Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

IO 011S


Statusändring registreras på µs-nivå

digital analog utgång ingång trigger latch IO 011S
Den kompakta IO 011S har latch- och trigger-funktioner på sina in- och utgångar men mäter endast 12,5 mm i bredd.
IO 011S är en mixmodul från SIGMATEK i S-DIAS-serien och är en verklig multitalang med sina 14 digitala in- och utgångar samt två analoga ingångar. Den intelligenta IO 011S förbehandlar signalerna d.v.s. statusändring eller ändring av processer registreras µs:s nivå oberoende av busscykeltid och CPU-prestanda.
  • 6 digitala ingångar - 8 digitala utgångar
  • 2 analoga ingångar

Latch-funktion och och tidsstämpel på stigande, fallande eller båda flankerna

De sex digitala ingångarna (+24 V / 3,5 mA / 1 µs) har en latch-funktion där en tidsstämpel, som är baserad på CPU-cykeln, sparas i µs -noggrannhet. Positioner och processer kan därför beräknas ytterst exakt på µs-nivå. Latch-funktionen kan ställas in på stigande flank, fallande flank eller båda flankerna.
  • Tidsstämpel (µs) för att beräkna positioner exakt

Kortslutningssäkra och back-readable digitala utgångar

De åtta kortslutningssäkra och back-readable digitala utgångarna (+24 V / 0,5 A / 150 µs) har ett trigger-mode. Med trigger-mode aktivt kan statusen för de digitala utgångarna ändras vid en viss tidpunkt mellan två cykler. Statusändringar och reaktionstider för sensorer kan på så sätt kompenseras ner till 1 µs.
  • Trigga en utgång med 1 µs noggrannhet

Trigger-funktion på de analoga ingångarna

Dessutom är den mycket kompakta I/O-modulen utrustad med en analog spänningsingång (± 10 V / 16 bitar) och analog strömingång (0-20 mA / 16 bit). Ingångarna har också en latch-funktion(stigande flank, fallande flank eller båda flankerna) som triggar en tidsstämpel i µs, baserat på CPU-tidstämpeln, när den övre eller nedre gränsen för en fördefinierad spännings- eller strömnivå överskrids. De analoga ingångarna är också utrustade med en trigger-funktion, med vilken ingångarna kan läsas av med en tidsförskjutning i µs baserat på CPU-cykeln.
  • Latch-funktion tar en tidsstämpel på antingen stigande flank, fallande flank eller båda flankerna.


Fler produktnyheter