Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Motion Control


Flexibla och kompakta servolösningar med hög dynamik - 62,5 µs reglerloop

diasdrive servodrive servomotor
Kompakta servolösningar: DIASDrive 100 har upp itll 8 axlar på 300 mm, DIASDrive 300: 3-axlig servolösning
Moderna maskiner och anläggningar kräver innovativa drivsystem med maximal flexibilitet och precision. DIASDrive är den modulära multiaxel-lösningen.
 • Reglerloop med 62,5 µs cykeltid
 • Kort cykeltid: bättre precision och dynamik
 • Kombinera servo-, linjär-, torque- och asynkronmotorer

För maskintillverkaren finns förprogrammerade funktioner

För att underlätta arbetet för programmerare och maskintillverkare finns det redan förprogrammerade metoder i LASAL för single-axis och multi-axis applikationer m.m. Biblioteket innehåller metoder för:
 • Referenciering
 • Relativ och absolut positionering
 • Hastighetsreglering medurs eller moturs
 • Många olika master/slav-drifter med olika sorters offset ex. deltaposition, hastighet m.m.
 • Synkronisering av flera axlar
 • Komplexa rörelser i rummet, cirklar, spiraler m.m.
 • Watch-cubes: områden dit robotar inte får beträda eller passera

Applikation: Anpassa drivsystemet efter kundens behov och sälj fler maskiner

drivsystem källkod servolösning
Maskinbyggare vinner kunder genom att välja den drivsystemslösning som är bäst lämpad för sin kund. Maskinen blir därmed skräddarsydd efter kundens behov och priset bättre anpassat efter önskad prestanda
SIGMATEKs utvecklingsmiljö, LASAL, underlättar arbetet för maskinbyggare att skräddarsy maskinlösningar åt sina kunder med minimala ingrepp i källkoden. Tack vare objektorienterad programmering, OOP, och abstrakta basklasser bibehålls den framtagna motion-styrningen och man kan enkelt välja en annan sorts drivning, servo, stegmotor el. dylikt.
 • Bibehåll källkoden men byt drivsystemslösning
 • Flexibel relgering tack vare abstrakta huvudklasser

Sömlöst integrerat drivsystem - LASAL underlättar maskinbyggarens och programmerarens arbete

Servomotorer, servodrives och mjukvara arbetar på ett optimalt sätt tillsammans och är sömlöst integrerat i SIGMATEKs styrsystem. På så sätt får man en högdynamisk rörelse. Utvecklingen blir enkel och smidig samtidigt som maskinens precision, flexibilitet och effektivitet höjs avsevärt. Blixtsnabb kommunikation mellan servodrive och PLC tack vare realtidsbussen VARAN.
 • Börvärde och ärvärde skickas mellan motion-controllern och DIASDrive i hård realtid
 • Integrerad Motion-Control tar hand om reglering och positionering
 • Utvecklare definierar endast målposition, acc, dec och hastighet, resten sköter vårt styrsystem

Flexibel lösning med hög prestanda för att lösa synkronisering och interpolation i komplexa maskiner

servomotor diasdrive
Med SIGMATEKs sömlöst integrerade servolösning implementerar man enkelt enkla rörelser och komplexa rörelser precis lika smidigt
I utvecklingsmiljön LASAL har man full kontroll på sin servolösning. Interpolation, synkroniserad drift m.m. sköts i styrsystemets motion-controller. Definera målposition, ramper och hastighet sen tar styrsystemet hand om resten helt automatiskt. DIASDrive sätts in i förpackningsmaskiner, portalrobotar, textilmaskiner m.m. med hög dynamik och precision. Ju mer komplex en maskin är desto större vinst gör man med DIASDrive.
 • Motion-controllern tar han om positioneringen, helt automatiskt
 • Definera endast målposition, ramp och hastighet

Hård realtid med korta cykeltider

Genom den Ethernet baserade fältbussen VARAN kommunicerar styrsystemet med maskinens viktigaste komponenter, dess servodrive. VARAN har en cykeltid < 100 µs och kommunicerar i hård realtid. All data är kontrollerad och bekräftad vid varje busscykels slut. Skulle något datapaket vara felaktigt så repeteras det enskilda paketet direkt inom samma busscykel. På så sätt är vi alltid synkroniserade med våra axlar.
 • Fältbussens cykeltid: < 100 µs
 • Repeterar felaktiga datapaket inom samma busscykel
 • Hot-Plug, Multimanager (Multipla PLC i samma system)

Synkronsierade rörelser och interpolation av axlar m.m. allt integrerat i motion-biblioteket

Dra nytta av de redan utvecklade motion-funktionerna för komplexa och avancerade rörelser. Implementera elektriska växlar och flygande sågar med bara ett par tangenttryck. Deltarobotar och portalrobotar implementeras också med detta motion-bibliotek.
 • En servodrive regleras mer flexibelt med hjälp av en abstrakt huvudklass
 • Källkoden för maskinens motion förblir oförändrad
 • Olika typer av servodrives kan enkelt bytas ut med kompatibla gränssnitt
 • Implementera SCARA-,Cartesian-, Deltarobot m.fl.

Motion-paketet är integrerat i utvecklingsmiljön LASAL Class, helt licensfritt

lasal motion-control
För enkla och mer komplexa rörelser och drifter arbetar man med utvecklingsmiljön LASAL, licensfritt och utan avgifter jobbar man med förprogrammerade funktioner för positionering och synkronisering
I SIGMATEKs utvecklingsmiljö LASAL har man integrerat sitt motion-paket. Med endast detta program implementerar man sina komplexa motion-funktioner på ett enkelt sätt. Idrifttagningen sker också med LASAL Class med oscilloskopsfunktioner, triggers osv.
 • Synkronisera fleraxliga applikationer
 • Interpolera rörelser för att nå slutmålet exakt samtidigt
 • Anslut maskinens axlar till den virtuella mastern i PLC:t