Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

ST 011 - Kompakt drift av stegmotor


Styrning av stegmotorer - valfritt att ansluta eventuell enkoder

stegmotormodul s-dias st011
Med den 12,5 mm breda S-DIAS modulen ST011 kan man styra både stegmotorer och servomotorer. Komplexa rörelser implementeras snabbt och enkelt med det medföljande Motion-biblioteket
ST 011 är en kompakt hårdvarumodul med frekvensutgång för styrning av stegmotorer eller servodrives (RS422). Stegmotorer och servomotorer kan med ST 011 också återkopplas för en kompakt reglerteknisk lösning. Väljer man att reglera och återkoppla sin motor ansluter man sin enkoder direkt till ST 011.
  • 12,5 mm bred stegmotormodul för positionering
  • Ingångar för återkoppling av enkoder

Hög utgångsfrekvens för en hög upplösning i höga hastigheter

Med den höga utgångsfrekvensen på 500 kHz kan ST 011 styra stegmotorer i microstep drift med en hög hastighet. Dessutom har man tillgång till två digitala ingångar som exempelvis kan användas som latchingångar för att läsa av den anslutna givarens aktuella position och som kan sparas undan för utvärdering. Utöver detta finns det två potentialfria digitala ugångar för styrning av eventuellt ställdon.
  • Välj en hög upplösning med micro-step
  • Hög hastighet tack vare 500 kHz utfrekvens

Macro i EPLAN

Precis som med SIGMATEKs övriga S-DIAS moduler så finns det macro för ST 011 i EPLAN för en snabb och enkel generering av scheman.

Varför välja en stegmotor?

Det finns många fördelar med en stegmotor. Med fullt hållmoment redan vid stillastående är stegmotorn att föredra om lasten påverkas av yttre krafter. Ibland kan man dessutom ta bort en växel som ofta behövs då man använder en synkron servomotor. Synkronmotorn behöver ett fel för att kunna gå tillbaka till sin utgångsposition. Stegmotorn står helt stilla.
  • Fullt hållmoment vid stillastående
  • Ingen växel sparar pengar
 
LÄS MER: Mer info om stegmotorer hos SIGBI System

Applikationer där en stegmotor är att föredra

I drifter med viss elasticitet i allmänhet och då remdrifter i synnerhet är stegmotorn att föredra. En stegmotor positionerar fram det antal steg som styrelektroniken förser stegmotorn med. Är stegmotorn rätt dimensionerad så har en stegmotorn maximal tillförlitlighet. Väljer man en synkronmotor till samma remdrift och man önskar en hög acceleration kan positioneringen visa tendenser till att vara orolig. Det som händer är att vid start och stopp blir det sträckningar i remmarna och detta tolkas av servomotorns enkoder som fel i positioneringen och försöker av naturliga skäl att kompensera för.
  • Stora fördelar med stegmotor i remdrifter

Inga reglerparametrar med en stegmotor

En annan av stegmotorns fördelar är att den inte har några reglerparametrar som den bygger upp sin positionering kring. En stegmotor tolkar de antal steg som styrelektroniken skickar och stegar fram motsvarande antal steg, utan översläng dessutom. Att slippa ställa in reglerparametrar är en stor tidsvinst för maskintillverkare. Att man dessutom aldrig har en översläng är ytterligare en fördel man inte får förbise.
  • Enkel idrifttagning av stegmotor utan reglerparametrar
  • Exakt positionering utan översläng vid positioneringen, varje gång


Fler produktnyheter