Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Kuverteringsmaskin för alla uppgifter från BÖWE SYSTEC i samarbete med SIGMATEK


I dagens industrier och produktionsanläggningar handlar allt om hur flexibelt och snabbt man kan tillfredställa kundens önskemål, helst med bara en maskin eller maskinlinje. Under Drupa 2012 presenterade BÖWE SYSTEC för första gången sin högpresterande kuverteringsmaskin Fusion Cross. Fusion Cross är en maskin som uppfyller dessa önskemål, täcker upp ett brett spektrum av format och som dessutom kan bearbeta olika bilagor under mycket hög hastighet. Grunden ligger i en helt ny och effektivare arbetsprincip.

"Lika många idéer som tillverkare"

Det finns minst lika många idéer om hur man bygger en effektiv kuverteringsmaskin som det finns tillverkare. Bernd Höpner, Produktionschef vid BÖWE SYSTEC i Augsburg: ”Varje princip och idé har sina för och nackdelar, alla bra på sin speciella uppgift men sämre på andra. Denna slutsats var grunden till att vi inte bara ville vidareutveckla och optimera våra beprövade kuverteringsmaskiner utan ta fram en maskin som skiljer sig från alla tidigare lösningar.”

Utvecklingen tog fart

Tillsammans med sina medarbetare satte sig Bernd Höpner ner med målet att utveckla ett system som dels klarar av formaten DIN till DIN B4 och mellan ett blad till 15 mm:s tjocklek. Dessutom skulle maskinen ha en högre intelligens på Firmware-nivå än tidigare system samt en mer lättanvänd användarmiljö för att exempelvis initiera nya jobb. En maskin som kan lösa alla tidigare jobb som förut var uppdelade på flera maskiner har flera fördelar. Dels behöver användaren bara lära sig att arbeta med en maskin, att bygga en maskin är enklare än att bygga flera olika samt att lagerhålla reservdelar till bara en maskin underlättar arbetet för serviceteknikern samt reducerar kostnaderna.

Behov av flera synkroniserade servoaxlar

Så uppstod alltså idén om att inte implementera den tidigare Start-Stop-Processen utan en löpande band princip. Det leder först och främst till en högre processäkerhet och dessutom till en högre output. ”–Denna nya princip bygger på flera synkroniserade axlar. Det kräver en automationsfilosofi som skiljer sig från de styrsystem och drivsystem vi tidigare har implementerat i våra maskiner.” berättar Robert Bayer, chef för el och mjukvara vid BÖWE SYSTEC.

Vände sig till en specialist, SIGMATEK

Robert fortsätter:”Istället för att själva utveckla ett eget koncept beslöt vi oss för att vända oss till en specialist inom automationslösningar och jobba tillsammans med dem.”

SIGMATEK levererar allt, hårdvara och mjukvara

Efter noggranna jämförelser bestämde sig BÖWE SYSTEC tillslut för en lösning från SIGMATEK. Den österrikiska tillverkaren av kompletta automationslösningar för maskiner och anläggningar levererar allt för den nya ”Fusion Kuverteraren”- Alla erforderliga servo-, steg-, likströms-, och asynkronmotorer inklusive drivsystem, bussteknologi och utvecklingsmiljö.

Decentraliserad CPU-lösning tilltalade

SIGMATEKs decentrala lösning tilltalade BÖWE SYSTEC på flera sätt, bland annat hur man via den Ethernet baserade fältbussen VARAN kunde realisera och ansluta de olika CPU:erna och drivsystemen. Denna decentrala struktur passar perfekt till BÖWEs modulära produktfilosofi där användaren kan ansluta de olika och enskilda komponenterna i kuverteringsmaskinen utefter önskemål. Robert berättar vidare: ”-Via VARAN i hård realtid kan vi ansluta våra olika modulära processer, styrda via servoaxlar, till nätverket och det är dessutom, utan problem, möjligt att synkronisera de olika drivsystemen.”

Decentral CPU-lösning påskyndade utvecklingen

Redan under utvecklingsarbetet visade den decentrala strukturen sin fördel. ”-Tack vare flera CPU:er kunde vi förkorta utvecklingsarbetet avsevärt genom att bland annat arbeta parallellt med de olika processerna då våra utvecklare hade vars en CPU.” berättar Florian Glück, gruppchef El vid BÖWE SYSTEC.

Mycket kort utvecklingstid

Ytterligare ett argument som talade för ett samarbete med SIGMATEK var utvecklingsmiljön LASAL som erbjuder en objektorienterad programmeringsmiljö med Client-Server teknologi. Bernd förklarar den korta utvecklingstiden: ”-SIGMATEK har i flera år förespråkat objektorienterad programmering och detta tillsammans med den uppdelade CPU-lösningen reducerade vår utvecklingstid markant! Detta tillåter en mycket strukturerad implementering och i slutändan kan vi alltså återanvända och vidareutveckla en mjukvarumodul för framtiden.”

Tiden för inskolning i LASAL betalade sig snabbt tillbaka, väl värt investerad tid

För programmerarna som tidigare jobbade med C-programmering fanns det en viss omställningstid men efter att man blivit inskolad och lärt sig den effektiva strukturen och tekniken i LASAL har det verkligen betalt tillbaka. Bernd berättar vidare: ”- Naturligtvis tog vi en risk genom att välja en helt annorlunda sätt och teknik med både hårdvara och mjukvara. För att minimera denna risk har SIGMATEK hjälpt oss på ett mycket bra och professionellt sätt med stöd i form av utbildning men även tagit till sig lite av den Know-How vi har och fört in det i sin utvecklingsmiljö och därmed har det kunnat gagna så många fler.

Robust produktion

Med en första demonstration under Drupa 2012 har BÖWE SYSTEC utvecklat Fusion Cross, en kuverteringsmaskin utan några fixa timers eller tidsmässiga hinder. Man har en fullständigt komplett process som oberoende av sin hastighet fungerar på precis samma sätt och under varje delmoment i processen har precis rätt position. ”-Tack vare denna realisering och att vi inte stannar upp processen utan kan bearbeta flera kuvert samtidigt uppnår vi även vid höga hastigheter en utomordentlig robusthet. I och med att LASAL definierar vår process på ett så smidigt och bra sätt och att vi via VARAN kan synkronisera varje enskild motor har vi möjlighet att på ett förhållandevis enkelt sätt kunnat realisera denna övergripande process.” berättar Robert Bayer när han blickar tillbaka på utvecklingen.


Fler pressreleaser