Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Skräddarsy serieproducerade maskiner med skalbar hårdvara och mjukvara


Slutkundens produktion varierar på många sätt bl.a. på vilken sorts produkt, kvantitet och kvalitét. För att kunna tillgodose dessa krav måste maskinbyggare utveckla flexibla maskiner som direkt vid idrifttagning är redo att producera med minsta möjliga ställtid. Moduläritet har därför blivit ett måste inom maskinbyggnation.

Mekaniska komponeter känner vi till men vad är mjukvarukomponenter?

Mekaniska komponenter och maskinmoduler som sätts in i större system med en specifik uppgift är för de flesta ett bekant begrepp. Fördelen med ett modulärt koncept är att man enkelt kan både uppgradera och serva sin maskin, snabbt och enkelt. Ju mer komplex komponenten är desto komplexare mjukvara har man att jobba med.
Det är här många backar, det är här SIGMATEK avancerar.

Växande mängd mjukvara kräver ett effektivt verktyg och arbetssätt

Den mjukvarumässiga utvecklingstiden växer ju mer komplex en maskin blir. Det ställer stora krav på både programmeraren och utvecklingmiljön. Inom området Motion Control ökar komplexiteten och maskinbyggare får ofta en lång "Time-to-Market". Anledningen är att många utvecklingsmiljöer inte är det hjälpmedel och stöd utvecklarna verkligen behöver!

Lösningen är LASAL - en kostnadsfri utvecklingsmiljö med integrerad Motion Control

SIGMATEK har sedan början på år 2000 jobbat med utvecklingsmiljön LASAL. En objektorienterad utvecklingsmiljö som gör det enkelt och smidigt för användaren att på ett intuitivt och smart sätt implementera sin maskin. Genom att integrera Motion Control sparar både programmerare, utvecklare och mekaniker mycket tid. LASAL erbjuder maskinbyggare ett mervärde vid mjukvaruutvecklingen som resulterar i lägre kostnad och en kortare deadline.

LASAL hjälper programmeraren med sin objektorienterade programmering, OOP, bekant för alla programmerare

För sofistikerade maskiner med flera synkroniserade axlar är ofta en central styrning och reglering det bästa alternativt. Grundprincipen med LASAL är det raktigenom modulära sättet att angripa problem på. Den centrala styrningen har kontroll på alla delar och komponenter i maskinen då alla representeras av en abstrakt mjukvarumodull i PLC:t. Moduler, alt. programmeringsblock, definierar maskinen från nedersta nivå ändå upp till komplett projekt.

Grafisk representation av maskinens programmeringskod

Objektorienterade mjukvarumoduler representeras grafiskt i LASAL. Programmering i andra objektorienterade miljöer kan inte alltid erbjuda denna hjälp och tydlighet mot programmeraren. Mjukvaran byggs sedan samman likt ett klossystem och bildar till slut en komplett maskin. Detta påskyndar utvecklingen avsevärt och dessutom kan man dra nytta av flera förprogrammerade moduler, testade och klara att sättas in i skarpt läge.

Motion Control med färdiga fleraxliga funktioner - komplett med reglerparametrar och tuning i LASAL

Att som utvecklare, från mjukvarubiblioteket, kunna ta ut hela objekt med färdiga funktioner för master/slav drifter, synkroniserade drifter med fördefinierade elektriska växlar eller andra typer av förhållande är utmärkande för SIGMATEK. Att återanvända fungerande kod för en flygande såg eller en synkronisering mellan 2 axlar med ett femtegradspolynom sparar tid både för utveckling, test och felsökning.

Inga licenser eller avgifter, bara hårdvara och en objektorienterad utvecklingsmiljö

Den kompletta miljön LASAL Class erbjuder utvecklare, programmerare, servicetekniker och elektriker en utvecklingsmiljö så att alla kan vara delaktiga och tala samma språk. SIGMATEK lever som man lär, objektorienterat. Med en genomtänkt strategi behöver man inte överlappa system med komplexa broar och så sammanfattar vi LASAL Class. Reglering, programmering och motion sammanstrålar effektivt, sömlöst och intuitivt.

Skalbar hårdvara och mjukvara skräddarsyr en serieproducerad maskin

Ryggraden i SIGMATEKs drivsystem och teknik är den skalbara lösningen av hårdvaran. Med både DIASDrive 100 och DIASDrive 300 kan man hårdvarumässigt ansluta den typ av motor som passar bäst för maskinen. Mjukvarumässigt används samma klasser och objekt med samma metodanrop. Genom att motorerna kan återkopplas med någon av alla gängse återkopplingssystem kan man skräddarsy en maskins uppsättning efter slutkundens önskemål i fråga om prisbild, dynamik och noggrannhet

Även visualiseringen och HMI är skalbart!

Utan större ändringar kan programmerare och utvecklare enkelt sätta in större eller mindre HMI, kanske uppgradera PLC till en större processor. Tiden för dessa uppdateringar och ändringar begränsas till den tid det tar att koppla ifrån gammal hårdvara och ansluta den nya hårdvaran. Snabbt och smidigt utan onödigt krångel

Med script skapar du dina egna grundprojekt för vidare modifiering

Maskiner består ofta utav en grundstomme som definierar maskinen och får den att blir vad den är. För att öka mervärdet kan man tillgodose enskilda slutkunders önskemål. Med scriptverktyget i LASAL Class genererar man snabbt sitt grundprojekt som man enkelt fortsätter att vidareutveckla. Man undviker att riskera att förstöra sitt originalprojekt eller att göra misstag då man ska sy ihop sitt projekt och de olika moduler som bygger samman sin maskin.


Fler pressreleaser