Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Exakt positionering med NC 100 ur S-DIAS serien


Tunn NC-modul för positionering och synkronisering i enkla och komplexa servolösningar

NC 100 S-DIAS enkodermodul
Den tunna S-DIAS modulen NC 100 är just den rätta modulen för diverse motion-control applikationer. Med NC 100 i ett kompakt S-DIAS system kontrollerar ni dels enklare motion-uppgifter, synkronisering av transportband och mönsterdetektering i tryckerimaskiner.
 • Positionering med hög noggrannhet
 • Synkronisera transportband, detektera mönster i tryckerimaskiner
 • 12,5 mm tunna moduler

Snabb och exakt enkoder-modul

Enkoder-modulen är både snabb och exakt. Den har en ABR räknar-funktion som antingen kan användas som TTL eller RS422 med integrerad enkodermatning.
 • Enkodermodul med ABR-funktion
 • Används antingen som TTL eller RS422

Integrerade I/O för ett optimalt utnyttjande av funktioner - bl.a. med latchfunktion

NC 100 har 4 digitala ingångar och 4 digitala utgångar. De 4 digitala ingångarna har en fördröjning på bara 10 µs. De 4 digitala utgångarna håller dessutom en kontinuerlig ström på 2 Ampere. Ingångarna är tänkta till referensgivare, ändlägesgivare och som latchingång. Utgångarna sätts in för att styra ställdon m.m. under driften.
 • Integrerade I/O, ingångar och utgångar
 • Anslut till referensgivare, ändlägesgivare, ställdon m.m.
 • Snabb latchingång för registrering av position

Konstruerad för installation i styrskåp

Alla S-DIAS modulerna är designade för installation och montage i styrskåp. Installation av moduler på DIN-skena och kablage in i modulen görs utan verktyg. Modulerna kan förberedas och sättas samman i förväg innan slutgiltigt montage i styrskåpet.
 • Förbered och bygg samman modulerna innan installation i styrskåpet

Utvecklingen är också användarvänlig med licensfria utvecklingsmiljön LASAL

Maskintillverkare programmerar styrsystem från SIGMATEK med hjälp av utvecklingsmiljön LASAL. LASAL integrerar alla delar av utvecklingen från programmeringen av PLC, till motion-control, HMI och visualisering, säkerhets-PLC, idrifttagning och service. LASAL är utvecklat för att vara ett smart hjälpmedel som tar hand om komplexa uppgifter och låter programmeraren fokusera på maskinens uppgift.
 • Licensfri utvecklingsmiljö
 • Täcker upp alla projektstegen under utvecklingen
 • Programmeraren kan fokusera på programmeringen, minneshantering, allokering m.m. sköter systemet

Utvecklingen förkortas med EPLAN makron

Det är inte bara LASAL som reducerar utvecklingstiden när man utvecklar automationslösningar med SIGMATEKs S-DIAS moduler. Alla S-DIAS modulerna finns upplagda och tillgängliga som macron i EPLAN och effektiviserar integrationen i kopplingsscheman.
 • Effektivisera genereringen av kopplingssdcheman med EPLAN


Fler produktnyheter