Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Modulära maskiner består av mekatroniska enheter och egen intelligens


När framtidens maskiner ska vara flexibla är mekatroniska enheter med decentraliserad intelligens lösningen

maskinkonfiguration mekatronisk modulär
Exempel på en maskin där köparen kan anpassa efter sin produktion med olika optioner.
Moderna maskiner är modulärt uppbyggda i mekatroniska enheter. För flexibilitet och ett optimalt pris/prestanda-förhållande är decentraliserad intelligens vägen att gå. När dessa moduler ska interagera med varandra gäller det att kunna hantera dataflödet mellan modulerna och deras CPU:er. Man måste kunna hantera flödet både vertikalt så väl som horisontellt. Machine Manager i utvecklingsmiljön LASAL från SIGMATEK är verktyget som underlättar denna uppgift för utvecklaren.
 • Hantera dataflödet mellan maskin och anläggningsenheter med decentraliserad intelligens

Industri 4.0 innebär en flexibel och effektiv realisering av produktionslinjen

Operatörer och maskintillverkare samt automationsbranschen arbetar med koncept för intelligenta maskiner i smarta fabriker. Önskescenariot för Industri 4.0 är att kunna realisera en produktion och tillverkning, ekonomiskt och effektivit, med högsta flexibilitet. Ett smart tillvägagångssätt för detta är modulära maskiner och anläggningar med den gemensamma egenskapen av mekatroniska moduler och uppdelad intelligens/PLC.
 • För Industri 4.0 behövs en flexibel och modulär maskinlösning
 • En modulär maskinlösning delas upp i mekatroniska enheter med egna CPU:er och mjukvara
 • Fabriker och operatörer kan enkelt ställa om sin maskin och produktion efter behov

Vi går mot "fler-CPU-lösningar" inom automationsbranschen och inom maskintillverkning

maskinkonfiguration mekatronisk modulär
Funktionsprincipen hos Machine Manager: Genom att dra med musen knyts projekt, som har data att dela med sig av, samman med projekt som behöver denna data för sin drift.
Vid centrala "en-CPU-lösningar" finns faran att CPU:n under maskinens livscykel blir överbelastad. Precis som inom IT, där övergången skedde redan för ett par årtionden sedan, så kommer det följaktligen också att inom styrsystemen gå mot att man delar upp intelligensen modulärt. Mindre enheter med egen processorkraft, som oberoende av övriga enheter löser sin uppgift. Dessa enheter bildar tillsammans en större lösning, alla enheter sömlöst integrerat med varandra.
 • "Fler-CPU-lösningar" är lösningen på framtidens adaptiva produktionsbehov
 • Bättre ekonomi och utnyttjande av resurser med en "fler-CPU-lösning"

Flexibel och effektiv uppdelning av uppgifterna

SIGMATEK har en lösning åt maskintillverkare för att realisera de adaptiva produktionssystem som ex. Industri 4.0 syftar till. Lösningen är SIGMATEKs decentrala automationslösning med hårdvara ur S-DIAS serien som följer den mekatroniska ansatsen från ovan. Maskiner eller anläggningar struktureras upp i logiska, mekatroniska enheter, utrustade med decentrala, kompakta CPU:er. Därtill skiljs logiken och visualiseringen åt på ett smart sätt. Varje CPU-enhet utför sin tilltänkta uppgift. Systemkonfigurationen byggs upp både i mekaniska block såväl som mjuvkarunmässiga block. Det gör det möjligt att snabbt och enkelt bygga ut sin maskin och anläggning med exempelvis en hanteringsrobot, ett visionsystem eller liknande.
 • Hårdvara ur S-DIAS serien realiserar framtidens behov av adaptiva produktionsstrategier
 • Kompakta CPU:er och I/O-kort sparar plats

Fördelarna med fler-CPU-lösningar

Fler-CPU-lösningar har, jämfört med en central en-CPU-lösning, den stora fördelen att man måste inte ta hänsyn till alla möjliga och tänkbara varianter och optioner av maskinen när man ska dimensionera beräkningskraften i den centrala CPU:n. Väljer kunden en maskin utan optioner så kan det då vara så att man har en klart överdimensionerad CPU. En maskin med ett fler-CPU-koncept har ett bättre utnyttjande av resurser och är en mer ekonomisk lösning för alla parter.
 • Bättre resursutnyttjande och en mer ekonomisk lösning med en fler-CPU-lösning

Objektorienterad programmering för reducerad programvaruutveckling

Idealt i upplägget med en modulär maskin är en objektorienterad plattform för mjukvaruutveckling med en smart uppdelning av de olika CPU:ernas uppgifter. En sådan plattform arbetar med inkapslade objekt som representerar respektive maskinkomponent. Dessa objekt innehåller källkod och data för motsvarande mjukvarufunktion, exempelvis en temperaturreglering eller positionering av axlar. Med sådana, redan framtagna, mjukvaruobjekt och templates som enkelt kan laddas in i ett projekt sparar man både tid för programmering och reducerar bort fel och felsökning.
 • Idealt vid tillverkning av maskiner uppbyggt på en mekatronisk struktur är objektorienterad programmering
 • SIGMATEK erbjuder sedan år 2000 objektorienterad programmering
 • Implementation av komplexa maskiner och system effektiviseras med objektorienterad programmering

Kommunikation för effektiv och flexibel produktplanering i stora nätverk

Machine Manager Editor
Machine Manager i utvecklingsmiljön LASAL reglerar kommunikationen i "multi-CPU-lösningar". D.v.s.: Vem får kommunicera med vem?
För att realisera idéerna om flexibla och dynamiska fabriker som anpassar sin produktion efter behovet gäller det att en fabrik inte längre håller isär planering, produktion och logistik utan låter allt kommunicera med vart annat. Med andra ord, fabriken ska ses som en organisk enhet och drivas som en sådan. Kommunikationen med ERP-system och överordnade styrsystem måste sättas upp så att en effektiv och flexibel produktionsplanering är möjlig. För att realisera denna flexibilitet är en flod av information likt status över produktionen, lagerhållning med mera oundvikligt. Med Machine Manager har maskintillverkare ett effektivt verktyg som förenklar hanteringen av data mellan nätverkets intelligenta enheter.
 • Informations- och datautbyte är grunden i Internet of Things och Industri 4.0
 • Machine Manager övertar och förenklar arbetet för programmerare och maskintillverkare

Enskilda mjukvaruprojekt översiktligt presenterat

Machine Managerns största bidrag till maskintillverkare och modulär maskintillverkning är reducerad tid för idriftsättning, underhåll och service av komplexa maskiner och anläggningar. Det nya verktyget möjliggör en översitklig presentation av de enskilda projekten i en maskin. På så sätt slipper man programmera just kommunikationen mellan de mekatroniska enheterna. Machine Manager reglerar kommunikationen mellan den decentrala intelligensen helt själv. Även datautbytet med externa anläggningar och överordnad mjukvara är möjligt att realisera med Machine Manager. Detta förenklar till slut en installation av adaptiva produktionsstrategier betydligt, en grund i Industri 4.0.
 • Spara tid med Machine Manager
 • Sätt upp kommunikation mellan de olika mekatroniska enheterna samt överordnade system


Fler pressreleaser