Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Inkapslad kod höjer mjukvarans kvalitet och flexibilitet


Utvecklingsmiljön blir en allt större och mer avgörande faktor vid effektiviseringen av maskinbyggnation. Programmeraren och utvecklaren behöver ett kraftfullt och effektivt verktyg med flexibla och smidiga alternativ för simulering och visualisering av processer, en komplett testmiljö och debugger samt en central hantering av projekt och versioner.

Tekniken för att reducera utvecklingstiden och konkurera globalt är objektorientering

Inom mjukvaruutveckling betyder kvalitet enkel och strukturerad implementering av komplexa problem. Att förkorta utvecklingstiden och sålunda reducera kostnaden är en ytterst viktig punkt. Lika viktigt är faktorer som modularitet, återanvändbarhet och lättskött program vilket i slutändan ger en längre förväntad livslängd av programvaran. Dessa egenskaper uppfylls med objektorienterad programmering, OOP.

OOP implementerar mjukvarumoduler av maskinens olika mekaniska delar för tydlig översikt och underhåll

Objektorienterade utvecklingsverktyg som LASAL kan avsevärt minska utvecklingstiden, nya funktioner och vidareutveckling av en maskinserie kan genomföras med minimal ansträngning både ifråga om programmering och testning. Med OOP kapslas kod och data in i logiska enheter till "objekt”, en typ av kodblock som även kan liknas vid legobitar. Varje "legobit" har en konkret funktion i maskinen och representerar en viss maskindel.

Objekten, mjukvarumodulerna, är blockerade från yttre, otillåten påverkan

klasser objekt modul interface gränssnitt
Genom att kombinera grafisk representation med objektorienterad programmering
är SIGMATEK unika inom automationsbranschen. Bilden beskriver hur de olika
objekten knyts samman till en komplex maskin uppbygd av logiska block.
Detta är en smart och sinrik struktur av den enkla anledningen att ett objekt ansvarar för vissa uppgifter. Objekten isoleras från utsidan så att en oönskad påverkan utifrån inte är tillåten. Bakom varje objekt står en klass. Det är form av "plan" för hur objektet är uppbyggt. Klassen definierar både programkod och data.

Vilka är fördelarna med inkapsling av kod?

Varje programmerare känner till problemet med ostrukturerad kod, där variabler definieras och sprids kors och tvärs i ett projekt. Effekten blir ofta att ändringar i programmet inte går att förutse och att man får lägga ner onödig tid på att felsöka kod, kod som egentligen från början har fungerat felfritt. Med OOP går en variabel endast att bearbeta och ändra via definierade metoder och sålunda specificerad med klara gränssnitt.

Moderna utvecklingsmiljöer underlättar applikationsingenjörens arbete

Moderna utvecklingsverktyg som LASAL tar hand om återkommande uppgifter istället för att användaren ska riskera att implementera något fel och det har man verkligen anammat i LASAL. Till exempel skapas all nödvändig struktur för klasser, variabler, gränssnitt etc. automatiskt i bakgrunden. Användaren behöver bara implementera sina metoder och man minimerar därmed risken för fel. Naturligtvis kan programmeraren välja något av programmeringsspråken Structured Text (ST), Instruktionslista (IL), Ladder diagram (LD) enligt IEC 61131-3 eller ANSI-C.
 
LÄS MER: LASAL utvecklingsverktyg

Sätt ihop programmodulerna enligt ett modulsystem

De individuella programmodulerna, objekten, sätts ihop likt ett modulsystem. Fördelen med denna utvecklingsmetod är dess fullständiga modularitet från den allra lägsta nivån med sin enskilda funktion och hela vägen upp till det kompletta projektet. Funktioner kan utvecklas individuellt eller i grupp, testas, adderas eller om någon funktion inte ska användas, helt ”släckas” ut. Precis som i mekaniken, där en beprövad konstruktion snabbt och enkelt återanvänds utan att kontrollera den igen så kan man göra likadant med OOP. Programvaran är därför "hållbar", vilket är extra viktigt att eftersträva i komplexa applikationer. När kod används under en längre tid, resulterar det ofta p.g.a. äldre programmeringsmetoder i ofta svåröversiktliga applikationer.

Jobba vidare med klasser, förfina funktioner till kunder och erbjud ett mervärde

Tack vare det strukturerade förfarandet i OOP, är det dock möjligt att arbeta vidare med dessa befintliga klasser, att ändra och vidareutveckla dem, utan att detta innebär att man frångår klassens ursprungliga funktion och struktur. Förändringarna är klart och tydligt presenterade och därmed lättare att följa och förstå. Med OOP blir koden lättare att läsa, testa och återanvända. Kvalitén på mjukvaran ökar avsevärt och man minimerar tiden för utveckling. Desto större ett projekt är och ju fler som har varit involverade under utvecklingen, desto mer växer maskinen i komplexitet ju större fördel har man med den översiktliga inkapslingen av kod.


Fler pressreleaser