Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

För framtidens fabriker: Modulär källkod och en decentraliserad CPU-lösning


Framgångsfaktorn i modern maskintillverkning - strukturerad mjukvara

LASAL template mall motion control programmering
Med förprogrammerade templates för maskiner och system sparar maskintillverkare och integratörer mycket värdefull tid
Modulärt och tydligt strukturerad mjukvara är framgångsfaktorn i modern maskintillverkning. Med LASAL, från SIGMATEK, kan maskiner programmeras både snabbt och efter tydliga riktlinjer. Logiken, regleringen, visualiseringen, motion-control, Safety, diagosticering och fjärrövervakning är alla delar integrerat i en enda plattform för utveckling.
  • Tydligt strukturerad mjukvara - nyckeln till framgång
  • En gemensam mjukvaruplattform för alla delarna i maskintillverkning

Korta ner programmeringstiden med förprogrammerade mallar och funktioner

Förprogrammerade mallar förenklar och kortar ner programmeringstiden avsevärt. SIGMATEKs omfattande bibliotek med källkod byggs hela tiden ut ytterligare och innehåller funktioner för att exempelvis övervaka temperaturer, regulatorer, reglering av körprofiler, interpolering av fleraxliga servosystem, CNC-funktioner, ryckbegränsade körprofiler och kinematik för flera olika robottyper. LASAL kombinerar objektorienterad programmering (efter IEC 61131-3) med grafisk representation.
  • Kortare programmeringstid med objektorienterad programmering
  • Kortare programmeringstid med återanvändning av källkod

Utgå från ett grundprojekt och skapa kundanpassade projekt med våra scriptfunktioner

Genom att man kapslar in källkod och mjukvarukomponenter kan man på ett mycket enkelt sätt ändra och återanvända källkoden i gamla så väl som nya projekt. Via en editor kan man utgå från ett grundprojekt och enkelt realisera en mängd olika varianter och konfigurationer i ett enda projekt. De olika varianterna och optionerna kan enkelt aktiveras eller deaktiveras. Tack vare scriptfunktionerna kan programkod för respektive variant skapas genom ett knapptryck - det innebär en hög grad av effektivitet.
  • Generera kundanpassade projekt utifrån ett grundprojekt
  • Med ett knapptryck aktiveras scriptet för kundanpassade projekt

Intelligenta fabriker med decentraliserade CPU-lösningar realiseras med LASAL Machine Manager

LASAL Machine Manager garanterar en tydlig mjukvarustruktur i Multi-CPU-lösningar. Machine Manager reglerar även kommunikationen mellan distribuerad intelligens - vem för kommunicera med vem och vilka variabler får läsas och skrivas till. Detta är en viktigt aspekt inom eran för intelligenta fabriker.
  • Framtidens dynamiska tillverkning och fabriker bygger på decentraliserad CPU
  • Förvalta kommunikationen mellan decentrala CPU:er med LASAL Machine Manager


Fler pressreleaser