Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Dosering till perfektion


Specialiserad på formsprutning av silikonformade komponenter

ETT multitouch visualisering
Stilren operatörspanel med multitouch
Formsprutning är inte bara formsprutning - producenterna som arbetar på denna marknad för silikonformade formsprutade delar är mycket bekanta med detta. Jämfört med konventionella termoplaster ställer behandlingen av elastomerer avsevärt högre krav på verktygstillverkning och hela processflödet. Baserat i Oftering nära Linz ligger företaget Elmet, som specialiserat sig inom denna del av formsprutning.

Hög precision säkerställer det exakta blandningsförhållandet

En hemlighet till framgången beror på dosersystemens höga precision som säkerställer det exakta blandningsförhållandet mellan de två silikonkomponenter. Styrningen och den komplexa reglertekniken överlåter Elmet helt och hållet till SIGMATEKs hårdvara och mjukvara - speciellt hårdvara ur i "S-DIAS” -familjen inklusive utvecklingsverktyget LASAL samt multi-touch panelen ETT 1233 med glastouch med sitt visuellt tilltalande operatörsgränssnitt.

Höga krav och stora volymer

Tätningar för pacemakars, nappar till nappflaskor och optiska linser för moderna LED-strålkastare är bara tre exempel på den snabbt ökande mångfalden av silikonformsprutade produkter. "En nuvarande trend gäller mycket transparenta silikoner som är resistenta mot UV-ljus och därför inte gulnar som termoplaster gör", säger Karl Adlesgruber, delägare i Elmet. I och med LED-teknikens intåg i bilindustrin så ökar kraven men även volymerna av optiska linser av transparent silikon något enormt.

Fordonssektorn ett stort användningsområde för silikonbaserade formsprutade detaljer

Elmet doseringsmaskin
Elmet doseringsmaskin med styrsystem från SIGMATEK
Emellertid har fordonssektorn sedan länge varit ett stort användningsområde för silikonbaserade formsprutade detaljer. I moderna fordon finns otaliga tätningar av temperaturbeständigt material från ca -40 ° till 200 ° C. Apropå materialet så finns endast ett fåtal tillverkare i världen och de flesta använder Elmets maskiner för att testa nya silikonformler. Till slut har det österrikiska företaget inom flytande formsprutning (LIM) gjort sig ett internationellt namn. "Vi servar kunder i 42 länder runt om i världen. I Österrike har vi för närvarande cirka 190 anställda. Förutom huvudkontoret i Österrike finns ytterligare ett försäljnings- och servicekontor i USA och ett i Taiwan." berättar Karl Adlesgruber.

Erbjuder kunderna en nollserie-produktion in-house

De fyra ägarna tog med sig en hel del erfarenhet från verktygskonstruktion och automatisering inom LIM process då de 1996 uppfyllde sin dröm som självständiga och grundade sitt företag Elmet. Bara fyra år senare öppnade de sina nybyggda företagsbyggnader i Oftering som under tidens gång har byggts ut två gånger. Idag är Elmet en eftertraktad utvecklare och tillverkare av LSR-doseringssystemet, helautomatiska formsprutningstverktyg och nyckelfärdiga anläggningar för bearbetning av silikon och gummi. Dessutom tillverkar man även själv just silikonprofiler. "Å ena sidan så kan vi erbjuda en nollserie med de verktyg och produktionsceller som utvecklats och byggts av oss vilket eliminerar behov av transport och idrifttagning hos kunden och du kan spara dyrbara dagar och veckor. Å andra sidan blir vår egna maskinpark som en utökad arbetsbänk. Naturligtvis finns det många fördelar för oss.", säger Karl Adlesgruber. "Inte sällan kommer kunden med en prototyp som ska massproduceras och vi levererar en perfekt ”One-Stop-Shopping”-lösning. Vi har stor erfarenhet av att integrera våra produkter med lämplig formsprutningsmaskin och även andra automationskomponenter till en totallösning."

Doseringssystemet levererar ett exakt blandningsförhållande med en hög kvalitet

För att uppnå högsta kvalitet och process-stabilitet vid formsprutning av flytande silikon är precision högsta prioritet. En central roll spelas av det exakta blandningsförhållandet mellan de två silikonkomponenterna. "De så kallade A- och B-komponenterna är i grunden samma polymer, men en innehåller katalysatorn och den andra hämmaren. Och vätskorna har inte samma viskositet.", förklarar Karl Adlesgruber. "När de två komponenterna blandas, reagerar de med varandra och härdar i det uppvärmda verktyget inom ett par sekunder -. Vid rumstemperatur skulle den processen ta flera timmar, eller dagar beroende på komponent. Den noggranna och ekonomiska hanteringen av kompressibla komponenter och viskositetsfluktuationer är det centrala kravet på varje professionell bearbetare av LSR. Det är viktigt att ta tag i det svåra att kontrollera processegenskaperna hos flytande silikon och att inte försumma ekonomisk effektivitet. Det perfekta doseringssystemet levererar ett exakt blandningsförhållande med en hög kvalitet samtidigt som tunnorna med A- och B-komponenter är tomma när batchen är klar.", säger Wolfgang Leitner. "Detta var redan från början den grundläggande tanken i vårt doseringssystem som kontinuerligt vidareutvecklas." Elmet har utvecklat ett eget reglersystem som kontinuerligt registrerar och samtidigt anpassar flödena. Som ett resultat kan även material med relativt stora skillnader i viskositet blandas efter de angivna toleranserna och lämnar inte några större mängder kvar i faten. "Vi arbetar med två återkopplade reglerloopar, mäter flödeshastigheter och fyllningsnivåer och optimerar inom de tillåtna blandningstoleranserna", säger Karl Adlesgruber med hänvisning till det patenterade systemet. "Allt är helt automatiserat, det finns ingen manuell justering. Detta gör det möjligt att uppnå högsta kvalitet.

Visionen var att göra kunden ännu mer framgångsrik och med ett fokus på processäkerhet

Personal Elmet
2016 lanserade Elmet sin senaste generation doseringssystem, Top 5000 , på »K«-Messe. Visionen var att göra kunden ännu mer framgångsrik och med ett fokus på processäkerhet, effektivitet och användbarhet så gick utvecklarna över alla ingående komponenter. Resultatet är ett maskinkoncept som ger ännu mer effektivitet och ekonomi än den tidigare generationen och ger samtidigt högsta tekniska resultat. Tack vare den nya, öppna konstruktionen av systemet kan behållarna nu bytas framifrån och från sidan. "Som ett resultat kan doseringssystemet också stå i ett hörn eller mellan två maskiner utan att behöva flytta det varje gång man ska göra ett byte av tunna", säger Karl Adlesgruber. "Dessutom har vi implementerat många idéer som gör det enklare för operatören att köra doseringssystemet på ett korrekt sätt och att utesluta eventuella felkällor redan från början. Oväntade produktionsstopp har en enorm ekonomisk påverkan i denna bransch. Det finns produkter där uppstarten är extremt tidskrävande - det tar timmar tills processen är stabil och innan de första godkända delarna kan produceras. Därför går maskinerna i många produktioner inte att stanna - 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan - det är inte ovanligt inom silikonindustrin. "

"Den första kontakten togs på en mässa"

Med automationstillverkaren Sigmatek från Lamprechtshausen i Salzburg har Elmet sedan länge haft ett framgångsrikt samarbete. "Den första kontakten togs på en mässa", minns Kurt Mitzka, chef för doseringsteknik och automation hos Elmet. "Den robusta tekniken och framförallt SIGMATEKs lösningsorienterade engagemang för våra specifika krav tilltalade oss. Efter att först ha genomfört ett relativt litet projekt - baserat på den tidigare hårdvarufamiljen "C-DIAS", som resulterade i en mängd erfarenheter, fortsatte vi sedan vidareutvecklingen av vår föregångare »Top 3000 S« med Sigmateks teknik.

"aldrig någon tvekan om vi ville sätta in S-DIAS"

S-DIAS styrskåp
Styrsystemet S-DIAS sparar plats i styrskåpet mycket tack var KL-modulerna, potentialfördelarna, i stället för standard plintmoduler.
Delvis har vi redan använt hårdvaran i »S-Dias« -systemet. Det har aldrig funnits några direkta problem - kvaliteten på Sigmatek-produkterna är helt enkelt toppen. Därför var det aldrig någon tvekan om vi ville sätta in S-DIAS även vår nya "Top 5000 P". Den 12” stora panelen med glasfront, inbyggd i en anodiserad aluminiumkapsling drar blickarna till sig. Panelen, ETT 1233-EL från SIGMATEK har projicerad kapacitiv multitouch med IP65. Det intuitivt utformade användargränssnittet är framtaget och utvecklat i visualiseringsverktyget "Lasal Screen". "När operatören ska byta fat visas alla stegen i tur och ordning, så att man inte ska kunna göra några misstag," säger Kurt Mitzka. Hela processen loggas automatiskt via panelens interna 512 MB dataminne.

"Vi värderar den stora variationen bland I/O-korten"

Kommunikationen mellan panelen och styrsystemet (S-DIAS) i styrskåpet där bak går via standard TCP / IP. Både regleringen och recepthanteringen hanteras av CPU:n i styrskåpet. Diverse I/O-kort kompletterar anläggningen. "De snabba räknaringångarna som tillhandahålls av den digitala mixmodulen DM 162 är mycket praktiska i vår applikation", säger Kurt Mitzka. "Vi värderar den stora variationen bland I/O-korten - liksom den smala designen, mycket högt. Även CPU:n, med en anmärkningsvärt hög prestanda, ryms i det 12,5 mm breda formatet. ELMET:s applikationsingenjörer implementerade styrsystemet själva med det objektorienterade utvecklingsverktyget LASAL och därför deltog Kurt Mitzka och ett par av hans kollegor i kurs i Lasal vid SIGMATEKs huvudkontor i Lamprechtshausen, Österrike. Kurts omdöme på LASAL- ”All-in-One-Tool”: "Vid ett första ögonkast ser det relativt komplicerat ut, men det finns ingen anledning att bli avskräckt. I jämförelse med andra system så erbjuder "LASAL" mycket mer frihet eller nästan inga begränsningar. Integrationen av visualiseringsverktyget »Lasal Screen« i utvecklingsmiljön är också en stor fördel. "


Fler pressreleaser