Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Webbaserad visualisering förenklar komplexa operatörsgränssnitt


Grafisk editor för webbaserade operatörsgränssnitt - konfigurera och parametrisera

operatörsgränssnitt webbutveckling
För att möta framtidens krav på flexibla och kundanpassade visualiseringslösningar väljer SIGMATEK att gå över till webbaserade visualiseringslösningar.
Till 2018 års SPS IPC Drives presenterar SIGMATEK med sin LASAL VISUDesigner en helt ny miljö för att designa visualiseringslösningar. Grunden i LASAL VISUDesigner bygger på dagens moderna webbteknologi som också till stor del är hårdvaruoberoende. Den grafiska editorn med ett omfattande bibliotek möjliggör utveckling av visualisering utan någon programmeringskunskap. Open-source skapar utrymme för individualitet och kreativitet för maskintillverkare och programmerare.
 • Modern webbteknologi
 • Hårdvaruoberoende
 • Open-source

Industri 4.0 kräver en flexibilitet och öppenhet, lösningen: webbaserad design

Visionerna och målen för Industri 4.0 kräver en flexibilitet och öppenhet från produktionsutrustningen särskilt när det gäller presentation och bearbetning av data. Visualisering av data som görs tillgänglig för Industriella Internet of Things (IIoT) behöver inte längre kopplas till en specifik punkt inom automationslösningen.
 • Flexibilitet och öppenhet i bearbetningen av data
 • Extern data läses in direkt i visualiseringen utan mellanstopp på vägen

Utmaningen: Drift och övervakning

formspruta visualisering
Komplexa maskiner kan programmeras enkelt med hjälp av webbaserad teknik
Framtida maskiner kommer att göra allt fler autonoma beslut. Ändå, eller just därför, är övervakning och drift fortfarande viktiga funktioner för all maskinautomatisering. Vid övergången till denna nya produktionsvärld har dock kraven på visualisering förändrats: Det är i många fall inte längre tillräckligt att utrusta en maskin med en enda bildskärm, tillsammans med en enda specifik visualisering. Redan idag förväntar sig operatörerna att hitta en anpassad terminal vid olika punkter på en maskin – och ofta vid varje enskild optionsmodul. En konsekvens av denna utveckling: användningen av mobila operatörspaneler ökar. I slutändan så kostar varje terminal pengar. Mobil åtkomst till visualiseringar via webbläsaren förenklar underhållet. Slutligen förväntar sig chefer information och möjligheten att styra från sina kontorsdatorer och mobila enheter, om möjligt, även verktygsmaskiner. Kort sagt: förväntningarna på en modern visualisering, på alla nivåer, präglas av användarvänligheten i dagens smartphones och tablets. Skapandet av maskinen visualisering var redan i Lasal Screen, systerprogrammet till LASAL VISUDesigner, bekvämt och smidigt, även när det gällde att kombinera flera komplexa automationsprojekt till samma operatörspanel. För att hjälpa programutvecklare att klara av att ta sig an sina framtida uppgifter har Sigmatek under det senaste 18 månaderna utvecklat ett helt nytt, flexibelt och öppet visualiseringsverktyg. Filosofin har trots detta inte ändrats, utvecklare ska känna sig hemma från tidigare utvecklingsmiljöer.
 • Visualisering i webbrowser håller nere kostnaderna
 • Många gånger förväntas det mer än en operatörspanel per maskin

Hårdvaruoberoende visualisering för olika typer av paneler och terminaler

Den tekniska grunden för LASAL VISUDesigner är HTML5, CSS3 (Cascading Style Sheets) och JavaScript. Detta resulterar i sin tur i viktiga fördelar för användarna: HMI-programmet är tillverkaroberoende och visualiseringen avkopplat från styrsystemet. Dessutom ger detta visualiseringen möjligheten att köras på en mängd olika bildskärmar. Överföringen av processdata kan också göras via OPC UA. Detta möjliggör enkel integration av flera styrsystem, även från olika leverantörer, helt olika datakällor och enskilda sensorer upp i själva applikationen. Ett omfattande urval av designteman finns tillgängligt för att utforma enhetliga användargränssnitt för flera olika typer av skärmar. Användningen av skalbar vektorgrafik (.svg) möjliggör en anpassning av grafiska element till olika skärmformat. Detta gör det enkelt att skapa en visualiseringslösning med olika varianter för olika målenheter. Efter att ha genomfört fälttester beslutade Sigmatek sig medvetet mot responsiv design vilket annars är vanligt i webbdesign idag. Anledningen ligger i maskintillverkarnas och konstruktörernas ofta sofistikerade operativa koncept. Dessa koncept kräver att du anger de exakta positionerna för alla element så att de kan hittas i en väldefinierad position när du överför layouten till andra bildförhållanden. Om endast skärmstorleken ändras sker en automatisk justering av målupplösningen. I LASAL VISUDesigner kan utvecklaren också låta positionen av elementen konfigureras individuellt av operatören.
 • HTML5, CSS3 och Javascript
 • Visualiseringen är helt oberoende av hårdvaran
 • Vektorgrafik (.svg) för skalning av bilder och grafik

En färdig visualisering, snabbt och intuitivt

recepthantering
Färdiga templates för bland annat recepthantering
Visualiseringsutvecklare kan dra nytta av modern webbteknologi direkt i LASAL VISUDesigner utan att ha en djupare kunskap i just programmering. För denna uppgift står den grafiska editorn till förfogande. Planering och utformning av det grafiska användargränssnittet görs med hjälp av moderna designteman och ett omfattande bibliotek med färdiga skärmstorlekar och drivrutiner. Dessa bibliotek inkluderar knappar, skjutreglage eller menyer och många andra, ofta använda funktioner, till exempel trender och recepthantering. Den grafiska redigeraren följer principen "What You See Is What You Get" (WYSIWYG). Under utvecklingen av gränssnittet så ser utvecklaren alltid det innehåll som senare kommer att visas på den valda hårdvaran - manöverpanel, surfplatta eller smartphone. Via förhandsgranskningen online kan man även testa sitt koncept: Den fullständiga visualiseringen kan köras via nätverket med faktiska maskinvärden utan ett HMI tillgängligt. Själva logiken och designen förblir helt separata d.v.s. den logiken är helt oberoende av de grafiska elementen som används. Logiken kan också komponeras utan programmeringskunskap i en grafisk editor som bygger samman pusselliknande element (Function Blocks). Således kan fördelarna med objektorientering även utnyttjas inom visualiseringsområdet. Liksom de grafiska elementen kan de underliggande logiska funktionerna fritt återanvändas och modifieras. Grafiken med tillhörande logiska funktioner knyts enkelt samman med en referens i grafikredigeraren. Separationen av innehållet och utseendet i visualiseringslösningen möjliggör för maskinbyggare att implementera visualiseringsprojekt i många olika varianter, till exempel för olika användargrupper eller i OEM-specifika teman. Buggfixar, förbättringar eller funktionella ändringar behöver dock endast göras på ett ställe för att vara giltigt för alla.

Multi-touch och modern webbteknik

dashboard industriell automation visualisering
Med enkla ingrepp ändrar man fullständigt utseende på visualiseringen.
HMI-verktyget är utformat som ett modulärt system och som stöder multi-touch-interaktioner. Via mycket enkel konfiguration kan man skapa omfattande och komplexa visualiseringslösningar. Samtidigt har programmerings- och visualiseringsexperter full frihet att utnyttja modern webbteknik i sin design. Individuellt anpassad grafik och logik, animationer, videofilmer och ljudfiler är lätta att integrera. De förprogrammerade funktionselementen är i mycket stor utsträckning öppen källkod. Programmerare kan enkelt återanvända dessa funktionselement men också anpassa och ändra dem. Befintliga funktionselement kan grupperas i "composite controls". Ett exempel på detta är recepthanteringen som består av knappar, inmatningsfält och en filhanterare. Även egenutvecklade funktionselement kan integreras i befintliga "composite controls": Användbarhet och individuell design har inga gränser. Eftersom visualiseringen är avkopplat från maskinens logik och programkod, behöver programmerarna inte oroa sig för de interna referenserna och kopplingarna till målsystemet. Man kan helt och hållet koncentrera sig på ergonomin i användargränssnittet och visualiseringen kan därför också vara helt fristående från själva maskinlösningen. VISUDesigner stöder arbete i projektgrupper med tillgång till källkodshantering och versionskontroll. Därmed kan man även outsourca programmeringen av projekt och delar av projekt.
 • Öppen källkod
 • Enkel integration av grafik, animationer, videofilmer, ljudfiler etc.
 • Fullt stöd för arbete och utveckling i grupp

Färdiga templates och funktioner reducerar tiden för färdigställande

Integrerade administrativa funktioner som språk- och enhetskonvertering samt administration av olika användare garanterar en snabb och kort programmeringstid. Hanteringen av inloggning av användare möjliggör en definition och tilldelning av olika behörighetsnivåer inklusive en behörighetskontroll för mobil åtkomst. Dessutom behöver programmerarna inte oroa sig för ett säkert datautbyte mellan den webbaserade visualiseringen och maskinstyrningen. Detta krypteras naturligtvis standardmässigt via säkra anslutningar. HMI-verktyget erbjuder även simuleringsalternativ för att kontinuerligt kunna granska visualiseringen under projektets gång. Med SIGMATEKs simuleringsverktyg LASAL Runtime System (LARS) kan interaktionen av visualiseringen testas även innan man har en maskin eller prototyp att tillgå. Detta kortar inte bara ner tiden för programmering av visualiseringen utan även tiden för idriftsättning på plats. Uppdelningen av logik och visualisering gör det möjligt att flexibelt anpassa och utforma enskilda komponenter utan att påverka innehållet och logiken. Så kan man i efterhand förändra, förbättra och optimera visualiseringen utan att påverka själva maskinens funktion. Detta sparar i många fall in tid för att certifiera om sin maskin.
 • Kort programmeringstid tack vare färdiga templates
 • Simulering av maskinen under programmeringens gång
 • Uppdatera designen i efterhand utan att påverkan på drift och logik

Förutsättningar för Plug & Produce

SIGMATEKs webbaserade visualiseringslösningar använder en optimerad, resursbesparande HTML5-browser. Därför kan applikationen köras på en kompakt industrianpassad hårdvara med ett mycket övertygande och tillfredsställande resultat. Därför är detta webbaserade koncept också lämpligt för applikationer som är priskänsliga och även för maskinkoncept och maskinlinjer med framtida optionsmoduler. I projekt och maskinlinjer med tillval och optionsmoduler kan man ladda in nya parameteruppsättningar i efterhand i den befintliga maskinen. Då behöver inte visualiseringen vara komplett och känna till maskinens fullständiga konfiguration redan vid leverans till slutkund. Plug & Produce. Detta möjliggör att man har friheten att tänka igenom och ta olika spår i maskinutvecklingen även efter att man haft en release av den så kallade grundmaskinen börjat fasas ut på marknaden. Således ger Lasal VISUDesigner förutsättningar för att tillverka modulära maskiner med förmåga till Plug&Produce.
 • Resursbesparande webbrowser
 • Förenklat handhavande av komplexa maskinkoncept och maskinlinjer


Fler pressreleaser