Hem Om SIGBIAnmäl till vårt nyhetsbrevKontaktSitemap

Styrsystem


Kompletta automationslösningar och styrsystem

PLC HMI
SIGMATEKs portfölj av styrsystem erbjuder en stor variation av hårdvara för en skräddarsydd lösning till maskinbyggare
SIGMATEKs grundidé och kompetens ligger i utvecklingen och produktionen av kompletta styrsystem för automatisering av maskiner och anläggningar.
 • Komplett automationslösning
 • Maskinautomation
 • Automation för anläggningar

Kundanpassade lösningar - specialutvecklad och kundanpassad hårdvara

SIGMATEK integrerar all den funktionalitet som slutanvändaren behöver för att kunna reglera och styra sin maskin på ett tillfredställande sätt. Många maskintillverkare måsta nöja sig med vad som finns på marknaden. SIGMATEK skiljer sig från dessa kollegor genom att lyssna på kunden och specialanpassa hårdvara just för denna kund.
 • Lyssnar på maskintillverkaren
 • Tillverkar kundanpassad hårdvara
 • Samarbete med SIGMATEK ger mervärde hos maskintillverkare
 • Bygg modulära maskinlinjer med SIGMATEKs stöd för multipla PLC
 • Höj nivån i maskinen med integrerad säkerhet

All hårdvara är utvecklad och tillverkad vid huvudkontoret i Österrike

SIGMATEK huvudkontor Lamprechtshausen
SIGMATEKs huvudkontor med utveckling och tillverkning
All hårdvara är utvecklad, producerad och testad vid den egna produktionsanläggningen i Lamprechtshausen, Österrike. På så sätt är man inte beroende av någon tredje part utan har full kontroll på allt som levereras till kund. All hårdvara, även från olika generationer och serier, kan kombineras sömlöst i er automationslösning.
 • Allt tillverkas vid huvudkontoret i Österrike
 • Hög kvalité tack vare egen utveckling och tillverkning

Skräddarsydda lösningar med optimal prestanda till bästa pris

plc ipc styrsystem
Skräddarsydda lösningar för varje maskinbyggare optimerar priset och prestandan
För varje kund har SIGMATEK flera lika möjligheter att sy ihop den optimala lösningen. Kompakta CPU-moduler, smidiga Industri-PC:er samt touchpaneler med integrerad styrning, från 5,7 tum upp till hela 19 tum. Därmed har vi möjlighet att ta fram en optimal hårdvarulösning, en lösning till bästa möjliga pris.
 • Det bästa priset får man genom att komma så nära den specificerade prestandan som möjligt
 • Stort utval av Industri-PC, touchpaneler, servodrives och säkerhetslösningar

Mycket tid läggs på programmering - LASAL minimerar både tid och antalet buggar

plcprogrammering mjukvaruuteveckling
Återanvändning av källkod som hanteras centralt effektiviserar och minskar utvecklingstiden. Använd objektorienterad programmering, OOP.
Maskintillverkare kan tjäna in mycket tid på att välja ett modernt sätt att implementera sin nya maskin. SIGMATEKs utvecklingsmiljö LASAL kombinerar programmering av styrsystemet, HMI, motion-control, säkerhet, övervakning via internet, drifttagning m.m. LASAL är certifierad efter IEC 61131-3 och erbjuder dessutom objektorienterad programmering, OOP.
 • Programmera i LADDER, SFC, Strukturerad Text, C m.fl. enligt IEC 61131-3
 • Motion-Control sömlöst integrerad i utvecklingsmiljön
 • Programmera objektorienterat och återanvänd källkod

Interpolation, master/slave och komplex synkronisering är standard-funktioner

motion control servodrive
Sömlöst integrerad motion-control för komplexa rörelser inom industrimaskiner. Med smidig parametrering definieras önskad rörelse och övervakningen sköts internt i styrsystemet
I LASAL implementerar man motion-control, komplexa CAM-funktioner och rörelser med förprogrammerade funktioner. Förutsättningen för en förflyttning bygger på en hastighet och förflyttningens ramper. Därefter bestäms vilken slutposition vilket är allt som behövs för en förflyttning. Styrsystemet och dess PLC tar hand om förflyttningen och övervakningen av banprofilen.
 • Hastighet, ramp och målposition - allt som behövs för en vanlig förflyttning

Säkerhetsprogrammering - integrerat i styrsystemet för en enklare överblick

motion-control säkerhet safety
Integrera säkerheten i styrsystemet, reducera tid, hårdvara och kostnader
Att integrera säkerhetslösningen i maskinens övergripande styrsystem har många fördelar. Reducerad kabeldragning minskar både arbete och hårdvarukostnad. Information från säkerhets-PLC:t kan läsas in i maskinen övriga styrsystem och kan på ett intutitivt och tydligt sätt presenteras för operatören. Dessutom har man en och samma leverantör av hall automationsutrustning.
 • Integrard säkerhetslösning med säkerhets-PLC
 • Servodrive med integrerad säkerhet
 • Säkra datapaket via fältbuss

Fältbusskommunikation i hård realtid med Ethernet-bussen VARAN

För att kunna synkronisera motorer och alltid ha korrekt information tillhands krävs ett tillförlitligt protokoll och fältbuss. Där har SIGMATEKs fältbuss VARAN. VARAN kommunicerar i hård realtid och är den enda fältbuss som efter varje busscykels slut kan garantera 100% korrekt information. Skulle ett datapaket inte nå sin mottagare eller bli utsatt för störningar så repeteras det genast av avsändaren, hela två gånger om det behövs, inom samma busscykel.
 • Fältbusskommunikation med cykeltid < 100 µs
 • Datapaket som inte nått mottagaren repeteras inom samma busscykel