Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Säkerhetskomponenter


Med säkerhetskomponenter skyddar ni både maskinen och operatören

Säkerhetslösning säkra komponenter Safety
Kombinera SIGMATEKs säkra moduler på det sätt som bäst gynnar er maskin
SIGMATEKs säkerhetsmoduler byggs antingen som en integrerad säkerhetslösning eller som en rent standalone säkerhetslösning. SIGMATEKs säkerhets-PLC övervakar de säkra in- och ugångarna efter maskinens säkerhetskoncept.
 • Kompakta säkerhetslösningar sparar utrymme i styrskåpet
 • Sömlöst integrerade säkerhetslösningar reducerar antalet leverantörer av automation
 • Mer transparens i integrerade säkerhetslösningar vars data kan presenteras i maskinens HMI

Säkerhets-PLC kommunicerar med säkerhetsmodulerna

Säkerhets-PLC:t programmeras med maskinens säkerhets applikation. De säkra ingångarna och utgångarna läses in och skrivs till för att garantera både maskinens säkerhet och operatörens säkerhet. Kommunikationen mellan de säkra modulerna sker med fältbussen VARAN. VARAN arbetar efter "Black-Channel"-principen och kan därför även överföra säker data. VARAN fungerar endast som ett transportmedium och därför reducerar maskintillverkare kabeldragning m.m.
 • SIL 3 eller SIL CL 3 i enlighet med EN 62061
 • PL e, Cat.4 i enlighet med EN ISO 13849.
 
LÄS MER: VARAN-buss grunderna

Ytterligare säkerhetsmoduler för expandering

I SIGMATEKs säkerhetslösning finns det olika säkerhetsmoduler att välja bland beroende på vilka krav och önskemål man som maskintillverkare har. Standard är säkerhetsmodul för 10 digitala ingångar, 8 säkra utgångar, 2 säkra utgångar, säker mixmodul med både utgångar och ingångar och utvärdering av SSI-absolutvärdesgivare.
 • Olika säkerhetsmoduler för en optimal hårdvarulösning
 • Transistor och reläutgångsmoduler

Utvärdera SSI-enkoders i er säkerhetslösning

SSI absolutvärdesgivare
Säker utvärdering av dubbla SSI-absolutvärdesgivare
SSI 021 är en säkerhetsmodul för säker avläsning av två SSI-absolutvärdesgivare samtidigt. Med SSI 021 övervakar vi våra ramper, hastigheter och färdriktning på ett säkert sätt.
 • Övervaka maskinens ramper, hastighet och färdriktning
 • En modul övervakar 2 stycken SSI-absolutvärdesgivare
 
LÄS MER: Säkerhetsmodul för SSI absolutvärdesgivare

LASAL Safety Designer för implementationen - licensfri mjukvaruutveckling

Säkerhetslösningarna implementeras intuitivt och effektivt med LASAL Safety Designer. Integrerat i LASAL Safety Designer finns förprogrammerade funktionsblock för att programmera en säker maskin med säker hårdvara.
 • Säkerhets-PLC programmeras enkelt med förprogrammerade säkra funktionsblock
 • LASAL Safetyd Designer är licensfri utan avgifter
 
LÄS MER: LASAL Safety Designer