Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Mät maskinens tillstånd och status


Övervaka tillståndet i maskinen

EIPE vibrationsmätning
AI 040 är en S-DIAS modul som ansluts till sensorer med EIPE-gränssnitt för att mäta vibrationer och på så sätt kunna planera in service-intervallen på ett bättre sätt. Fördelen är minskade kostnader och ett högre utnyttjande av maskinen
AI 040 är en 4-kanalig analog ingångsmodul för Condition Monitoring. Den mäter och övervakar både maskiners och anläggningars tillstånd.

Spänningsmatning, scanning och datautbyte via AI 040

Anslutna sensorer får sin matningsspänning av AI 040. Sensorernas signaler scannas och deras värden skickas till en S-DIAS CPU eller till det överordnade systemet. Datakommunikationen överförs via Ethernet-bussen VARAN där datautbytet sker i hård realtid med 100 MBit/s.
 
LÄS MER: CPU-moduler i kompakt format

Ett applikationsexempel för Condition Monitoring

AI 040 kan tänkas sättas in i en maskin eller anläggning där sortering, torkning eller screening av bulkmaterial sker. AI 040 kan anslutas till sensorer med IEPE-gränssnitt som mäter vibrationer som kan uppträda när man sätter igång eller stänger av ventiler. Den insamlade informationen berättar hur maskinen egentligen mår och om exempelvis några ventiler måste bytas ut. S-DIAS modulen ökar därmed maskinens tillgänlighet och effektivitet, service och stilleståndstiden reduceras till ett minimum.

Brett frekvensområde och en hög mätnoggranhet

Den analoga ingångsmodulen har fyra oberoende av varandra inställbara konstantströmkällor och omvandlar sensorsignalerna med en upplösning av 16 bitar inom ett brett frekvensband, från 31 mHz till 20 kHz. Kanalerna har en tidsoffset på 5 µs. Man har även tillgång till övervakning av kortslutning och kabelbrott. Mätnoggrannheten är 0,5% av det maximalt inställda mätvärdet.

Kort om IEPE

IEPE är en förkortning av Integral Electronic Piezoelectric. IEPE är en sorts accelerometeromvandlare med en inbyggd förstärkare. Eftersom laddningen som produceras av en accelerometer är väldigt liten så är den elektriska signalen väldigt mottaglig för störningar. Därför måste man använda finelektronik för att ta hand om signalen.


Fler produktnyheter