Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Visualisering med objekt


LASAL Screen är en del i utvecklingsmiljön LASAL och är helt inriktad på den visuella hanteringen och interaktionen mellan maskin och människa, HMI. Genom att använda sig av objekt i sin uppbyggnad sparar man sig mycket arbete, minimerar risken för fel och underlättar framtida utveckling. Visualiseringen kan dessutom, i drift, accessa variabler och parametrar i andra styrningar.

Alarmhantering, Dagbok, Oscilloskop Recepthantering m.m.

I LASAL Screen finns det färdiga script för utvecklaren att använda i sin maskin. Genom ett par knapptryck och en kompilering så har man snabbt realiserat en Alarmhantering som sparar tidigare larm, en "dagbok" som registrerar ändring av parametervärden, presentation av kurvor från oscilloskop, recelthantering och mycket mycket mer.

Programmera visualiseringen utan någon som helst programmeringsbakgrund

Fördelen med LASAL Screen är att man behöver inte vara en renodlad programmerare för att skapa visualsieringen för en maskin. Konceptet med LASAL Screen är snarare att man sätter samman bilder, text, alarm och färger för att skapa en visualiseirngen som på ett tydligt sätt beskriver maskinen en operatör har framför sig.

Grafiska Objekt defineras en gång och återanvänds flera gånger

LASAL Screen erbjuder, precis som LASAL Class, möjligheten till att använda objekt, i detta fallet grafiska objekt. Varje grafiskt objekt kan knytas till ett motsvarande objekt i LASAL Class. Olika objekt kan individuellt ändras i storlek och position samt med en egen referens till ett eget objekt i LASAL Class. Som exempel så har vi kanske en temperaturreglering i en maskin. Presentationen och betjäning av denna del definieras en gång men knyts sen till valfritt temperaturzoner som finns i maskinen. Sker en ändring i presentationen så ändras detta bara på ett ställe, där objektet definierades, och ändringen följer sen med för ex. maskinens 10 olika zoner.

Skapa bilder, flexibelt och enkelt med rätt profil för ert företag

Med LASAL Screen kann man enkelt skapa och anpassa bilder som passar företaget logga och grafiska profil. Det finns en stor pott av bilder att använda sig utav men naturligtvis kan man både skapa nya och importera redan framtagna och anpassade bilder. Genom att definiera en global bild kan man korta ner tiden för sitt projekt genom att övriga screens eller bilder fönster i visualiseringen ärver denna huvudsida i form av bakgrundsfärg och eventuellt en looga osv. LASAL Screen stödjer alla upplösningar som finns i SIGMATEKs olika paneler.Välj vilken form av inputparametrar operatören ska använda

Utvecklaren av visualiseringen väljer snabbt och vant vilken form av parameter som operatören av sin maskin ska skicka in till styrningen. Välj allt mellan direkta värden med övre undre gräns och text till dropdown-menyer.

Script för ändring av språk och enheter

LASAL Screen kan hantera valfritt antal språk i ett och samma projekt. Genom att all textinformation följer ASCII eller Unicode kan man presentera alla språk i sina paneler. Att översätta till andra språk kan göras rent textbaserat eller med hjälp av LSE-Translation Tools. För att ha en övrsiktlighet i sin maskin kan man fritt skapa hur det antal texter och strängar man behöver för sin maskin. Vid kompileringen av visualiseringen kan man välja ut det antal språk man önskar installera för den aktuella maskinen vilket naturligtvis reducerar behovet av minnesutrymme för maskinen. Enstaka språk kan installeras i efterhand. Det är naturligtvis fullt möjligt att i drift ändra enhet för maskinen. På så sätt kan operatören snabbt och smidigt ändra från mm till tum. och viseversa. För programmeraren av själva styrningen spelar detta ingen roll utan det som visas för operatören är endast en omräkningsfaktor. I LASAL Class arbetar man alltid med sin grundenhet.

Överensstämmelse med FDA

LASAL Screen erbjuder även en integrerad användare och lösenordsskyddad hantering samt olika möjligheter för att föra protokoll på datum, tillstånd resultat. Därmed följer utvecklingsmiljön de krav och förutsättningar som den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA (21 CFR Part 11) ställer på maskiner inom medicin, livsmedel och dryckesindustrin.

Bubble Help - hjälptext

Varje variabel kan tillskrivas en extra hjälptext. När denna variabel väljs på bildskärmen kan man med hjälp av en Bubble-Help text ytterliggare förklara variabelns funktion eller värde.

Exportera och importera olika delar av projekt

Ett av de mest viktiga funktioner som programmerare hos maskinbyggare i större projekt har är just sammanställning av olika projektdelar för en komplett applikation. I LASAL Screen har man möjligheten att välja ut specifika delar, bilder, texter osv. för export eller import i andra projekt. Vid just exportering skapas ett nytt projekt som kan användas som ett bibliotek för hela företaget och som blir en sandbox av färdiga funktioner att använda i nya och kundanpassade maskiner.

Visualisering i Windows

SIGMATEK jobbar med ett egenutvecklat operativssystem. Anledningen till är att annars kan man inte garantera en exekvering i hård realtid. Det finns tillfällen då man önskar presentera sin visualisering och parametrar på en Windows-dator. Det är inga problem för SIGMATEK. Med DotNetKernel, även kallat Kernel, kan man välja ut individuella parametrar som ska skickas upp till den Windows-baserade visualiseringen. Sammanfattat kan man säga att vårt viualsieringprojekt som vi skapat i LASAL Screen blir översatt i Kernel och skickas därefter till önskad skärm. dessutom har man tillgång till hela paketet i Microsofts .Net-Framework. Kommuikation mellan nätverk, databaser, Microsoft Office, Emails, Internet osv är därmed enkelt realiserad. För en anpassning eller vidareutveckling av sitt visualsieringprojekt behöver man inte någon kännedom om LASAL Class, däremot är kunskap om .Net programmering att föredra. DotNetKernel är implementerat i C# och baseras på .Net Framework 3.5. För det grafiska ramverket använder man den kraftfulla WPF (Windows Presentation Form). Som utvecklingsmiljö används Microsoft Visual Studio version 2008 och framåt. Styrning och Visualisering kommunicerar över Ethernet.