Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

LASAL utvecklingsverktyg


Reducera utvecklingstiden med utvecklingsmiljön LASAL

LASAL Class utvecklingsmiljö motion control safety visualisering HMI
LASAL är utvecklingsmiljön som låter utvecklaren av maskiner implementera och övervaka maskinen alla delar, PLC, motion-contorl, HMI, säkerhet m.m. från en och samma miljö
LASAL är det unika utvecklingsverktyget som kapslar in alla moment under utvecklingen av komplexa maskiner. Allt från PLC-programmering, visualisering, Motion-control, Safety och service utförs med detta sömlösa verktyg. Detta reducerar utvecklingstiden signifikant och möjliggör en snabb och problemfri realisering av maskinen.
 • Programmera hela maskinen från en enda utvecklingsmiljö
 • Gå online mot era maskiner över hela världen
 • LASAL är licensfri, inga avgifter för uppdateringar m.m.

LASAL - ett verktyg för alla ändamål

objektorienterad programmering OOP
LASAL låter programmerare implementera hela maskinen med en och samma utvecklingsmiljö, allt från PLC, HMI, motion-contorl, säkerhet m.m.
LASAL är utvecklingsmiljön för maskinbyggare. LASAL Class har hand om den logiska programmeringen. LASAL Screen är verktyget för implementationen av visualiseringen. Dessa två program jobbar sömlöst tillsammans. För att implementera visualiseringen i en maskin behöver man inte vara programmerare. Här handlar det i stort om att knyta bilder och objekt till olika värden från den logiska programmeringen. Med LASAL Class känner sig de flesta programmerare hemma. Dels är man certifierad enligt IEC 61131-3 och dessutom har man som programmerare full möjlighet att implementera sin maskin objektorienterat.
 • LASAL Class - PLC-programmering, idrifttagning, service
 • LASAL Screen - utveckling av visualiseringen
 • LASAL Safety Designer - utveckling av säkerhetsstyrningen

Grafisk presentation av källkoden förklarar för alla medarbetare - undviker missförstånd

lasal class objektorienterad programmering
Med den grafiska presentetationen av källkod ersätts de mekaniska delarna med en mjukvarumässig del, enkelt och intuitivt
LASAL Class har från första början låtit presentera källkoden grafiskt. Den objektorienterade programmeringen utgår från att man implementerar klasser och objekt. Objekt kan liknas vid en byggsten av källkod. Denna byggsten presenteras grafiskt för programmeraren och medarbetarna.
 • Den grafiska presentationen förklarar källkoden på ett tydligt sätt, även för icke programmerare
 • Genom att själv välja namn på sina mjukvarukomponenter efter maskinens verkliga delar ökar förståelsen för källkoden
 
LÄS MER: LASAL CLASS - mjukvara

Objektorienterad programmering, OOP, precis vad maskiner handlar om

transportband oop objektorienterad programmering
Läs vårt exempel om transportbandet som realiseras
med objektorienterad programmering och där man återanvänder kod
När man lär sig grunderna i objektorientering så tittar man ofta på fysiska komponenter. Detta är i högsta grad aktuellt i maskinbyggnation. Vi har fler ingående exempel på hur man kan tjäna tid och pengar genom att programmera med den licensfria utvecklingsmiljön LASAL. Ett av våra exempel är transportbandet i denna artikel om spagettikod eller objektorientering.
 • Återanvänd källkod - spara tid
 • Återanvänd källkod och skapa underklasser för specialanpassade funktioner - spara tid
 
LÄS MER: Spagettikod eller Objektorienterad programmering

LASAL Screen - utveckla visualisering för paneler utan tidigare erfarenhet av programmering

lasal screen visualisering
LASAL Screen låter er programmera paneler och touchpanelers visualisering för maskinens operatörer. LASAL Screen kostar inget, har inga dolda avgifter
Med LASAL Screen utvecklar man visualiseringen även om man inte kan någon programmerings sedan tidigare. Att jobba med LASAL Screen handlar om att positionera bilder och texter och diverse scheman som ändrar tillstånd beroende på den knutna variabelns värde. LASAL Screen är ett smart, smidigt och enkelt verktyg för att skapa levande och tydliga presentationer för maskinens operatörer.
 • Inga förkunskaper i programmering behövs
 • Lägg smidigt upp nya språk i visualiseringen för fokus på nya globala marknader
 • Alarmhanteringen är redan förbered och knyts på ett smart sätt till en alarmtext
 • Uppdateringar av visualiseringen laddas in i maskinen via touchpanelens USB-port
 • LASAL Screen är en del av LASAL och och naturligtvis licensfritt utan avgifter
 
LÄS MER: LASAL SCREEN - mjukvara