Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

VARAN kommunicerar safety


Säkerhetsrelevant data i samma kabel som vanliga datapaket

Maskinbyggare litar allt mer och mer på realtids Eth- ernet för utbyte av säkerhetskritisk information. Med realtids Ethernet systemet VARAN, utbyts säkerhets- kritisk data och vanlig standarddata över samma buss. Därmed så behöver man inte dra någon extra kabel för säkerhetsmodulerna vilket fram tills nu har varit fallet.

Maskinsäkerhet

Temat maskinsäkerhet är nuförtiden ett ofta åter- kommande ämne, eftersom vid årets utgång, träder de nya maskindirektiven ISO 13849 i kraft. På grund av dessa ändringar av normerna, kräver användare numer en komplett automationslösning med integrerad säkerhetsteknologi. Inom detta området blir därmed utbytet av säker information altt viktigare. Realtids Ethernet bussen VARAN lämpar sig utmärkt för automationslösingar som måste vara SIL3 godkända enligt IEC 61508 normen eller Performance Level PLe i enlighet med ISO 13849. Säkerhetsrelevant och standarddata skickas över samma buss och det utan att inskränka på datahastigheten även vid de kortaste busscykeltiderna.

Konstruktion av en VARAN-frame med integrerad Safetydata

Kommunikationen med safetydata använder sig av "Black box model" där bussen inte utför några som helst säkerhetsfunktioner utan fungerar endast som ett överföringsmedium. Säkerhetspro- tokollet är helt och hållet integrerat i VARAN-frame. I VARAN Safety telgrammet, kodas och adresseras datan två gånger och lagras med en checksumma (CRC) och en tidsstämpel. Därmed upptäcks direkt felaktig data. Säkerhetsmodulerna med in och utgångar kan kombineras i VARAN nätet precis som man vill. Man kan implementera fler safetycontrollers vilka kan kontrollera flera nät och system samtidigt. Säkerhetsrelevanta uppgifter kan implementeras centralt eller i decen- tral konfiguration. Anslutningarna till de decentraliserade säkerhetsmodulerna görs också över VARAN-bussen.


Fler pressreleaser