Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Framtiden är trådlös - Framtiden är här


Uppenbara fördelar med trådlösa panelkoncept i anläggningar, produktionslinjer, robotceller m.m.

hgw1033 trådlös operatörspanel wireless automation 40
HGW 1033, den trådlösa operatörspanelen ger ökad räckvidd och garanterad säkerhet även inne i en robotcell
Text av Ines Stotz, redaktör på facktidningen elektrotechnik.de. Översatt av SIGBI Automation AB
Att använda och övervaka maskiner med trådbundna paneler är ofta förvirrande, tidskrävande och förknippat med risken att operatören kan snubbla. Trådlösa koncept är särskilt uppenbara för användning i större anläggningar, produktionslinjer, verktygsmaskiner och robotceller.

Effektiviteten är avgörande för produktivitet och kvalitet

Inom många olika arbetsområden är en effektiv drift av maskiner, system och robotar avgörande för produktivitet och dess kvalitet. Samtidigt förändras kraven på våra automatiseringssystem så snabbt att det är nästan omöjligt att hålla jämna steg. Många maskin- och systemtillverkare förlitar sig därför alltmer på modulära applikationer som kan anpassas flexibelt. Särskilt intressant just nu: trådlös teknik i kombination med säkerhet. Deras användning eliminerar risken att råka snubbla och möjliggör en klart ökad frihet vid drift och samtidigt säkerhet. Operatörspaneler är viktiga komponenter i maskiner och system.
 • Effektiv drift ger högre produktivitet och ökad kvalite
 • HGW 1033 med sin trådlösa kommunikation ökar räckvidden
 • Med en operatörspanel utan kablage, ingen risk att snubbla

Panelen är många gånger monterad på fel ställe

Operatörspaneler är viktiga komponenter i maskiner och system. Användaren ska ges stöd i sitt arbete på bästa möjliga sätt med hjälp av gränssnittet mellan människa och maskin, HMI. Hittills har panelerna mestadels varit permanent och fast monterade vid maskinen. Detta är inte ett problem med små och bra designade maskiner men är oekonomiskt för de något större maskinerna. Som exempel, när flera maskiner- eller anläggningar interagerar, kanske till och med från olika tillverkare, är operatörspanelen ofta placerad på fel ställe.
 • Fast monterade operatörspaneler kan bli ett problem vid robotceller och större maskiner
 • Fast monterade operatörpaneler kan vara en oekonomisk lösning vid robotceller och större maskiner

En trådlös operatörspanel är alltid på rätt ställe vid rätt tillfälle

När maskinoperatören ska titta in i sin maskin så ska vederbörande samtidigt justera robotarmens position. Du inser snabbt att dina armar inte är tillräckligt långa och du får be om hjälp av dina kollegor. Detta är inte ett effektivt sätt att arbeta och kostar så klart värdefull tid. Ju oftare operatören behöver ändra och göra nya formatomställningar och ju längre varje ändring tar desto smartare är det med en mobil och trådlös operatörspanel. Tack vare WLAN-tekniken erbjuds maskinoperatören en flexibilitet och en oöverträffad räckvidd. Trådlösa HMI:er får också högsta betyg i robotapplikationer. En trådlös operatörspanel, som HGW1033 från Sigmatek, är alltid på rätt plats vid rätt tillfälle och gör inte bara systemen mer flexibla utan resulterar också ofta i en billigare lösning, beroende på systemstorlek och applikation. Med HGW 1033 kan man spara in på flera stationära operatörspaneler, eftersom det är möjligt att en panel kan kopplas upp mot flera maskiner.
 • Trådlös operatörspanel kan vara en smart lösning vid robotceller där man ofta behöver göra formatomställningar
 • Trådlös kommunikation ger en oöverträffad räckvidd
 • En HGW 1033 kan koppl aupp mot flera maskiner och robotceller och därmed sparar man in på hårdvara

OPC-UA möjliggör en enkel integration med maskiner och styrsystem från tredje part

hgw1033 setup hårdvara basstation trådlös operatörspanel
SIGMATEKs trådlösa operatörspanel integreras enkelt i maskiner och anläggningar från tredje part. Dessutom kan en panel styra flera maskiner och även hela produktionslinjer
Genom att använda OPC-UA skapar vi en trådlös lösning som också kan kommunicera med maskiner och styrsystem från andra tillverkare och där vi också kan integrera panelen i befintliga system. Säkerhet har högsta prioritet när man använder maskiner i industriell verksamhet. Som en konsekvens av detta måste även HGW 1033 garantera säkerheten. HGW 1033 har integrerat säkerhetselementen, nödstopp, nyckelvred och dödmansgrepp direkt på panelen.
 • Med det standardiserade OPC-UA kan vi kommunicera med flera maskiner och anläggingar
 • OPC-UA underlättar att i efterhand integrera HGW 1033 i befintliga system
 • Nödstopp, dödmansgrepp och nyckelvred är integrerat

Operatören kan lita till 100% på att säkerheten är garanterad

Sigmatek har helt klart identifierat potentialen i trådlösa operatörspaneler och erbjuder ett brett utbud av varianter i och med HGW-familjen. SIGMATEKs lösning består av två delar, dels panelen HGW1033 och basstationen BWH011. Beroende på val av version så är HGW1033 utrustad med säkerhetselement och rotary encoders och med en högupplöst 10,1 multitouch-skärm. Operatören kan komma riktigt nära maskinen för en tydlig översikt av processen utan att göra avkall på säkerheten. Ett aktivt upplyst nödstopp, ett nyckelvred och en nödstopp säkerställer att operatören kan känna sig 100% trygg. Dessutom underlättar panelens tre rotary encoders på framsidan inställningen maskinen eller robotarmen.
 • 100% garanterad säkerhet
 • Rotary encoders för en smidigare och snabbare intrimning och formatändring av robotcell och maskin

Identifiering av maskin och säker kommunikation via 2,4 och 5 GHz

trådlös operatörspanel nödstopp nyckelvred dödmansgrepp
Det finns flera varianter av den trådlösa operatörspanelen från SIGMATEK. Med eller utan säkerhetselement, portträtt eller landskapsformat, med elle rutan rotary encoders.
I och med att man kan manövrera flera robotceller och maskiner med bara en operatörspanel så har SIGMATEK integrerat en 7-segmentsdisplay för maskinidentifiering. En Edge2 Technology-processor ger kraften som behövs för krävande och komplex visualisering. Panelen finns i både portträtt och landskapsformat. Basstationen BWH001 används också som en gateway med docknings- och laddningsfunktioner. Kommunikationen sker på två frekvenser (2,4 och 5 GHz) via två separata antenner och garanterar kvaliteten på kommunikationen genom sin redundans.
 • Hög tillförlitlighet tack vare redundans. Alla datapaket skickas dubbelt på 2,4 GHz och 5 GHz

Många är situationerna där en trådlös operatörspanel är den smarta lösningen

Många uppgifter kan vara svåra med trådbundna paneler, så trådlösa operatörspaneler är ett bra alternativ för många branscher. Föreställ er hur det är att idriftsätta en robot i sin cell. En trådlös operatörspanel är det bästa sättet att ta sig an uppgiften eftersom operatören kan röra sig fritt utan att hamna i en farlig situation. Detsamma gäller andra applikationer som kräver fri rörlighet och exakt positionering, t.ex. inom medicinteknik, inom logistik eller inom scenteknik.
 • Med HGW 1033 går man trygg och säkert in i en robotcell för idriftsättning och teach-in

Med den trådlösa HGW 1033 har framtiden kommit hit

Räckvidden för mobila operatörspaneler har hittills begränsats av två faktorer: kabellängden och den erforderliga säkerheten för människa och maskin som krävs under hårda industriella förhållanden. Detta löses enkelt med den trådlösa operatörspanelen HGW 1033. Den erbjuder funktionsfrihet, WLAN-dataöverföring och integrerade säkerhetsfunktioner. Redan nu kan man alltså uppleva framtiden med en trådlös operatörspanel.


Fler pressreleaser