Search
Close this search box.

X-DIAS

Ett I/O system med X möjligheter

X-DIAS från SIGMATEK GmbH är lika mångsidigt som det är enkelt och erbjuder full frihet.

X-DIAS kompletterar det superkompakta I/O systemet S-DIAS i applikationer där det krävs mer utrymme för kontakter och anslutning. För detta ändamål erbjuder X-DIAS-modulerna en större front.

Copyright SIGMATEK GmbH

Kontakten och elektronikenheten bildar en modul: X-DIAS

De olika anslutningarna är inbyggda i en löstagbar kontakt. Detta innebär att olika kundanpassade anslutningar ex. specialkontakter kan integreras utan att störa själva elektroniken i modulen.

Tack vare denna moduluppdelning, kontaktdon och elektronik, kan elektronikmodulerna även monteras direkt bakom applikationsspecifika kretskort – i kombination med t.ex. säkringar, reläer, spänningsfördelare etc. Detta gör det möjligt att uppnå avsevärda besparingar i monterings- och driftsättningstider även för mindre serier.

Copyright SIGMATEK GmbH

Det klassiska tillvägagångssättet

Precis som ett klassiskt, standard I/O-system med DIN-skene montage och modulspecifik anslutningsteknik. En förstorad front möjliggör funktionsorienterade kontakter, dvs för varje in- och utgång finns +/-/signal tillgängliga.

Det kundanpassade tillvägagångssättet: 3-dimensionellt utnyttjande av styrskåpet

En basmodul för ett kundspecifikt kretskort. Maskintillverkare utvecklar sin egna, unikt anpassade, anslutningsteknik. Basmodulen kan monteras på ett platsbesparande sätt på baksidan av det egenutvecklade kretskortet med specialanslutningar eller på klassiskt manér på framsidan.

Copyright SIGMATEK GmbH

Sofistikerad design

Förreglingen och bussförbindelsen mellan I/O-modulerna realiseras genom en smart och innovativ design. Anslutningen till CPU:n görs via kommersiellt tillgängliga Ethernetbaserade realtids-system (t.ex. VARAN).

Eftersom elektroniken i modulerna installeras parallellt med monteringsytan, ger en vertikal installation bättre ventilation i kopplingsskåpet.

X-DIAS gör det också enkelt att byta ut moduler – friställ enkelt låsmekanismen och byt ut modulen/modulerna utan att flytta intilliggande moduler – Click & Go.

X-DIAS går att kombinera med S-DIAS-systemet.

Egenskaper

Copyright SIGMATEK GmbH
X-DIAS i standardutförande, monterat på DIN-skena

Elektroniken kan enkelt integreras på baksidan av kundanpassade, applikationsspecifika kretskort med förmonterade anslutningar och kontakter

Copyright SIGMATEK GmbH
Copyright SIGMATEK GmbH
Byte av moduler är enkelt då bredvidliggande moduler inte behöver flyttas.

Ett smart mekaniskt koncept garanterar en stabil låsning av modulerna sinsemellan och en smart påbyggnad av bussanslutningen mellan moduler.

Copyright SIGMATEK GmbH
Copyright SIGMATEK GmbH
Montera enkelt den nya modulen, lås och modulen är integrerad. Click & Go.

Exempel på ett kundspecifikt kretskort med anslutningar, säkringar, reläer, ledningsbanor m.m. Förkonfektionerat kablage reducerar arbete och kostnad markant.

Copyright SIGMATEK GmbH
Copyright SIGMATEK GmbH
Integrerad i ett OEM-kretskort så, som tillval, mindre moduler för aktuell status. X-DIAS: flexibel elektronik som erbjuder fullständig frihet.

I och med att elektroniken i modulerna installeras parallellt med monteringsytan, ger vertikal installation bättre ventilation i kopplingsskåpet.

Copyright SIGMATEK GmbH
Copyright SIGMATEK GmbH
X-DIAS dimensioner: Intelligent utnyttjande av apparatskåpets utrymme genom 3 dimensionellt tänk.
Ladda ner broschyr

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå