Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Mät differenstrycket direkt i modulen


Tryckmätning i en mängd applikationer

differenstryck DM821 S-DIAS tryckmätning
S-DIAS modulen DM 821 mäter differenstrycket direkt i modulen och sparar därmed in både plats, hårdvara och pengar åt maskintillverkare
S-DIAS modulen, DM 821, kan sättas in i alla olika maskiner och applikationer där man vill mäta och kontrollera differenstrycket. Exempelvis i vakuummaskiner, förpackningsmaskiner, sugmaskiner, griparmar till robotar och tryckkabiner, för att nämna några.
  • Tryckmätning i förpackningsmaskiner, sugmaskiner, griparmar för robotar, tryckkabiner m.m.

Dubbla givaringångar och digiatal ingångar

DM 821 är en mixmodul utrustad med två tryckingångar och hela 8 digitala ingångar. Det uppmätta differenstrycket läses in som ett värde med 12 bitars upplösning. DM 821 är mycket snabb med en omvandlingstid på 1 ms för alla kanalerna. Mätområdet ligger på mellan -1034 och +1034 mbar och med en mätnoggrannhet på +/- 2 %.Differenstrycket kan vidare mäta skillnaden i en omgivning med ett tryck på upp till 10 bar. Fel eller överskridna gränsvärden indikeras via LED-dioder.
  • Dubbla ingångar med 12 bitars upplösning
  • 8 digitala ingångar
  • Status indikeras via LED

Kompakt hårdvara med integrerade funktioner sparar plats och pengar

I och med att mätningen sker direkt på modulen faller arbete och kostnader bort. Signalomvandlare samt kabeldragning tillsammans med platsbehovet för respektive hårdvara i styrskåpet kan reduceras bort.
  • Minskad hårdvara
  • Minskade kostnader
  • Snabbare och smartare installation

Differenstryck implementeras objektorienterat

DM 821 kan man bygga samman i förväg med övriga S-DIAS moduler varefter allt monteras in i styrskåpet på DIN-skena. Som med övriga styrsystem programmeras också S-DIAS med SIGMATEKs objektorienterade utvecklingsmiljö för maskintillvekrning, LASAL.
  • Implementera tryckmätningen objektorienterat
 
LÄS MER: Smart programmering av styrsystem med OOP och LASAL

Fler produktnyheter