Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Update Tool - Installera och uppdatera mjukvaran


Skapa installationsscript för maskiner och anläggningar som sparar tid och reducerar felkällor

LASAL Machine Manager uppdatering
Med SIGMATEKs uppdateringsscript kvalitetssäkrar man installationer och uppdateringar av maskinens mjukvara
Med SIGMATEKs nya Update Tool kan programändringar som påverkar processen, visualiseringen, styrning, pdf-filer (manualer) etc. enkelt och smidigt samlas ihop i ett intuitivt användargränssnitt i Machine Manager. Genom att välja bland de tillgängliga kommandona, parameterinställningar och om man vill, lägga till kommentarer så avslutar man sedan med ett knapptryck på Uppdatera och ett script skapas som kan återanvändas gång efter gång. Mycket fördelaktigt och en tidsbesparande åtgärd för OEM-tillverkare.
  • Script för idriftsättningar, uppdateringar m.m. skapas och exporteras från Machine Manager
  • Standardiserat och tidsbesparande

Återanvändbart installationsscript och med loggfil efter avslutad installation

Ur kvalitetssynpunkt betyder detta att maskinapplikationer kan importeras och installeras i styrsystemet, säkert, utan felkällor och på ett reproducerbart sätt. Processen körs helt automatiskt och slutligen skapas en loggfil. Detta garanterar inte bara kvalitet utan reducerar också arbetstiden. Detta avser självklart också fler-CPU lösningar med sina tillhörande applikationer. Scriptet för att uppdatera en fler-CPU-lösning körs centralt och når ut och uppdaterar alla aktuella CPU:er.
  • Ur kvalitetssynpunkt uppnår man ett bättre resultat och en spårbarhet i hanteringen av mjukvaran
  • Scriptet löser även installationen av fler-CPU-lösningar d.v.s. produktionslinjer och anläggningar från en central plats

Uppdateringsscriptet genereras utefter hårdvara och maskinoptioner - enkelt och säkert

26 grundläggande funktioner med olika kommandon är tillgängliga och kan ytterligare anpassas med hjälp av inparametrar. Exempel på funktioner: "Ladda ner visualisering" eller "Flytta fil". Inparametrarna kan definiera vilken hårdvarusetup som är aktuell och vilka eventuella optioner och tillval som ingår i akuell maskin och/eller maskinserie. Applikationsspecifik data, PDF-filer och ev. grundparametrar som ingår i maskinen följer med i scriptet. Ska en maskin återställas till fabriksinställning kan uppdateringsscriptet användas för återställningen. För detta krävs ingen specifik kunskap eller dokumentation om var programvaran eller filerna finns.
  • Specialanpassa uppdateringar efter varje kund och maskin
  • Maskinens applikation konfigureras där tillval och optioner laddas in redan vid installationen

Sjävklart genereras även script för USB-minnen, d.v.s. installation utan dator och även det för fler-CPU-lösningar

Funktionen "Skapa USB-uppdatering" är nu också tillgänglig i Machine Manager. Detta gör det möjligt att spara hela installationsscriptet till ett USB-minne. En komplett applikation, även för fler-CPU-lösningar, kan installeras i maskinen eller systemet genom att sätta i ett USB-minne. Naturligtvis kan uppdateringspaketet skickas som en zip-fil och låtas köras av mottagaren med sin LASAL Machine Manager - utan några ytterligare ändringar eller anpassningar.
  • I Machine Manager exporterar man installationsscript för USB-minnen
  • USB-minnet installerar hela linjens och anläggningens CPU:er från en och samma centrala punkt/CPU.
  • Packa och maila script som ZIP-fil till slutkund


Fler produktnyheter