Search
Close this search box.
Utvecklingsmiljö LASAL

Utvecklingsmiljö LASAL

Alla automationsuppgifter med en mjukvara

Med utvecklingsplattformen LASAL förses du med ett integrerat och användarvänligt hjälpmedel för alla faserna i designen av en maskin: projektutveckling, PLC-programmering (CLASS) visualisering (SCREEN och webbaserad med LASAL VISUDesigner), motion-control (MOTION) , Säkerhet (SAFETY), simulering, driftsättning, service, diagnostik och fjärrunderhåll (SERVICE) av maskinen och systemet i fält.

Copyright SIGMATEK GmbH

LASAL kombinerar objektorienterad programmering (IEC 61131-3 standard) med grafisk representation och möjliggör för en implementering av det mekatroniska systemet. Verkliga maskinkomponenter kan representeras av mjukvaruobjekt. Med de omfattande LASAL-biblioteken kan du snabbt och enkelt komma i hamn med din applikation.

För Industry 4.0 och Smarta fabriker har LASAL Machine Manager full kontroll över dataflödet mellan maskinens och även fabrikens fler-CPU-koncept. Dessutom möjliggör LASAL OPC UA för ett tillverkare- och plattformsoberoende datautbyte direkt i styrningen utan extra hårdvara.

Fördelar

Att kombinera alla automationsuppgifter i en och samma moderna, objektorienterade miljö förenklar både projektutveckling och programmeringen enormt. Det som är komplext kan enkelt implementeras och struktureras upp. Förutom att minimera utvecklingstiden och därmed kostnaderna. Ytterligare en fördel är enkelt underhåll som resulterar i en mer hållbar källkod, ofta ett övertygande argument för att gå över och använda SIGMATEKs all-in-one utvecklingsverktyg.

Kundspecifika panelkonfigurationer som speciell front och kapsling, eller HMI:er speciellt utformade för de speciella kraven från livsmedels- och läkemedelsindustrin är möjliga.

Objektorienterad programmering med grafisk representation ger en tydlig projektstruktur samt maximal modularitet och återanvändbarhet. Genom arvning kan nya versioner av maskinkomponenter implementeras med minimal programmering och minimal testning.

Kvaliteten på mjukvaran ökar och underhållet förenklas.

Integrerade, smarta och effektiva verktyg och omfattande felsökningsfunktioner förenklar och påskyndar utvecklingen felsökningen av applikationen. Exempel på detta är:

  • Online-debugger som inkluderar alla funktioner som förväntas från en integrerad designmiljö
  • Dataanalys och trednregistrering i realtid
  • Tidssvarsanalys av operativsystemets multitasking, i realtid (PLC Trace View)
Ladda ner broschyr

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå