kan man realisera datautbyte mellan maskiner och system från olika tillverkare så som Industri 4.0 definieras.


Fler pressreleaser