Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Objektorienteringens fördelar inom automation


Objektorienterad programmering - desto mer komplex en uppgift är desto större fördelar

OOP objektorienterad programmering komplexitet
Det finns en brytpunkt där den objektorienterade programmeringen vinner över traditionell programmering. När komplexiteten ökar ökar fördelarna med OOP mycket snabbt
Objektorienterad programmering, OOP, är en programmeringsteknik som har funnits i ca 30 år. OOP är en vedertagen programmeringsteknik när det gäller att implementering av mjukvara. Desto större och mer komplex uppgift desto större nytta har man av OOP som kortar ner utvecklingstiden, underlättar vid felsökning och effektiviserar vidareutveckling.
  • OOP används till stor del i alla mjuvkaruutveckling idag
  • Ju mer komplex en uppgift är desto större fördel har de som programmerar objektorienterat

Nyautexaminerade programmerare kan alla OOP

OOP är något som programmerare får lära sig i skolan/universitetet. Ska ni anställa nya programmerare så är vårt råd att titta mot de som kan objektorienterad programmering. Fördelen är dels en förkortad utvecklingstid, en struktur av källkoden med bättre överblick och källkod som man snabbare kan sätta sig in i och vidareutveckla.
  • Dagens unga programmerare kan idag objektorienterad programmering
  • Utveckla, felsök och vidareutveckla er maskin på kortare tid än vad som har varit möjligt tidigare

Utvecklingsmiljön LASAL integrerar OOP fullt ut - stöd för IEC 61131-3

SIGMATEK var tidigt ute redan år 2000 då man lanserade LASAL med OOP. Nu ser vi kollegor i branschen som också börjar integrera OOP i sina system, om än som add-ons och tillägg. OOP ingår i LASAL som standard och man kan välja mellan att implementera sin applikation i Strukturerad Text, LADDER, SFC m.m. allt enligt IEC 61131-3. LASAL är både objektorienterat och kostnadsfritt.
  • LASAL finns sedan år 2000 med OOP, kollegorna i branschen erbjuder nu också alla fördelarna
  • Välj det programmeringsspråk du föredrar
  • LASAL är kostnadsfritt

Ytterligare features - grafisk presentation av källkoden

SIGMATEK har tagit OOP ett steg längre och valt att presentera objekten grafiskt. Detta gör att medarebetare, kollegor, servicepersonal och chefer, alla får en bättre inblick i hur mjukvaran i maskinen knyts till hårdvaran och får maskinen att jobba. Detta är mycket tydligare än att läsa annan objektorienterad programmering som är rent textbaserad.
  • Objekten presenteras grafiskt
  • Lättare för alla i företaget att förstå