Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Servocontroller i sexpack-format


Högre prestanda och dynamik - mindre plats och lägre kostnader

DIASDrive 1000 servocontroller
Sexaxlig servocontroller i ett kompakt format med flera val av återkoppling och integrerade säkerhetsfunktioner
Det är vad maskintillverkare och robottillverkare förväntar sig av sina leverantörer. Med DIAS-Drive 1000 erbjuder SIGMATEK en passande lösning på just det området.
 • En kompakt och högdynamisk servolösning

I genomsnitt har en maskin 6 motorer

Utan effektiv drivteknik får man inga effektiva produktionsmaskiner eller robotar. Så enkelt kan man sammanfatta drivteknikens betydelse för maskintillverkare. Statistik visar att en genomsnittlig maskin har 6 motorer. Detta är en trend som kontinuerligt stiger och 2016 beräknas en maskin i snitt ha 10 motorer. Denna statistik och trend har påverkat utvecklingen av kompakta fleraxliga servodrifter. DIAS-Drive 1000 kan styra upp till 6 servodrifter. Det finns även varianter av DIAS-Drive 1000 med 3 och 4 servodrifter och på så sätt anpassa antalet servodrifter optimalt till maskinen.
 • 3-, 4, och 6-axligt utförande

Flera lösningsalternativ - mer ekonomisk

servocontroller DIASDrive 1000 SDD1000
4- och 6-axlig DIAS-Drive 1000 sida vid sida
En lösning med DIAS-Dive 1000, som går att sätta ihop efter behov, är en ekonomisk lösning jämfört med en enaxlig lösning eller ett komplett modulärt system och sparar tack vare sin kompakta utförande dyr plats i styrskåpet. I sitt 6-axliga utförande mäter DIAS-Drive 1000: 21 x 59 x 22 cm (bredd x höjd x djup).
 • Dimensioner: 21 x 59 x 22 cm
 • Ekonomisk lösning jämfört med enaxliga alternativ

Gemensam hårdvara för kostnadseffektiv lösning

För att lyckas med det kompakta formatet i DIAS-Drive 1000 så använder man modern teknik. Man sparar in material genom att låta regleringen av motorerna dela på kapsling, mellanled, kylfläns m.m. Därmed reduceras många kontakter, skruvar, anslutning till mellanledet. Sammantaget reducerar detta också kostnaderna.
 • Kompakt lösning
 • Gemensamma komponenter håller ner kostnaderna

Smart energibesparing - 6 axlar, en kylning

Värmehanteringen i en liten och kompakt konstruktion är alltid ett intressant fråga. En av fördelarna med en komplettlösning, en multiaxis-lösning, är att man bättre kan fördela lasttoppar och de då påföljande temperaturhöjningarna. Genom att återanvända bromsenergin kan andra accelererande rörelser förses med energi och temperaturökningen reduceras.
 • Energibesparing tack vare gemensamt mellanled
 • Bromsenergi kan användas till accelererande servomotorer

Flexibilitet genom olika protokoll för återkoppling - välj variant och hårdvara själv

givare resolver endat hiperface
De moduluppbyggda givarmodulerna som enkelt byts ut mot önskad återkoppling, befintliga så väl som framtida nyare protokoll.
Flexibiliteten i DIAS-Drive 1000 ökas genom att man kan byta återkopplingsalternativ från framsidan. Nuvarande protokoll som stödjs av DIAS-Drive 1000 är Resolver, EnDat 2.1, Hiperface DSL. Hiperface DSL är protokollet där servomotorns matningsspänning och återkopplingen leds i samma kablage vilket reducerar kablage, kostnader, vikt m.m. Nya, framtida, protokoll kan enkelt integreras tack vare det modulära konceptet och kontakter. DIAS-Drive 1000 känner automatiskt av vilken återkopplingsprotkoll som är intstallerat.
 • Resolver, EnDat 2.1, Hiperface DSL
 • Konfigurera hårdvaran för återkopplingen
 • Enkabellösning via Hiperface DSL, reducerar kostnad, vikt och material

24 volts nätdel integrerat

I DIAS-Drive 1000 har man integrerat en 24 volts nätdel som får sin spänning från mellanledet. Nätdelens uppgift är att förse övrig elektornik med spänning. Skulle det inträffa ett strömbortfall så kommer nätdelen kunna förses med tillräcklig spänning för att på ett säkert sätt bromsas ner till ett säkert tillstånd.
 • Integrerad 24 volts nätdel

DIAS-Drive 1000 med en integrerad controller - viktig för datautbytet

Multi-axis servot DIAS-Drive 1000 har en controller som sköter positioneringen och regleralgoritmen. Därtill kommunicerar controllern med det överordnade styrsystemet och säkerställer datautbytet mellan de olika axlarna, extra viktigt vid interpolerande axlar eller om ett nödstopp aktiveras.

Axelrelaterad säkerhet

SIL3, SIL CL3 enligt EN 62061 och PLe, Kat. 4 enligt EN ISO 13849-1 underlättar integrationen av drivsystemstekniken i maskinens säkerhetskoncept. I sitt standardutförande har DIAS-Drive 1000 Safe Brake Control (SBC), Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) och Safe Out (SO). Safe Out kan tänkas styra säkerhetsrelaterad hårdvara likt ventiler.
 • Integrerade säkerhetsfunktioner för förenklad integration

Färdiga templates för robotapplikationer

articulated artikulerad robot
SIGMATEK har olika templates beroende på typen av robot.
Utvecklingsmiljön LASAL med sitt bibliotek Motion-Control erbjuder körprofiler klara att integrera i sin applikation. Utvecklare kan välja mellan enkla och mer avancerade positioneringar, interpolation, master/slav, CAM-kurvor, flygande såg, CNC-funktioner, övervakning av dynamiska zoner och rum i arbetsområdet m.m. Dessutom finns det färdiga templates för diverse Robot-lösningar såsom articulated-, portal-, delta- och scara-robotar. Utvecklaren väljer en passande modul, importerar till sitt projekt och kan efter parametrisering göra omfattande simulering och tester. På så sätt kan man på ett enkelt sätt realisera komplex Motion-Control.

Förhöjd dynamik och precision

Controllern i DIAS-Drive 1000 har fått sin motor- och regleralgoritm uppdaterad med fokus på ännu mer dynamik och precision. Körprofilen med börvärden genereras i PLC:t och skickas via den ethernet-baserade fältbussen VARAN i hård realtid ner till controllern. Cykeltiden i regleralgoritmen är på 62,5 µs och ser till att den precisa positioneringen verkligen följs.


Fler pressreleaser