Hem SIGBI Automation ABKontaktSitemap

Trådlös, multi-touch och Safety - HGW 1033

Trådlös, handhållen operatörspanel med multitouch - inget kablage

HGW 1033 mobil operatörspanel WLAN
Med HGW 1033 rör sig maskinens och anläggnings operatör helt fritt utan att begränsas av något kablage. Med den integrerade nödstoppsfunktionen garanterar man även en säker arbetsmiljö för operatören.
Den trådlösa, handhållna panelen HGW 1033, från SIGMATEK, reducerar alla begränsningar en operatörpanel tidigare haft. Först och främst, trådlös datakommunikation. De långa kommunikationskablarna har helt eliminerats. För det andra, den mobila panelen har en 10.1" multitouch display (PCT) som är avsedd för industriella applikationer och som erbjuder en mängd olika visualiseringsalternativ och ett intuitivt operatörs koncept.
  • 10.1" multitouch
  • Trådlös datakommunikation
  • Batteridrift

Integrerade säkerhetsfunktioner - WLAN kommunikation

Detta moderna HMI är försett med säkerhetsfunktioner, confirmation button, key switch och en upplyst nödstoppsknapp. När nödstopp är återställd är knappen grå. En röd, upplyst, svampformad knapp indikerar att HGW 1033 är uppkopplad mot systemet och de säkra funktionerna är redo att användas. Vad den funktions-realterade datan beträffar så skickas all säker data över ett standard WLAN-nätverk men enligt Black-Channel-principen. Med det trådlösa nätverket får maskinoperatören möjlighet till att snabbt och enkelt välja vad vederbörande vill övervaka och kan även övervaka flera maskiner, robotar, speciella maskinenheter, samtidigt med endast en panel. För att tydliggöra vad maskinoperatören har anslutit till så finns det en integrerad, säker, 7-segemnts display.
  • Säker datakommunikation över WLAN
  • Säkerhetsfunktioner: Nödstopp, hålldon, nyckelvred


Fler produktnyheter