Sök
Stäng denna sökruta.
Objektorienterad programmering

Objektorienterad programmering

Effektiv automation med objektorienterad programmering

Möjligheterna och utbudet av lösningar inom maskintillverkning ökar ständigt. Och därmed mjukvarans del – och vikt – i maskindesign. Mechatronic Engineering är det magiska ordet som ger dig den nödvändiga flexibiliteten för att enkelt bemästra denna mångfald.

Copyright SIGMATEK GmbH

Med en mekatronisk approach återges även de enskilda maskinfunktionerna – liksom i hårdvaran – i mjukvaran och kan kombineras efter önskemål. SIGMATEK har fokuserat på denna modularisering av mjukvaran i drygt 20 år. År 2000 var SIGMATEK först med att introducera objektorienterad programmering i automationsteknik.

LASAL - bäst i klassen

LASAL sätter en ny standard med objektorientering, klient-server-teknik och grafisk representation. Du drar nytta av en modern, konsekvent utvecklingsplattform som integrerar alla delar av maskintutveckling inom automation. Styrning och reglering (LASAL CLASS), visualisering (LASAL SCREEN och webbaserad med LASAL VISUDesigner), motion control (LASAL MOTION), Säkerhet (LASAL SAFETYDesigner) samt diagnostik, fjärrunderhåll och datautbyte via OPC UA (LASAL SERVICE) .

Med det objektorienterade tillvägagångssättet i LASAL återges alla verkliga maskinkomponenter i mjukvaran. De modulära mjukvarufunktionerna är oberoende av den hårdvara som används (t.ex. servo-, asynkron-, stegmotorer eller hydrauliska, hybrid- eller elektriska styrenheter) och kan kombineras eller bytas ut efter önskemål. Du kan därför också reagera på kundförfrågningar i programvaran extremt snabbt med ytterst lite programmering.

Tid är pengar. Det gäller även vid mjukvarudesign. När källkoden har skapats och testats kan den – tack vare den modulära strukturen – flexibelt återanvändas och enkelt ändras. Dessutom finns flera funktionsspecifika klasser för olika uppgifter fördefinierade i standardbiblioteket.

LASAL frigör programmeraren med fantastiska funktioner som den grafiska hårdvaruredigeraren – rutinuppgifter elimineras. Genom flerprojekts- och fleranvändarstrukturen kan flera utvecklare arbeta med ett projekt samtidigt.

Oavsett om det är high-end, mellanklass eller ekonomimodell – det finns ofta ett enda basprojekt för en specifik maskin. Du kan – praktiskt taget med en knapptryckning – generera mjukvaran för olika konfigurationer för enskilda kunder automatiskt (scripting).

Objektorientering i kombination med grafisk representation ger en hög kvalitet och transparens. Underhåll av programmet och vidareutveckling föenklas. Mjukvaran är därmed hållbar.

Med objektorienterad programmering kombineras kod och data i logiska enheter (”objekt”). Bakom varje objekt finns en ”klass”, som representerar en sorts ritningen av objektet vari man definierar programkoden, såväl som data. Varje klass antar en specifik uppgift, till exempel att styra en frekvensomriktare eller mäta och utvärdera en temperatur. Datan är inkapslad och kan inte ändras från utsidan. De inkapslade objekten kommunicerar med ”omvärlden” via gränssnitt. Tack vare de tydligt definierade gränssnitten kan inkapslade mjukvarukomponenter enkelt bytas ut med en ökad flexibilitet som följd.

LASAL:s AddOn:s är testade funktionsmoduler, färdiga att använda, och som innehåller program- och visualiseringselement – exempel på det är styrning av motor, larmhantering, PID-reglering m.m. Utvecklingstiden för mjukvaran kan därmed reduceras med upp till 70 %.

Copyright SIGMATEK GmbH
Copyright SIGMATEK GmbH

LASAL Machine Manager ger en överblick och förtydligar hanterar kommunikationsflödet i fler-CPU-applikationer: vem kan prata med vem om vad.

Den fysiskt anslutna hårdvaran kan läsas in av LASAL Class med hjälp av ett musklick likväl som att man programmerar och konfigurerar hårdvara tack vare den grafiska Hardware Editor.

Copyright SIGMATEK GmbH
Copyright SIGMATEK GmbH

Med Connection files och ett basprojekt som utgångspunkt är det möjligt att på ett bekvämt och enkelt sätt hantera valfritt antal maskinkonfigurationer, i bara ett enda projekt. De olika varianterna eller alternativen kan enkelt aktiveras eller avaktiveras.

Script med Python – från ett basprojekt kan man genererar olika versioner och typer av sin maskin.

Copyright SIGMATEK GmbH
Copyright SIGMATEK GmbH

Simuleringsverktyget LARS hjälper till att korta  utvecklingstiden för er applikation.

Ladda ner broschyr

Objektorienterad programmering

Objektorienterad programmering förenklar arbetet och utvecklingen med nya maskiner. Utvecklingstiden kortas ner och därmed även kostnaden.

Wireless HMI

Öka operatörens räckvidd med en trådlös operatörspanel och integrerat nödstopp. För ytterliggare längre avstånd finns stöd för roaming, också som en standard lösning.

Flexibel säkerhet

Med Safety-Hotswap bygger man upp sin produktionslinje eller AGV-flotta under drift. Anslut eller koppla bort nödstopp och säkerhetskretsar. Kabelbundet eller trådlöst, ni väljer. Mobil datakommunikation, 5G, stödjs också.

Automation 4.0

SIGMATEK har hårdvaran för Automation 4.0. Trådlös operatörspanel för ökad räckvidd, trådlös safety mellan decentraliserade styrningar och sömlöst integrerad fjärruppkoppling.

Obegränsade systemlösningar

SIGMATEK skräddarsyr din automationslösning med standard hårdvara. En decentraliserad och modulär approach sänker kostnaderna och ökar flexibiliteten för "batch-one".

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå