Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

SIGBI Automation AB


Svenska maskinbyggare satte in OOP redan tidigt 2000-tal

Redan i början av 2000 hade SIGMATEK gjort steget över till objektorienterad programmering, OOP, det som i dessa dagar har blivit allt mer erkänt av konkurrenterna. Då som nu var SIGMATEK en pionjär och SIGBI i Sverige var ett av de agenturerna att få hjälp utav SIGMATEKs experter i implementationen av den allra senaste tekniken i maskiner hos svenska maskinbyggare. Nu tar våra egna medarbetare hand om hela förloppet från start till projektets slutförande. Att själv implementera sin maskin är naturligtvis också möjligt. Utvecklingsmiljön LASAL är kostnadsfri, inga licenser. Vi supportar er även med inskolning och fortsättningskurser i LASAL.

Vårt fokus

Vi på SIGBI fokuserar och jobbar uteslutande med SIGMATEK som leverantör utav styrsystem. Vi hjälper serieproducerande maskintillverkare som upplever problem dels med hårdvara men även mjukvara hos sina nuvarande leverantörer. Kanske har man problem med vidareutveckling av sin maskin, kanske gäller det att på ett smidigt sätt integrera Safety. Sådant är inte svårt med SIGMATEK. De stora fördelarna med hårdvara och mjukvara ifrån SIGMATEK ligger i att man kan sätta ihop sin maskin helt modulärt, man kan byta ut PLC utan någon ändring i koden, likaså kan man synkronisera flera master-PLC i en maskin för en sömlös drift, allt synkroniserat via VARAN, SIGMATEKs fältbuss, med en cykeltid < 100µs. Med den objektorienterade utvecklingsmiljön drar man nytta av alla fördelar som OOP medför med avseende på klasser, objekt, ärvning, aggregation osv, allt presenteras grafiskt i 2D! Resultatet blir en kraftigt reducerad utvecklingstid och därmed kostnad.

Medarbetare med kunskap

SIGBI är generalagent för en av de mest ledande och innovativa tillverkarna av styrsystem och automationslösningar inom branschen industriautomation. Med medarbetare som med mer än 10 års erfarenhet av SIGMATEK besitter vi en mycket hög kompetens inom industriautomation och lösningar där våra konkurrenter går bet. Vi hjälper Er att dimensionera motorer, projektera Er maskin, implementera Er maskin och ta Er maskin i drift. Tack vare denna kompetens kommer vi på SIGBI snabbt fram till problemets kärna, undviker tänkbara missförstånd och löser Ert problem snabbt och smidigt!