Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Låt operatören sätta ihop sin maskinlinje som han vill, även under drift


Med VARAN-Multi-Manager modulen, VMC 052, uppnår man högsta möjliga modularitet och flexibilitet vid design och konstruktion av maskiner och anläggningar.

Synkronisera alla moduler till en komplett maskinlinje

Varje styrning/PLC med fältbussen VARAN har en VARAN-Manager integrerat i sitt PLC. VMC 052 är en speciell VARAN Manager-modul som har utvecklats för att realisera en Multimanager struktur, en struktur med flera mindre VARAN-nätverk eller maskinmoduler, om man så vill, med självgående och fristående PLC:er. Med modulen VMC 052 kan alla anslutna moduler/VARAN-system synkroniseras taktsynkront och bilda ett stort gemensamt nätverk/maskinlinje. Genom denna funktion uppnår användaren en maximal grad av modularitet i sin maskin.

Jitter < 100 ns och automatisk synkronisering

De olika delnätverken löper 100% synkront med varandra med ett jitter < 100 ns. Synkroniseringen av nätverket sker naturligtvis helt automatiskt. På så vis kan man även ansluta kompletta celler till ett nätverk som redan är i drift.

Enkel princip löser de svåraste av problem

Principen för denna multi-manager-modul är i grunden väldigt enkel. Utöver den standard-manager funktionalitet som finns i en vanlig VARAN-Manager så besitter VMC 052 Multi-Manager även en integrerad VARAN-Client. Via denna klient får man nu kontakt med övriga VARAN-Managers i hela nätverket och kan synka alla delarna sömlöst. Via ett DPRAM når klienten alla VARAN-näten i hård realtid. TCP/IP-paket och felmeddelanden hos enskilda VARAN-nätverk och moduler fördelas automatiskt ut till alla ansluta moduler/delnät.

VARAN-Manager har fältbussprotokollet integrerat i hårdvaran

Protokollet för fältbussen är helt integrerat i hårdvaran och servar CPU:n med redan kontrollerad och korrekt data från bussen. PLC:t kan alltså direkt attackera sin huvudsakliga uppgift med motion control, visualisering och andra maskinspecifika uppgifter. Därmed avlastar men CPU:n från dessa uppgifter.

Tips

Klicka på länken "Transportbandet" nedan och följ vår beskrivning om objektorienterad programmering och hur optimalt moduläritet av hårdvara och mjukvarumässig objektorientering jobbar tillsammans. Att automatisera en maskin eller linje behöver inte vara svårt.

Fler pressreleaser