Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Hårdvaruoberoende visualisering Made Easy


Ny grafisk editor för webbaserade operatörsgränssnitt - ger en högre flexibilitet och större variation

LASAL VISUDesigner grafisk editor HTML5 CSS3 Javascript
Design av operatörsgränssnitt med moderna webbtekniker förenklar och gör design mycket mer individuell och anpassad för olika marknader och kundsegment
Med webbstandarderna HTML5, CSS3 och Javascript tar utvecklingsverktyget LASAL VISUDesigner ett helt nytt grepp och realiserar både hårdvaruoberoende och användarvänliga visualiseringslösningar. Tack vare en optimerad webbrowser imponerar visualiseringen även på en nedbantad och energisnål hårdvara. Programmeraren och designern möts av "What You See Is What You Get" (WYSIWYG) under hela utvecklingsfasen vilket gör det lättare att förstå och vidareutveckla visualiseringen efter sin kravspecifikation.
 • What You See Is What You Get (WYSIWYG)
 • Hårdvaruoberoende visualiseringslösningar
 • HTML5, CSS3 och Javascript

Enkel konfiguration och parametrisering istället för avancerad programmering

Det grafiska operatörsgränssnittet designas och konfigureras med hjälp av moderna templates samt med ett omfattande bibliotek av förprogrammerade funktioner. I den grafiska editorn kan man gruppera flera grafiska element och funktioner till så kallade ”composite controls”, exempelvis temperaturzoner. Dessa kan därefter återanvändas och modifieras efter önskemål från slutkund, marknad eller bransch.
 • Nya operatörsgränssnitt med hjälp av moderna templates
 • Funktionselement och "composite controls"

Nå ut med maskinerna på olika marknader med olika design och med minimalt arbete

Viusalisering
På ett enkelt sätt anpassas designen av operatörsgränssnittet för kunder, bransch och marknad
Logiken bakom de grafiska elementen kan också sättas samman likt ett pussel utan förkunskaper i programmering. Då visualiseringens grafik och logik är uppdelad så är det möjligt att skapa komplett olika användargränssnitt för flera olika operatörspaneler och ladda in dessa i olika maskiner. Detta öppnar upp för OEM-tillverkare att nå ut på marknader med samma maskin men med helt olika design.
 • Minimalt arbete maximal utdelning
 • Nya marknader med samma maskin men olika design

Helt öppen även för experter inom webbdesign - Stödjer multi-touch interaktioner

Helt olika design men exakt samma grundfunktioner. Med ett par enkla ingrepp justeras designen anpassad till kunden önskemål på profil och målgrupp
Det moderna HMI-verktyget är uppbyggt som ett modulärt toolkit system och stödjer multi-touch interaktioner. Även experter på webbdesign har full frihet i designen tack vare modern webbteknologi och kan, om de vill, gå in på djupet och kundanpassa designen på källkodnivå (HTML5, CSS3, Javascript). Individuellt anpassad grafik samt funktioner, animationer, video- och ljudfiler integreras med lätthet i visualiseringen.
 • Modulärt uppbyggt
 • Om man vill, programmera grafik i HTML5, CSS3 och Javascript för extra individualitet

Plug & Produce - allt viktigare både i framtiden och i synnerhet inom Industri 4.0

För maskinkoncept med möjlighet till framtida komplettering och utbyggnad så kan parametersatserna för den befintliga maskinmodulen uppdateras i efterhand och därmed anpassas med avseende på nytillkommna maskinmoduler. LASAL VISUDesigner möjliggör därmed en "Plug & Produce" funktionalitet som blir allt viktigare i framtiden och synnerhet inom Industri 4.0.
 • Moderna maskiner med Plug & Produce för Industri 4.0

All-in-one

Den nya LASAL VISUDesigner är en del av utvecklingsmiljön LASAL. Alla steg och delar i utvecklingsprocessen av automationslösningen av en maskin implementeras konsekvent med den objektorienterade utvecklingsmiljön, enkelt, smart och säkert.
 • Enklare utveckling med LASAL
 • All programmering i en och samma utvecklingsmiljö


Fler produktnyheter