Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

IO-System


S-DIAS för krävande realtidsapplikationer

I/O system s-dias p-dias
SIGMATEK har flera alternativ till en kostnadseffektiv automationslösning med kompakta och snabb uppdatering av I/O-moduler
SIGMATEK erbjuder I/O-moduler för en mängd olika applikationer och krav. I/O-serien S-DIAS är en av de mest kompakta I/O-modulerna i världen. Modulerna är endast 12,5 mm breda och rymmer som mest 20 kanaler per modul. Hårdvaran imponerar med sin snabbhet. 1280 kanaler scannas av på under 60µs.

I/O-moduler för alla ändamål

För varje uppgift och funktion finns det en passande modul så att man kan matcha sina I/O:s perfekt i sitt maskinkoncept. I det kompakta S-DIAS formatet finns dessutom kraftfulla CPU-moduler, säkerhets-PLC och en mängd säkerhets-moduler till ert förfogande.
  • S-DIAS: Världens mest kompakta hårdvara som monteras på DIN-skena utan verktyg. Varje I/O-kanal har en egen status-LED för klar och tydlig diagnostisering. Samma kompakta format finns för rena safetylösningar utan ett standard-PLC
  • P-DIAS: IP67 klassade I/O-moduler

Kombinera moulerna efter önskemål samt integrera interfacemoduler

I/O-grupperna kommunicerar med varandra utan några begränsningar eller förluster. Endast så är en decentral konfiguration med flera modulgrupper möjlig. Realtidsfältbussen VARAN garanterar en extremt snabb och säker dataöverföring samt flexibel struktur och topologi.

Öppenhet

SIGMATEKs system är helt öppet att kommunicera med hårdvara från andra tillverkare. Det realiseras med diverse gränsnsittsmoduler. Enskilda maskiner kan på så vis enkelt anslutas till komplexa produktionslinjer.