Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

LASAL förenar objektorientering och användarvänlighet


Maskintillverkare kan utnyttja objektorienterad programmering ännu bättre

Med nya, smarta funktioner såsom Hardware Editor och Visual Object View (vov), ökas användarvänligheten i LASAL All-in-one utvecklingsverktyg ytterligare. Utvecklingstiden reduceras och därmed sänks kostnaderna. Användaren kan nu lättare och mer flexibelt dra nytta av fördelarna med objektorienterad programmering, exempelvis modularitet och återanvändbarhet av programvaran samt en större klarhet tack vare grafisk representation och bekvämt underhåll.

Hardware-Editor och Connection-Manager identifierar alla komponenter och mappar alla I/O:s

Hardware-Editorn förenklar projektutveckling, parametrisering och diagnos av hårdvarumoduler som används i projektet. Tack vare den automatiska identifieringen av maskinvara och de automatiska initieringen av hårdvaran i projektet så elimineras fel. En framtida förändring eller expansion av hårdvaran är också möjligt i bara några få steg. Med Connection Manager, integrerad i Hardware Editor, kan man märka projektspecifika in-och utgångar. Denna så kallade I/O-mappningen kan naturligtvis expanderas eller ändras närsomhelst. I online-läget visas alla in-och utgångars tillstånd i Hardware Editorn, vilket förenklar diagnos och felsökning.

VOV-objekt för att enkelt kunna följa en maskins status

För att användaren även ska kunna infoga grafisk visualisering från LASAL-Screen, utvecklingsmiljön för visualiseringen, direkt in i LASAL-CLASS, utvecklingsmiljön för den högnivåprogrammeringen så har SIGMATEK utvecklat "Visual Object View" (vov). Exempelvis kan individuella komponenter parametriseras i offline-läge eller visualiseras och testas över en Internet-anslutning. SIGMATEKs standard-bibliotek innehåller ett urval av vov-filer första exempelvis idrifttagning och parametrisering av axlar, styrningar och timers. Med ett musklick kan dessa läggas till den befintliga visualisering i projektet eller redigeras. Naturligtvis kan man LASAL Screen även själv skapa individuella vov element som man dessutom kan använda i framtida vidareutvecklade maskiner.


Fler produktnyheter