Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

LASAL Safety Designer - mjukvara


Säkerhetsprogrammering är inte svårt - med LASAL Safety Designer är det enkelt

LASAL Safety Designer är integrerat i utvecklingsverktyget LASAL CLASS och underlättar programmeringen och konfigureringen av Safety styrningen för användaren.

Importera safetyfunktioner

I funktionsbiblioteket, där även standardfunktionerna och standardklasserna ingår, finns ett Safety funktionsblock för PLCopen som t.ex nödstopp, tvåhandsstyrning eller Säkerspärr redan integrerat. Användaren skapar och implementerar enkelt de logiska anslutningarna för sina säkerhetsrelaterade funktioner.

Drag and Drop

Funktionsblocken och även in- och utgångarna placeras fritt ute i editorn med hjälp av Drag&Drop metoden, och ansluts direkt eller internt till såväl lokala som globala variabler och konstanter. Nedladdning, övervakning och felsökning görs via VARAN-bussen.

Utvecklingstiden reduceras med hjälp av den klara och överskådliga layouten

Genom integreringen av LASAL Safety Designer i ut- vecklingsverktyget LASAL, med sin klara och överskådliga layout, så reduceras både programmering, service och diagnostisering.