Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Flexibla maskinnätverk, hård realtid med korrekt data vid busscykelns slut, allt med VARAN


Maskiner behöver kommunicera snabbt och säkert både inom maskinen och mot omvärlden

nätverk fältbuss automation
Flexibla nätverk med fältbussen VARAN
Ethernet-baserade kommunikationsnätverk likt VARAN har gjort ett starkt intåg inom automation bland maskinbyggare. Industriell Ethernet är en viktig del i våra moderna och framtidssäkra maskinkoncept. I dag, då maskin- och systemdesignen blir allt mer komplexa, behövs pålitlig kommunikation mellan maskinens olika delar. VARAN-bussen erbjuder en hög prestanda, hög datasäkerhet och med flexibla distributionsalternativ.
  • Ethernetbaserad fältbusskommunikation för effektivare maskiner

Flexibilitet är maskinbyggarens nyckel till framgång

Flexibilitet innebär anpassningsförmåga då ett tillstånd antingen växlar eller helt enkelt ändrar sig. Varierande krav och önskemål från slutanvändare kan skilja sig stort och då måste man vara flexibel. Fältbussen VARAN hjälper maskinbyggare att realisera slutanvändarens idéer till en slutprodukt med hög kvalité och produktionstakt.
  • Fältbussen VARAN erbjuder automationslösningar och maskinkoncept med mervärde
  • Flexibla lösningar imponerar på slutanvändare

Obekräftade datapaket repeteras inom samma busscykel, unikt inom automationsvärlden!

När ett datapaket med är- eller börvärde skickas mellan två parter i maskinen kontrollerar hårdvaran alltid så att korrekt paket har kommit fram. Skulle ett felaktigt datapaket komma fram så ber mottagaren om att få ett nytt. Det sker inom samma busscykel. Om avsändaren märker att man inte får en bekräftelse på sitt skickade paket inom en viss tid så skickar man automatiskt ett nytt, inom samma busscykel! Avsändaren har möjlighet att repetera sitt paket 2 gånger, därefter sätts maskinen i säkert tillstånd. Kan vi efter 3 skickade paket inom samma busscykel fortfarande inte få fram vår information har maskinen ett allvarligt fel.
  • Alla skickade datapaket bekräftas inom samma busscykel
  • Ett obekräftat datapaket repeteras upp till två gånger inom samma busscykel
  • Vi garanterar korrekt data vid varje busscykels slut

Fältbuss-protokollet implementerat i hårdvaran så att PLC kan fokusera på reglering och kommunikation

I början av busscykeln synkroniseras alla anslutna enheter. Därefter skickas information mellan avsändare och mottagare. Avsändaren repeterar samma meddelande 2 gånger om ett felaktigt paket, eller inget paket alls, har nått mottagaren. Detta är unikt i automationsvärlden!
VARAN-bussen är baserad på standarden IEEE 802.3 100TX. Man jobbar efter Manager-Client principen där alla telegram har en avsändare och en mottagare. VARAN tunnlar vanliga Ethernet-frames och man har även Cross-Traffic, dvs paket skickas direkt mellan avsändare och mottagare utan att passera en master. CRC-check utförs direkt i hårdvaran på mottagarsidan och här utvärderas om information är korrekt eller ej.

Krauss Maffei har jobbat med SIGMATEKs styrsystem och VARAN länge och lovordar konceptet

Günther Grimm, chef Mjukvara/Styr-
system vid Krauss Maffei, ser stora
fördelar med fältbussen VARAN som
implementeras in i formsprutorna
Günther Grimm, chef Mjukvara/Styrsystem vid Krauss Maffei GmbH, berättar:"Vi värdesätter fältbussen VARAN för dess höga datasäkerhet och prestanda samt de många alternativen att sätta ihop Multi-Managers. Tack vare VARAN-bussen är det möjligt att ansluta och även koppla ifrån periferienheter till våra formsprutor när de är i drift, så kallad Hot-Plug. Har en komponent anslutits så konfigureras operatörsgränssnittet automatiskt och operatören kan direkt börja att jobba med den nytillkomna komponentens parametrar. Detta utnyttjar vi speciellt för olika temperaturgivare inom formsprutan. Detta är egenskaper som vi helt enkelt inte kan vara utan!"

VARAN kommunicerar i hård realtid och kommer till sin rätt i dynamiska drifter

Cykeltiden i VARAN är under 100 µs och man har ett jitter på mindre än 100 ns. Därför passar VARAN allra bäst i maskiner och applikationer där hård realtid är extra viktigt, där det inte är okej att vänta en extra cykeltid ifall ett datapaket blir utsatt för en störning. I maskiner idag finns det många störkällor, frekvensomriktare och servodrives, och alla störningar kan man inte eliminera. Då måste man attackera problemet på ett annat sätt.

VARAN kommunicerar även vertikalt mot överordnade system och adminstrationsverktyg

Processdata, information från automationsavdelningen är exempel på informationsflödet hos ett företag i deras process och tillverkning. VARAN stödjer även denna form av kommunikation med processdata samt överföring av exempelvis information från diverse Office-applikationer. Denna information tunnlas smidigt igenom nätverket och vidare mot sin mottagare. Detta sker utan problem och utan att själva realtidskommunikationen i själva maskinen sätts ur spel.

Behandling av TCP/IP paket reducerar kostnad för övervakning och idrifttagning

Genom att man har integrerat TCP/IP kommunikation i VARAN-protokollet kan man via en vanlig webklient både övervaka och ta en maskin idrift oavsett var man befinner sig. TCP/IP kommunikation förenklar på många sätt!

Multi-Manager lösning med VARAN

En Multi-Manager-lösning med VARAN innebär att de olika maskindelarna/modulerna
synkroniseras i hård realtid med reducerade kostnader
Med SIGMATEKs och VARANs Multi-Manager-Struktur kan maskiner och anläggningar byggas på ett modulärt sätt och i efterhand, utan någon större kraftinsats, vidareutvecklas och byggas på. Maskinbyggaren kan välja att både ha en hirarkisk struktur eller en rent parallell sådan. De olika segmenten och modulerna behöver inte takta exakt samtidigt. Den hårda realtiden garanteras tackvare ett enkelt DPRAM. Synkroniseringen av nätverken görs genom en PLL-funktion och därmed är det inte ndvändigt med en IEEE 1588 standardiserad klocka. Vid varje ny cykel synkroniseras alla nätverken och man kan reducera kostnaderna.


Fler pressreleaser