Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

LASAL CLASS - mjukvara


LASAL Class - programmeringsverktyget som reducerar utvecklingstiden

LASAL Class objektorienterad programmering
LASAL Class låter programmerare implementera industriella maskiner med objektorienterad programmering
LASAL Class är SIGMATEKs programmeringsverktyg för Industri-PC och industriella anläggningar när komplexa uppgifter ska omvandlas till källkod. LASAL Class har sedan år 2000 fokuserat på att förenkla arbetet för programmerare. Det innebär bl.a. fullt stöd objektorienterad programmering men även en mängd integrerade funktioner och snabbkommandon.
  • Projektutveckling efter IEC 61131-3
  • LADDER, SFC, Strukturerad Text, ANSI-C
  • Objektorienterad programmering integrerat
  • Licensfri och avgiftsfri
 
LÄS MER: IPCs

Objektorienterad programmering - OOP

LASAL CLASS följer IEC 61131-3 standarden och integrerar dessutom objektorienterad programmering, OOP, helt och hållet. Därmed garanteras en enkel och säker applikationsutveckling med modern teknologi. Den totala mjukvarukostnaden reduceras också eftersom moduläriteten av klasser och byggstenar bidrar till återanvändning källkod. Återanvänd källkod behöver inte testas vilket kortar ner testafasen och provkörningen.

SIGMATEK har erbjudit OOP sedan början på år 2000

Den objektorienterade tekniken har funnits i minst 30 år, SIGMATEK jobbar konsekvent med OOP sedan år 2000. Idag börjar leverantörer av automationslösning också kunna erbjuda OOP, ofta mot en licensavgift. LASAL Class är gratis, inga licensavgifter, inga årsavgifter eller liknande.

Grafisk presentation av källkod förtydligar för alla medarbetare

Objekt som hämtar sin logik från en klass kapslar in sin kod och därmed undviker man
spagettikod där hela projektets funktioner har tillgång till alla värden överalltifrån
En väsentlig funktion i LASAL är den objektorienterade programmeringen med grafisk representation för implementation och felsökning. Man får direkt en komplett överblick av projektet, funktionerna, kommunikationen mellan hårdvaran och alla interface. I det integrerade klassbiblioteket finns en mängd standardfunktioner för reglering, medelvärde, filtrering mm. Olika verktyg för analys, diagnostik, mäta cykeltider och felsöka samt enkel och smidig fjärrövervakning.

LASAL Class scannar av alla enheter på fältbussen - minimerar felkällor

Alla moduler och enheter som är anslutna via fältbussen VARAN kan scannas av och läsas in i LASAL Class. Det görs endast med ett par knapptryck. All hårdvara placeras i den ordning de är monterade och deras minnesallokering sköts också helt automatiskt av LASAL Class.

Generera en Boot-disk för smidig installation och uppdatering av mjukvaran - via USB-minne

I LASAL Class kan utecklaren generera en s.k. Bootdisk som sparas på ett USB-minne. Därefter ansluts den till Control-panelens USB-port på framsidan. När man slår på strömmen laddas mjuvkaran in automatiskt. Detta är till stor fördel vid serieproduktion av maskiner då man slipper ta fram och ansluta sig med en dator varje gång. Ännu mer uppskattat är detta av slutkunder som får en mjukvaruuppdatering mailat till sig som de sparar på USB-minnet och gör precis likadant. Slutkunden behöver inte ladda ner någon utvecklingsmiljö, ansluta med dator eller ens öppna styrskåpet.