Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Hardware Editor


Hardware Editor läser automatiskt in styrsystemets anslutna moduler

SIGMATEKs Hardware-Editor är ett flexibelt och smidigt verktyg för att projektera, implementera och parametrisera den hårdvara som är ansluten till styrningen. Hardware-Editor är en del av själva utvecklingsmiljön LASAL Class och presenteras i form av sin trädstruktur för användaren. Genom denna topologi för man en klar och tydlig bild av hur nätverket och busstrukturen ser ut.

Slipp lägg ner tid på att söka upp hårdvaran själv och minimera felkällorna

Med Hardware-Editor behöver inte programmeraren själv importera, konfigurera och ansluta hårdvaran i sin utvecklingsmiljö. Att gå runt maskinen och leta efter serienummer och andra beteckningar för respektive hårdvarumodul är ett minne blått. Med två knapptryck läses all hårdvara in automatiskt. Detta är normalt en process med väldigt mycket felkällor inblandade. Dessutom behöver man inte dedikera och eller allokera minne med rätt byte-storlek osv.

Lägg enkelt till enstaka moduler genom den smidiga sökfunktionen

Antingen söker man efter önskad modul via sökfunktionen eller går man till respektive
kategori och importerar modulen själv
När projektet har kommit igång och projektet har tagit en annan riktning så behöve rman kanske lägga till ett par moduler. Det gör man enkelt med hjälp av den smidiga sökfunktionen, Device Searcher, eller genom att traversera sig ner i biblioteket genom menysystemet, Add Device, och till den kategori den sökta hårdvaran är upplagd i.

Parametreringen av enskilda I/O sker som vanligt genom fliken Egenskaper

Varje enskild I/O kan konfigureras unikt för applikationen om man önskar det,
inställningarna görs då som brukligt via ett eget fönster
Att parametrera de importerade hårdvarumodulerna och deras I/O görs precis som övrig parametrisering i LASAL Class, via fliken för Egenskaper. Dessutom får användaren stöd av LASAL Class som hela tiden gör rimlighetskontroller av värdena som man sparar och förhindrar därmed helt orimliga inställningar.

Hardware Connection Manager - dialogfunktionen som tar projekteringen ett steg längre

Övre delen beskriver hårdvaran som är ansluten till respektive mjukvarumässig in- och utgång
Nedre delen visar användarens möjlighet att själv kunna döpa sina ingångar och därmed tydligt beskriva funktionen
Med Hardware Connection Manager har användaren ytterligare möjlighet att effektivisera och på ett tydligt sätt se och följa vilka ingångar och utgångar som är knutna vart. Det blir nu mycket enklare, dels för sig självmen även för kollegor, servicetekniker framtida medarbetare som inte varit med från projektets början att snabbt komma in i projektet. Om man behöver korrigera och ändra någon av sina anslutningar i mjukvaran kan man filtrera och sortera bland alla I/O:s för att enkelt utföra sin ändring.