Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Dubbla, säkra räknaringångar för inkrementella givare


Säker utvärdering av två inkrementella givare

SNC 021 Säker räknarmodul
SNC 021 sänker kostnaden för er maskinstyrning och ökar säkerheten tack vare att man kan använda vanliga inkrementella givare samt att positionen simultant skickas till maskinstyrningens CPU
Nästa bidrag till SIGMATEKs modulära säkerhetslösning är SNC 021. SNC 021 har dubbla räknaringångar för säker utvärdering av de anslutna inkrementella givare med RS 422-signal.
  • Dubbla, säkra räknaringångar
  • Inkrementella givare

Anslut två icke-säkra inkrementella givare - en billigare lösning

På endast 12,5 mm:s bredd bearbetar SNC 021 två RS 422 givarsignaler med en räknarfrekvens på upp till 6 MHz. Sitt smala utförande till trots, så kan man övervaka hastighet, position, riktning och acceleration av vald maskindel (SIL3 och/eller SILCL3, PL e). Denna lösning är framtagen med fokus mot ekonomiskt fördelaktiga automationslösningar inom maskintillverkning och anläggningar. Med SNC 021 behövs inga säkra inkrementella givare utan man kan använda vanliga standardgivare.
  • Säkerhetsmoduler för övervakning av position, hastighet, riktning, acceleraition m.m.
  • Behövs inga säkra inkrementella givare, använd standardgivare

Även en reducering av standardhårdvara

All data som registreras av SNC 021 registreras även simultant till maskinstyrningens CPU. På så sätt sparar man in standardhårdvara som normalt används för att läsa in aktuell position för reglering av maskinens motorer. SNC 021 har även en 5 Volts utgång för försörjningen av givare. Dessutom finns en integrerad övervakningsfunktion av alla relevanta fel så som kabelbrott, korskoppling och förväxlad ingångssignal. Med Push-In kontakterna går det snabbt och är även enkelt att ansluta givarnas olika trådar.
  • Den säkra modulen SNC 021 överför givarnas position simultant till maskinstyrningens CPU
  • Färre hårdvarumoduler, lägre kostnader, garanterat säker (SIL3 och/ellerSILCL3, PL e)

Låg effektförlust - uppskattat vid bl.a. mobila applikationer och batteriförsörjda applikationer

Den intelligenta och mycket flexibla säkerhetslösningen från SIGMATEK omfattar flera olika säkra moduler med digitala I/O:s, reläutgångar och SSI-absolutgivare. Maskinbyggare lägger stort värde vid den smala utformningen (12,5 mm) och låga effektförlusten, speciellt i mobila applikationer och applikationer med batteriförsörjning.
  • Välj bland de säkra modulerna för en modulär och kompakt uppbyggnad av säkerhetsapplikationen

Säker hårdvara, sömlöst integrerad med övrig standardhårdvara

SNC 022 och övrig säker hårdvara konfigureras med LASAL Safety Designer. LASAL Safey Designer är TÜV-certifierad. Med det intuitiva och grafiska gränssnittet realiserar man enkelt sin applikation. Dessutom är LASAL Safety Designer sömlöst integrerat i SIGMATEKs all-in-one utvecklingsmiljö LASAL. Det är en stor fördel då man använder SIGMATEKs kompletta autmationslösning med bl.a. multitouch HMI, decentraliserade CPU-lösningar, dynamisk motion-control, fältbuss med kommunikation i hård realtid m.m.
  • TÜV-certifierad
  • Intuitivt och grafiskt användargränssnitt


Fler produktnyheter