Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Från ett grundprojekt utvecklar vi en ny maskin på en vecka


Snabbare omställningstider efterfrågas - löses med automationsteknik från SIGMATEK

Förpackningsindustrin är starkt förknippat med modularitet, standardisering av styrsystem, flexibilitet, enkelt handhavande, pålitlighet och kort utvecklingskostnad. Just inom förpackningsindustrin efterfrågas snabbare omställningstider vid skifte av produkt och form. Därför sätter företaget Racupack in decentral automationsteknik från SIGMATEK.

Innovativa och användarspecifika krav

Precis som i klassiskt maskinbygge drivs också förpackningsindustrin utav innovativa och höga användarspecifika krav. I klartext innebär det att man som tillverkare snabbt måste kunna reagera på det som sker på marknaden. Tiden då en förpackningsmaskin var en enkel maskin är sedan länge förbi.

Branschens höga krav ställer höga krav på styrningen, elektroniken och mjukvaran

”-En förpackning måste uppfylla flera olika funktioner så att den förpackade produkten når användaren i rätt form och tillstånd. Ur dessa funktioner härleder man nya önskemål likt logistik och användning av produkten.” förklarar Wim Kruikemeijer, driftsledare, och Vincent Agema, teknisk ingenjör vid Racupack i nederländska Culemborg. Förpackningsindustrin har tagit till sig av dessa önskemål och vårt behov har därmed nått en hög nivå. ”Branschen är innovativ, utformad efter våra mest moderna tekniker idag och använder sig därmed av den senaste styrningen, elektroniken och mjukvaran.”

Tekniken i maskinerna är unik Catamaran-stil

Racupack tillverkar förpackningsmaskiner för kartong. Maskinerna är egenutvecklade och byggs helt i egen regi. ”Vi tillverkar helautomatiska maskiner i unik Catamaran-stil. En stil som vi själva har utvecklat” fortsätter Wim Kruikemeijer. Stilen svarar mot de allt tuffare kraven marknaden ställer när det gäller hygien, flexibilitet och service.

Modulär hårdvara och mjukvara

Utmaningen inom skalbarhet hos förpackningsmaskiner och linjer förutsätter att de är modulärt uppbyggda. Moduläritet, ”single function cell” och multifunktionalitet är därför konstruktörens stora utmaning. Wim Kruikemeijer berättar: ”Trycket på maskinbyggare ökar kontinuerligt, allt mer komplexa processer och funktioner måste kunna realiseras allt effektivare. Samtidigt ska man hitta en balans i prestanda och pris. Därför var det nödvändigt att automatisera ännu mer och det var där som SIGMATEK kom in i bilden.

Utvecklingstiden kortades ner avsevärt med LASAL

Automationsleverantören stöttar och hjälper Racupack med sin helt integererade automationslösning så att maskinen blir just så modulär som kunden önskar.” Wim tillägger: ”Med SIGMATEKs ’all-in-one Engineering Tool Lasal’ reducerades vår utvecklingstid och dess kostnad markant. Den objektorienterade programmeringen erbjuder så många fördelar.”

Från ett grundprojekt är vi klara med en ny maskin på en vecka

Sedan två år sätter Racupack in SIGMATEKs hårdvara och utnyttjar naturligtvis mjukvaran fullt ut. På så sätt har man komplett tillgång över ett genomgående smidigt och lättanvänt utvecklingsverktyg med logisk programmering, visualisering, motion control, safety och diagnostisering. Integrerat finns även service och idrifttagning. ”-Med en enda CPU, som för övrigt kan skiftas ut mot en mindre eller mer kraftfull processor kan man styra hela maskinen.”, flikar Vincent Agema in. ”Genom den återanvändbara koden kan vi göra applikationsspecifika anpassningar för att våra kunder ska bli så nöjda som möjligt och detta sparar vi mycket tid på. Med utgångspunkt från ett grundprojekt som vi enkelt kan vidareutveckla och anpassa så har vi implementerat klart en ny kundspecifik maskin på ungefär en vecka.
 
LÄS MER: LASAL utvecklingsverktyg

Modern teknik ökar effektiviteten

Dagens flexibla förpackningsmaskiner drar nytta av moderna drivsystems koncept med integrerad Motion Control. Allt oftare ersätts nu tunga och mekaniska drivsystem av decentrala drivsystem med stegmotorer eller servomotorer. Vincent Agema berättar vidare: ”SIGMATEKs kompletta lösning av automationssystem med en integrerad Motion Control och det tillhörande verktyget Engineering Tool LASAL har bidragit starkt till att vi har kunnat öka prestandan i våra maskiner men fortfarande hålla oss kvar på samma prisnivå."
 
LÄS MER: DIAS Drive 100

Trenden inom förpackningsindustrin går mot decentral styrning

Inom förpackningsindustrin går ju trenden mot decentrala styrsystem som bara fungerar perfekt om även mjukvaran fungerar perfekt. "Industriell Automation" är en specialgren inom just Automation. Det handlar inte om att bara sätta in den senaste tekniken i en maskin, man måste även ha Know-How för denna industriella process. Tack vare SIGMATEK och dess öppenhet och flexibilitet kunde Racupack utveckla ett helt nytt, effektivare och kraftfullare system inom förpackningsbranschen.


Fler pressreleaser