Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Grafisk hårdvarueditor


Verklighetstrogen presentation av maskinens hårdvara

grafisk hårdvarueditor
Hårdvaran presenteras grafiskt i utvecklingsmiljön. I online-mode kan användaren följa och övervaka modulernas status
Utvecklingsmiljön LASAL, för programmering av automation, erbjuder ett nytt perspektiv på hårdvaran; den grafiska hårdvarueditorn. Användaren kan med denna nya funktion sätta upp och testa olika hårdvarumässiga varianter på ett grafiskt och verklighetstroget sätt.
  • Realistisk vy över hårdvaran som det kommer att se ut
  • Gör ändringar och testa hårdvaran för projektet

Läs in redan spänningssatt hårdvara

Med ett par musklick kan redan befintlig och spänningssatt hårdvarukonfiguration läsas in i utvecklingsmiljön. I den grafiska hårdvarueditorn kan man därefter starta sin projektering och konfiguration.
  • Ladda in ansluten hårdvara och starta konfiguration och parametrisering direkt

Välj hårdvara själv ur det befintliga biblioteket

grafisk hårdvarueditor
Användaren kan välja mellan att ladda in befintlig hårdvara eller att själv sätta samman sin utrustning i utvecklingsmiljön
Ur hårdvarubiblioteket kan alla befintliga moduler, med hjälp av Drag & Drop, dras in i utvecklingmsiljöns arbetsyta. Precis som i verkligheten kommer modulerna att inordna sig efter varandra. Nödvändiga mjukvarumässiga anslutningar görs helt automatiskt. Vid försök att binda samman otillåtna ingångar med utgångar i mjukvaran så meddelas användaren med en s.k. Tooltip, d.v.s. muspekaren ändrar utseende. Med de interaktiva gränssnitten kan man direkt lägga till önskade hårdvaruelement för sin applikation, även utan produktkatalog.
  • Nödvändiga anslutningar i mjukvaran sätts upp automatiskt, underlättar för användaren
  • Meddelar om användaren försöker göra något otillåtet

Detaljerad vy för att följa status i realtid

I online-mode kan man i sin PC och utvecklingsmiljö se hårdvarans verkliga beteende, vilka ingångar och utgångar som är aktiva med mera. Produktinformation så väl som kontakter och bussanslutningar är synliga i den detaljerade vyn. Med den detaljerade vyn kan ärvärden och egenskaper läsas av eller konfigureras och ändras. Mjukvarans hårdvarukonfiguration kan jämföras mot den verkliga, anslutna, hårdvarans konfiguration. Skillnaderna i denna jämförelse presenteras grafiskt och man har valet att lägga till vissa eller alla komponenter i sitt projekt.
  • Följ hårdvarans status i realtid i utvecklingsmiljön
  • Jämför verklig hårdvaruuppsättning med den mjukvarumässiga

Alla delmoment av utvecklingen i samma utvecklingsmiljö

Med den moderna utvekclingsmiljö LASAL designar man sin applikation med hjälp av objektorienterad programmering (i enlighet med IEC 61131-3). Alla delmoment som reglering, visualisering, motion control, säkerhet, diagnosticering och service är sömlöst integrerat i en och samma plattform.
  • En utvecklingsmiljö för alla steg i utvecklingen av en modern industriell maskin
  • Programmera objektorienterat

Fler pressreleaser