Sök
Stäng denna sökruta.
Säkerhetsrelaterade funktionsblock – övervakning av arbetsområde

Säkerhetsrelaterade funktionsblock – övervakning av arbetsområde

Allt som synergin mellan människor och robotar fördjupas är det av största vikt att garantera en säker arbetsmiljö. I LASAL SAFETYDesigner finns två nya tvåfunktionsblock. Dessa, i kombination med MDD 2000, Safety CPU SCP 211 och säkerhetsfunktionerna SLS (Safely Limited Speed) och SP (Safe Position) realiseras en skräddarsydd arbetsplatsövervakning för all seriell kinematik: ”Denavit-Hartenberg (DH) Transformation” och ”Collision Detection.” Användaren behöver bara ställa in lämpliga parametrar för att kunna använda dessa funktioner i sitt projekt.

Copyright SIGMATEK GmbH

DH Transformation

Funktionsblocket DH-transformation beräknar ett spatialt koordinatsystem. En fleraxlig robotarm kan realiseras genom att använda samma funktionsblock flera gånger. Funktionsblockets output representerar robotens TCP (Tool Center Point).

Collision Detection

Funktionsblocket Collision Detection har utvecklats för att detektera en kollision mellan Tool Center Point (TCP) för en robot och andra objekt. Arbetsytan definieras av min och max XYZ-koordinater. Arbetsyta är det område där TCP:n tillåts röra sig. Dessutom placeras en omslutande sfär över robotens aktuella position.

Kollisionsdetektering övervakar hela tiden det giltiga området och upptäcker en kollision genom att jämföra sfären med de definierade gränserna för arbetsområdet. Om roboten rör sig utanför detta definierade intervall kan användaren välja att agera på lämpligt sätt, t.ex. om man aktiverar nödstopp eller motsvarande.

Genom att länka samman enskilda arbetsytor är det också möjligt att skapa komplexa arbetsytor.

Säkerhet

Sömlöst integrerad säkerhet förenklar maskinens säkerhetskoncept. Med säkerhets-PLC, säkra I/O och LASAL SAFETYDesigner implementeras enkelt din applikation.

TT1564 terminal swingarm bärarm

Webbaserad operatörspanel för bärarmsmontage

TT1564 är en 15,6 tum stor operatörspanel för bärarmsmontage och krävande applikationer ex. webbaserad visualisering.

sigmatek cpu plc cp931 styrsystem

Extra kraftfull – CP 931

CP 931 är en PLC för de mer krävande applikationerna, motion-control, reglering, styrning och visualisering

sigmatek operatörspanel html5 visualisering

Webpaneler för flexibla HTML5 visualiseringar

Designa er visualisering med modern HTML5 teknik med hjälp av LASAL VISUDesigner och paneler ur ETT xx64-serien.

sigmatek s-dias io-link IIO041

Enkel integration av IO-link sensorer

IIO 041 har 4 st SDCI master portar och integrerar enkelt och smidigt sensorer och aktuatorer med IO-Link interface.

Säkerhetsrelaterade funktionsblock – övervakning av arbetsområde

Säkra funktionsblock - DH transformation och Collision Detection

MDD 2000 – ytterligare säkerhetsfunktioner

MDD 2000 har utökats med fler säkerhetsfunktioner.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå