Sök
Stäng denna sökruta.
Digital Tvilling i LASAL

Digital Tvilling i LASAL

Snabbare till bättre maskin med parallellisering

Utvecklingsmiljön LASAL från SIGMATEK stöder modellbaserad utveckling och virtuell driftsättning med Digital Twin.

I denna process, tillsammans med 3D-modeller av mekaniken, skapas en komplett digital tvilling för 3D-simuleringen. Det fungerar som en grund för detaljerad mjukvaruutveckling, den elektriska planeringen och designen av en maskin eller anläggning. Detta gör det möjligt att virtuellt representera, simulera, testa och validera alla steg i utvecklingsfasen från planering till driftsättning – oavsett om det gäller enskilda maskinfunktioner eller kompletta system.

Copyright SIGMATEK GmbH

Video

Spellista

1 Videoklipp

En fördel med Digital Twin och modellbaserad utveckling är att parallellisera och därmed påskynda utvecklingen. Dessutom finns det ingen anledning att vänta på att den verkliga mekaniken och hårdvaran ska vara tillgänglig innan driftsättning och testning. Som ett annat viktigt steg mot bättre maskiner finns möjligheten till virtuell driftsättning. Digital Twin ersätter den riktiga maskinen. Detta simuleras initialt helt som en datormodell med ”software in the loop”. Först därefter följer laddas programmen över till den verkliga hårdvaran (”Hardware in the loop”).

För att göra detta möjligt har alla I/O-objektklasser och utgångar vidareutvecklats med fler funktioner i utvecklingsverktyget LASAL. Dessa ”avancerade I/O” behöver inte längre nödvändigtvis en fysisk anslutning i sin ”yttre” ände, utan kan fungera i olika lägen med fördefinierade, simulerade värden eller värden skapade i Digital Twin. Detta hjälper till att förkorta utvecklingstiden, minimera utvecklingsrisken och eliminera omarbetning. Maskin- och systemtillverkare kan därmed utveckla bättre maskiner snabbare och säkra sin marknadsposition.

Användningsmöjligheterna för Digital Twin är dock långt ifrån uttömda med idrifttagning. Detta kan köras under drift för att upptäcka avvikelser och vidta lämpliga åtgärder. Feltoleransen såväl som maskinens livslängd ökas därför och förutsägande underhåll möjliggörs.

Säkerhetsrelaterade funktionsblock – övervakning av arbetsområde

Säkra funktionsblock - DH transformation och Collision Detection

MDD 2000 – ytterligare säkerhetsfunktioner

MDD 2000 har utökats med fler säkerhetsfunktioner.

Digital Tvilling i LASAL

Snabbare till bättre maskiner med parallellisering.

CP 841 – Full kraft på DIN-skena

Snabbare till bättre maskiner med parallellisering.

Remote Access 2.0 – Nästa generation fjärruppkoppling

Ny bättre uppdaterad fjärrlösning med maskiner och maskindata.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå