Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Industri-PC för alla automationsområden


Industri-PC som en totallösning

Varje applikation har sina egna kravspecifikationer på styrningen. Detta tar SIGMATEK hänsyn till vid utvecklingen av sina automationslösningar och erbjuder därmed användaren optimala PC-System, antingen robusta Industri PC:er eller kompakta styrpaneler. Konsekventa och ekonomiska totallösningar har alltid varit efterfrågat utav maskinbyggare. Detta gör en maskin pålitlig, säker och flexibel. Med utgångspunkt från detta använder sig SIGMATEK uteslutande av en skalerbar plattform. I samråd med maskinbyggaren, väljer SIGMATEK sedan ut CPU för att uppfylla maskinens önskade krav på prestanda. Till slut har man tagit fram en maskin med ett optimalt pris/prestanda förhållande. Med SIGMATEK´s IPC:er eller touchpaneler med integrerad styrning, kan konceptet för både styrningen och handhavandet, smidigt och enkelt implementeras, hårdvarumässigt men även mjukvarumässigt.

Control Panels med en grundtanke

Alla IPC:er och ETV Control Panels följer SIGMATEK’s grundtanke och idé. PLC, HMI, Motion Control och Safety är konsekvent integrerade i en plattform. Med utvecklingsverktyget ”all-in-one Engineering Tool LASAL” realiserar man automatiseringen av en maskin eller anläggning både enkelt och kostnadseffektivt. Även prestandan hos processorerna kontrolleras från projekt till projekt. Utefter de specifikationer som finns till hands erbjuder SIGMATEK allt från effektsnåla Intel Atom processorer med EDGE-teknologi till högpresterande processorer med mycket hög beräkningskraft. Alla styrningar är skalerbara och kompatibla med varandra. Man realiserar enkelt både en eller flera olika CPU-lösningar och därmed har maskinbyggaren största möjliga frihet vad gäller variation hos styrningen.

Kontinuerlig drift i krävande maskiner och applikationer

SIGMATEK’s Industri-PC är framtagen för att sättas in i krävande industrimaskiner, i kontinuerlig drift, 24 timmar om dygnet. Industri-PC:n uppfyller alla de krav en sådan industriell omgivning har. Robusthet, pålitlighet, underhållsfri samt en lång tillgänglighet vad gäller komponenter. För varje uppgift finns en passande processor, en processor för varje ändamål. Med processorer i GHz-området har industri-PC:n en hög beräkningskapacitet till en låg strömförsörjning och minimal värmeförlust. Som lagringsmedia sätts industrigodkända Compact-Flash (CF-kort) in. De olika IPC:erna finns tillgängliga antingen med aktiv eller passiv kylning. En stor mängd standardgränssnitt samt VARAN-interface ser till att en integration, dels i redan framtagna maskiner, men över för vidareutveckling i framtiden är möjlig. Att då sätta in extra I/O’s eller kanske bygga till fler drivsystem görs enkelt och smidigt utan onödiga extrakostnader. Alla gränssnitt är placerade på framsidan.

All-in-one paneler är den nya trenden

Trenden inom automatisering och att hela tiden integrera fler och fler funktioner i ”all-in-one”-paneler motsvaras av de intelligenta ETV styrpanelerna från SIGMATEK. De förenar styrning, visualisering och handhavande i en kompakt modul. Därmed sparar man in plats i kopplingsskåpet samt minimerar kabeldragning och eventuella därtill hörande felkällor. Med högupplösande TFT-färgdisplayer med touchscreen erbjuds användaren en mycket hög komfort och optimal visualisering. Olika processorer och flera utrustningsmöjligheter ser till att användaren både får en optimal och ekonomisk styrning, från 5,7 till 19 tums storlek, med kapsling av antingen stål, aluminium eller plast. Även i styrpanelerna används ett Compact-Flash kort som lagringsmedia av operativsystem med realtidskärna, projekt och användardefinierade variabler. Ett flertal gränssnitt såsom CAN och Ethernet finns redan integrerat. Kommunikation med I/O-moduler, andra automationskomponenter och drivsystem görs via fältbussen VARAN i hård realtid.

Uppdatera maskindata eller ladda ner loggad data från maskinens framsida

Ett av de två USB-gränssnitten har placerats på framsidan. På så sätt kan man enkelt ladda in nya maskinparametrar eller recept via ett USB-minne eller spara över denna information på samma USB-minne. För inte så länge sedan finns nu även ETV styrpaneler från 5,7 -15 tum med den nya EDGE-teknologin med Intel Atom i grunden. Nu har man nått en ännu högre prestanda vid extremt låg effektförlust som klarar sig utan fläkt i styrningen. Därmed har man en styrningen, helt utan rörliga delar som kan riskera att mekaniskt slitas ut. Hos ETV styrpanelerna med EDGE teknologi används ett Micro SD Memory Card som lagringsmedia.

Fler pressreleaser