Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Efterfrågan på flexibilitet


Kortare Time-to-Market med smartare programmering

För att korta ner tiden Time-to-Market frågar maskinbyggare efter utvecklings-verktyg där man kan bygga samman enstaka funktioner till sin applikation i form av byggstenar. Dessa byggstenar, som redan är implementerade, ska kunna återanvändas samt smidigt och enkelt kunna vidareutvecklas i nya, framtida projekt. En annan viktig punkt, support vid felsökning och service med hjälp av ett smidigt verktyg. Med SIGMATEKs all-in-one utvecklingsverktyg LASAL realiserar man snabbt och konsekvent applikationer till SPS/Industri PC, Motion Control/Drivsystem, Visualisering och nu även Safety. Genom den grafiska presentationen i mjukvaran kapslar man in ett objekts komplexitet och programmeraren skaffar sig därmed snabbt och enkelt en överblick av projektstrukturen.

Visualisering, Motion Control och Service

Med paketet LASAL Screen har man ett smidigt verktyg för att skapa en effektiv visualisering till sin maskin. Man skapar enkelt ett gränssnitt mellan operatören och användaren som garanterar en optimal integration i hela systemet. Att ta fram en ny visualisering sker genom enkel parametrering, man behöver inga förkunskaper i programmering för detta. Man har flera fördef- inierade byggstenar till sitt förfogande. Dessa byggstenar innefattar en stor mängd grafiska funktioner, alarmbehandling, loggning av data, receptbehandling och flertalet standardfunktioner för att rita, översätta osv. Den sömlösa integrationen av SPS/Industri PC och Motion Control/Drivsystem har lett till en förbättrad synkronisering av process- och rörelsesekvenser hos maskinen. Delpaketet LASAL Motion tar hand om alla regler- och optimeringsuppgifter hos ert drivsystem. Därmed kan utvecklaren, med endast en mjukvara, implementera komplexa styrningar och reglering med mycket hög precision i en redan befintlig styrning. LASAL Motion erbjuder en byggsten för styrning av en mängd rörelser. Samtliga motion funktioner som absolutpositionering, relativpositionering, ändlöspositionering, olika CNC-funktioner som koordinerade rörelser och flertalet olika möjligheter till referensiering. Motorrörelser kan implementeras, utan någon direkt programmering, med hjälp av enkla inparametrar eller kommandon. I LASAL Class finns redan färdiga parametersatser till SIGMATEK DIAS-Drive och SIGMATEK motorer. Fjärrövervakning, mjukvaru uppdatering och annat datautbyte utförs med LASAL Service Tools t.ex. Remote Manager, OPC-Server eller en webserver.

Objektorienterad Programmering

Med LASAL Class kan man implementera sin styrning objektorienterat. Utöver direkt I/O åtkomst, felsökning online samt ändringar online så presenterar LASAL de olika programmodulerna grafiskt på din dator. De olika funktionerna i en applika- tion byggs upp med byggstenar och ansluts sen sinsemellan. Därmed kan även serviceteknikern snabbt och enkelt lokalisera och ställa en diagnos av en felaktig funktion. Bakom själva objektet har man en klass med programmeringskod och de tillhörande dataelementen. På detta sätt övertar varje klass en bestämd uppgift, t.ex. styrningen av en motor. Programkoden implementeras i de gemensamma språken från standarden IEC 61131-3 , Structured Text, Kontaktplan eller även C.

Integrera säkerhet

Den kompletta integrationen av Safety Designer i LASAL underlättar för användaren i programmeringen och konfigurationen av Safety Controllers. Man skapar enkelt logiska anslutningar och I/O-konfigurationer. I grunden finns ett funktions- bibliotek där, förutom de implementerade standard funktionerna, även säkerhets funktionerna använder sig utav PLCopen-Standard, för t.ex. nödstopp och dubbelhandsstyrning. Med dessa funktionsblock implementerar användaren enkelt sina egna säkerhetsanpassade sekvenser för just sin maskin, enkelt och smidigt.

Grafisk presentation

Utöver direkt I/O åtkomst, felsökning online samt ändringar online så presenterar LASAL de olika programmodulerna grafiskt på din dator. De olika funk- tionerna i en applikation byggs upp med byggstenar och ansluts sen sinsemellan. Därmed kan även serviceteknikern snabbt och enkelt lokalisera och ställa en diagnos av en felaktig funktion. Bakom själva objektet har man en klass med programmeringskod och de tillhörande dataelementen. På detta sätt övertar varje klass en bestämd uppgift, t.ex. styrningen av en motor. Programkoden implementeras i de språken från standarden IEC 61131-3 , Structured Text, Ladder eller i C om så önskas.

Fler pressreleaser