Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

LASAL Safety Designer


Enklare implementation av säkerhet i styrsystemet med LASAL

Integrationen av LASAL Safety Designer i utvecklingsverktyget LASAL förenklar programmeringen och konfigurationen av säkerhetsstyrningen för användaren.
  • Förenklad implementation av säkerhetslösningen med LASAL Safety Designer
 
LÄS MER: LASAL utvecklingsverktyg

Funktionsbibliotek för användarvänlighet

Med funktions biblioteket, som förutom de block och klasser av standard funktioner som redan finns tillgängligt så är även alla säkerhets funktioner, baserade på standarden PLCopen. Användaren kan enkelt skapa de logiska anslutningar som krävs för applikationens säkerhetsfunktioner likt nödstop, vaktspärr och två- handskontroll.
  • Använd förprogrammerade funktionsblock ur LASAL Safety Designers kod-bibliotek

Drag-and-Drop - placerar funktionsblocken på rätt plats och i rätt följd

Funktionsblocken och även in- och utgångar placeras fritt i editorn med "Drag and Drop", antingen internt eller direkt anslutna till lokala eller globala variabler och konstanter. Nedladdning, övervakning och felsökning av applikationen görs via VARAN-bussen.
  • Placera funktionsblocken på rätt plats med Drag-and-Drop
  • Knyt både variabler och konstanter

Reducerad utvecklingstid - spara tid och spara pengar

LASAL Safety Designer är integrerat i utvecklingsmiljön LASAL. På så sätt kan både Industri-PC och säkerhets-PLC läsa varandras variabler och dess värden. Detta möjliggör ett enkelt handhavande och översiktlig layout som reducerar tiden för programmering, service och diagnostik.
  • Översiktlig layout reducerar fel och misstag
  • Sömlöst integrerad säkerhetslösning för att kunna läsa både säkravariabler och standardvariablers värden
 
LÄS MER: IPCs