Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

LASAL MOTION mjukvara


Integrerat motion-bibliotek för en effektiv implementation av komplicerade drifter

motion control lasal
SIGMATEK erbjuder ett sömlöst integrerat verktyg för implementation av både enkla och mer komplicerade motion-rörelser i den kompletta och licensfria utvecklingsmiljön LASAL
LASAL Motion är verktyget som realiserar både enklare och mer komplicerade drifter. Med LASAL Motion kan vi styra och reglera servomotorer, stegmotorer, linjärmotorer och asynkronmotorer.
  • Positionera synkrona och asynkrona servormotorer, linjärmotorer och stegmotorer

Motion-biblioteket är helt integrerat

Biblioteket LASAL MOTION är helt integrerat i utvecklingsverktyget LASAL. Utvecklare och programmerare har tillgång till färdiga och kompletta motionklasser som enkelt kan läggas in i din applikation. Efter import anropas önskade metoder med önskade inparametrar för hastighet, acceleration m.m.
  • Kraftfullt motion-bibliotek för avancerade drifter

Enkla byten av drivsystem tack vare modulär uppbyggnad

Konceptet med den modulära mjukvarumässiga uppbyggnaden av drivsystemen möjliggör enkla byten av motor och annan hårdvara beroende på kundkrav och maskinversion. Motordatan och regelparametrarna konfigureras enkelt. Parametrering och idrifttagning utförs utan programmering.
  • Välj drivsystem efter behov men använd samma mjukvara

Avancerade motionfunktioner importeras med ett musklick

Flertalet funktioner för positionering, t.ex. absolut-positionering, relativ positionering och move-endless positionering är redan definierade i LASAL MOTION. I LASAL MOTION finns också CNC funktioner och koordinerade rörelser (linjär- och cirkulär interpolation, cam disk, flygande såg etc.).
  • Importera motion-biblioteket och parametrisera drifterna för bästa prestanda