Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Energimätning - varför det?


Även inom automation höjs rösterna efter effektivare energiförbruk- ning i och med de allt högre priserna på el. Det handlar om att kunna driva en maskin ännu mer effektivt än vad man gör i dagsläget. Undersök- ningar visar på att dokumentation och kun- skap om den samman- lagda energibalansen hos en maskin oftast inte finns tillgänglig. Maskinbyggaren vet inte heller alltid var han/hon ska justera för att optimera sin maskin för att spara energi.

Energitransparens blir allt viktigare men ska för den delen inte leda till tidsmässiga och kostsamma investeringar?

För att kunna optimera energiförbrukningen så måste man först veta hur hög själva förbrukningen är i de enskilda processerna. En energimätningsmodul servar användaren och hjälper till med att målmedvetet dela upp och utvärdera enskilda strömkretsar.

Energy Monitoring

Precis här sätts Energy-Monitoring från SIGMATEK in. Energimätningsmodulen DEE 021 har upp till 12 strömkanaler och därmed kan användaren på ett enkelt och fokuserat sätt dela upp och utvärdera enstaka kretsar och slingor. På så sätt får man värdefull information om maskinens olika beståndsdelar och kan enkelt ta reda på hur mycket energi de olika delarna förbrukar. Strömmen och spänningens effektivvärde samt effekten och verkningsgraden beräknas för varje kanal. Den sammanlagda strömförbrukningen beräknas också och sparas i ett remanent minne i modulen. Tack vare gränssnitten CAN och VARAN integrerar man sin mätmodul enkelt i maskinens styrsystem, centralt eller decentral, precis som man önskar. För att höja maskinens tillförlitlighet ytterligare dokumenteras även fasspänningen, fasvinkeln och frekvensen.

Värsta scenariot

Värsta senariot för en operatör är att maskinen en vacker dag helt plötsligt går sönder. Man inleder direkt en felsökning. Problemet fastställs och man kontaktar inköparen för att beställa hem en reservdel. Reservdel beställs hem med expressbud. Notera att under denna tiden står maskinen och kanske produktionen helt still. Man byter ut den defekta komponenten mot den nya och maskinen startar igen. Vill det sig riktigt illa så dröjer det kanske bara en månad tills det är dags igen, att något annat har gått sönder. Med en DEE 021 skulle mycket av detta kunna undvikas genom att man övervakar sin maskin och håller koll på energiförbrukningen. I detta fallet två stillestånd med felsökning, skulle kunna reduceras till ett planerat stopp där all inblandad personal vet precis vad de ska göra och produktionen kommer igång snarast möjligt.

Grön maskin

En så kallad "grön" maskin föds i konstruktionsfasen där alla komponenter trimmas in optimalt efter varandras egenskaper. Mätningar med en energimätningsmodul blir en bekräftelse på det arbete som redan är gjort samt ett hjälpmedel vid service och underhåll. Effektförbrukningen för en maskin är normalt sett en konstant som inte varierar märkbart. Om det skulle vara så att förbrukningen i stor grad beror på de inställda maskinparametrarna kan man ta fram kurvor över förbrukningen. Därmed kan man ta reda på maskinens mest ekonomiska arbetspunkt.

Planera driftstopp - öka produktivitet och effektivitet

I och med all den information man får ut kan operatören eller serviceteknikern planera in framtida underhåll och servicestopp. Genom ökande eller sjunkande effektuttag får man reda på eventuella problem i maskinen. Kanske har ett lager gått sönder, en temperaturgivare är kanske defekt eftersom man måste trimma in en värmeprocess ett par gånger om dagen eller kanske en motor har slitits ut. Att fortsätta köra en maskin med ett trasigt lager skulle kunna innebära ytterligare problem i maskinen med väsentligt mycket mer tid för service och felsökning vilket i slutändan kostar pengar. Med Energy-Monitoring höjer du maskinens tillgänglighet och effektivitet avsevärt. Dessutom övervakar energimätningsmodulen störningar i nätet som vid felsökning är väldigt värdefull information. Med det integrerade oscilloskopet kan man utvärdera 4 fritt valbara kanaler och deras tillhörande information.

Fler pressreleaser