Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Fältbuss - VARAN


Ethernet-baserad kommunikation i hård realtid med cykeltider < 100µs och jitter <100ns

VARAN-bussen är den Ethernet-baserade bussen i hård realtid som utnyttjar client-server principen. Det är VARAN-bussen som SIGMATEK använder vid sina lösningar av motion control. Optimerad för maskintillverkare, en cykeltid på under 100 µs och ett jitter < 100 ns så uppfyller VARAN-bussen alla krav på ett modernt industrinätverk.

Hög hastighet och en hög säkerhet inte många mäktar med

Hög hastighet med korta cykeltider (< 100 µs), ett minimalt synkront jitter (< 100 ns) samt en hög datasäkerhet är några av fördelarna med VARAN-bussen. SIGMATEK erbjuder VARAN-Managers och även VARAN-clients, instickskort till PC, IPC:er och touchpaneler med integrerat PLC, I/O och splitter moduler, teknologi för drivsystem och clientkort för enkel integrering av moduler med ansvarsområde i periferin av huvudmaskinen.
 
LÄS MER: HMI med CPU

Snabb datakommunikation minst lika viktig som säker och pålitlig

I själva maskinen har man ett annat fokus, där måste man ha säker och snabb kommunikation. Uppdateringen av börvärden får inte gå förlorade eller hamn i kö någonstans. VARAN garanterar både snabb kommunikation på < 100µs och säker data vid varje busscykels slut tack vare att man repeterar felaktiga paket eller paket som tar längre tid än vad som förutspåtts. Repetitionen sker automatiskt hos avsändaren om en bekräftelse från mottagaren uteblir.
 
LÄS MER: VARAN-buss grunderna

VARAN-bussen repeterar obekräftade datapaket inom samma busscykel

En av de många fördelarna med VARAN-bussen är att varje datapaket har en avsändare och en mottagare och därför undviks kollisioner. Varje avsändare förväntar sig ett svar från mottagaren. Om avsändaren inte mottagit en bekräftelse inom en viss tid så skickas automatiskt samma datapaket en gång till. Detta görs hela två gånger i samma busscykel och därefter kan man välja att sätta maskinen i säkert läge. Tack vare VARAN-bussen kan vi garantera korrekt data vid slutet av varje busscykel. Korrekt data är förutsättningen för en korrekt synkronisering och interpolation av flera anslutna axlar.

VNO - VARAN Bus User Organization

Den oberoende VARAN BUS USER ORGANIZATION förkortat VNO (for VARAN-BUS-NUTZERORGANISATION) erbjuder en plattform för kommunikation och sammarbete för intresserade grupper. Tillverkare av styrning och drivsystem, sensorer/actuatorer och kontaktorer så väl som användare inom industrin för maskintillverkare använder alla denna möjlighet att aktivt delta i designen och utvecklingen. VNO behåller alla rättig- heterna för VARAN-bussen och fortsätter arbetet med utveckling, forskning och standardisering.